Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Thời khóa biểu từ ngày 06-9-2021

Thứ hai - 06/09/2021 11:06

05/9/2021

05/9/2021
05/9/2021
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
THỜI GIAN RA VÀO LỚP NĂM HỌC 2021 – 2022
(Thực hiện từ 06/9/2021)
BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Tiết 1: 7h30’à8h10’         (Ra chơi 10’)
Tiết 2: 8h20’à9h00’         (Ra chơi 10’)
Tiết 3: 9h10’à9h50’         (Ra chơi 10’)
Tiết 4: 10h00’à10h40’      (Ra chơi 10’)
Tiết 5: 10h50’à11h30’    

Tiết 1: 13h45’ à14h30’     (Ra chơi 5’)
Tiết 2: 14h35’à15h20’      (Ra chơi 5’)
Tiết 3: 15h25’à16h10’      (Ra chơi 5’)
 
Học chính  Học thêm hoặc học HĐTN
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                              
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                              
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I ( số 1) - NĂM HỌC 2021 - 2022  
Thực hiện từ  06 / 9 / 2021  
                                     
Thứ   Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 KHTN: Ly ÂN: P.Hiền Toán: Học TD: Huế Văn: Thành T.Anh:N.Hương Văn: Điểm Văn:L.Huyền TD: Sơn Toán:N.Huyền Văn:Oanh Hóa: L.Hạnh Toán: Hợp Văn: Thúy T.Anh: Xinh T.Anh:Thương Toán:H.Anh
3 Toán: Diệp Toán: Học ÂN: P.Hiền Văn: Mến Văn: Thành TD: Sơn Toán: Hiến Sinh:T.Hương Toán:H.Anh Văn:Oanh Toán:N.Huyền Toán: Hợp MT: Vượng TD: Huế Toán:V.Hương Văn: Thúy T.Anh:Thương
4 Địa: Thảo T.Anh: Xinh CD: N.Hạnh KHTN: Ly TD: Sơn Văn: Điểm Sinh:T.Hương T.Anh:N.Hương Địa: L.Hiền T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh Văn: Thúy CN: Diệp Toán:V.Hương ÂN: P.Hiền Toán: Hiến Văn:L.Huyền
5 CD: N.Hạnh KH:Hương T.Anh: Xinh Địa: Thảo CD: Điểm Địa: L.Hiền T.Anh:N.Hương CN: V.Hương Sinh:T.Hương CN: Diệp MT: Vượng T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh ÂN: P.Hiền Văn:L.Huyền Sinh: Ly CN: Học
3 1 Toán: Diệp Văn: Dũng MT: Vượng Toán:N.Huyền T.Anh:N.Hương Toán:H.Anh TD: Sơn Văn:L.Huyền Văn: Quyên Địa: Thảo T.Anh:Thương ÂN: P.Hiền Văn: Thành Địa: Hải Sinh: Ly Sử: Yến Hóa: L.Hạnh
2 Toán: Diệp KH:Hương CN: H.Anh Toán:N.Huyền MT: Vượng ÂN: P.Hiền Sử: N.Hạnh Văn:L.Huyền Văn: Quyên TD: Sơn Sinh:T.Hương Địa: Thảo Văn: Thành Toán:V.Hương Địa: Hải TD: Huế Sinh: Ly
3 CN: H.Anh KH:Hương TD: Huế CD: N.Hạnh Toán: Diệp CN: Học T.Anh:N.Hương Toán:V.Hương ÂN: P.Hiền Toán:N.Huyền TD: Sơn Sinh:T.Hương T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh Sử: Yến Toán: Hiến Địa: Hải
4 TD: Huế Địa: Thảo Toán: Học KHTN: Ly Lý: Hương T.Anh:N.Hương Toán: Hiến ÂN: P.Hiền Sử: N.Hạnh MT: Vượng CD: Thành TD: Sơn Sinh:T.Hương Sử: Yến Toán:V.Hương Hóa: L.Hạnh T.Anh:Thương
5 MT: Vượng Toán: Học KHTN:Thảo KHTN: Ly Sử: N.Hạnh Lý: Hương Toán: Hiến T.Anh:N.Hương Toán:H.Anh Sinh:T.Hương Toán:N.Huyền CN: Diệp ÂN: P.Hiền T.Anh:Thương Hóa: L.Hạnh Địa: Hải Sử: Yến
4 1 Văn: Mến Văn: Dũng Địa: Thảo TD: Huế Toán: Diệp Sinh:T.Hương CD: Điểm TD: Sơn Sử: N.Hạnh Văn:Oanh T.Anh:Thương Sử: Yến Toán: Hợp CD: L.Hiền Lý: Hương Văn: Thúy Văn:L.Huyền
2 Văn: Mến Văn: Dũng T.Anh: Xinh Địa: Thảo Sinh:T.Hương TD: Sơn CN: Học Sử: N.Hạnh T.Anh:N.Hương Văn:Oanh Sử: Yến Toán: Hợp T.Anh:Thương Sinh: Ly TD: Huế Văn: Thúy Văn:L.Huyền
3 T.Anh: Xinh Toán: Học KHTN:Thảo KHTN: Ly T.Anh:N.Hương Sử: N.Hạnh Sinh:T.Hương CD: Điểm CN: Hợp T.Anh:Thương CN: Diệp TD: Sơn Sử: Yến Lý: Hương Văn:L.Huyền CD: L.Hiền TD: Huế
4 KHTN: Ly TD: Huế Toán: Học T.Anh: Xinh CN: Hợp Văn: Điểm Sử: N.Hạnh Sinh:T.Hương TD: Sơn CN: Diệp Văn:Oanh T.Anh:Thương Địa: Thảo Văn: Thúy Văn:L.Huyền Lý: Hương CD: L.Hiền
5 GDĐP: Ly GDĐP: Xinh GDĐP: Học  GDĐP: Mến           Sử: Yến Văn:Oanh MT: Vượng CN: Diệp Văn: Thúy CD: L.Hiền T.Anh:Thương Lý: Hương
5 1 Địa: Thảo Văn: Dũng TD: Huế Văn: Mến Toán: Diệp Văn: Điểm Lý: Hương T.Anh:N.Hương MT: Vượng T.Anh:Thương TD: Sơn Toán: Hợp Văn: Thành Toán:V.Hương Văn:L.Huyền ÂN: P.Hiền Toán:H.Anh
2 T.Anh: Xinh TD: Huế Văn:Oanh ÂN: P.Hiền Toán: Diệp Văn: Điểm TD: Sơn Lý: Hương T.Anh:N.Hương Hóa: L.Hạnh Địa: Thảo T.Anh:Thương Toán: Hợp CN: Học Sinh: Ly Toán: Hiến Văn:L.Huyền
3 KHTN: Ly Toán: Học T.Anh: Xinh MT: Vượng T.Anh:N.Hương Toán:H.Anh ÂN: P.Hiền Văn:L.Huyền Lý: Hương Toán:N.Huyền CN: Diệp Văn: Thúy CD: Thành T.Anh:Thương Toán:V.Hương Hóa: L.Hạnh TD: Huế
4 Văn: Mến KH:Hương Địa: Thảo T.Anh: Xinh Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn ÂN: P.Hiền Toán:N.Huyền Văn: Thúy TD: Sơn Hóa: L.Hạnh TD: Huế Sinh: Ly T.Anh:Thương
5 HĐTN HĐTN HĐTN HĐTN Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn
6 1 Văn: Mến T.Anh: Xinh KHTN:Thảo Tin: Hợp Văn: Thành Sinh:T.Hương T.Anh:N.Hương Sử: N.Hạnh Địa: L.Hiền Sử: Yến ÂN: P.Hiền Lý: Hiến T.Anh:Thương Sinh: Ly CN: Học TD: Huế Toán:H.Anh
2 KHTN: Ly Tin: Hợp KHTN:Thảo Toán:N.Huyền Sử: N.Hạnh T.Anh:N.Hương Văn: Điểm Địa: L.Hiền Sinh:T.Hương Văn:Oanh T.Anh:Thương Sử: Yến Lý: Hiến TD: Huế T.Anh: Xinh CN: Học ÂN: P.Hiền
3 ÂN: P.Hiền Địa: Thảo Toán: Học T.Anh: Xinh Địa: L.Hiền Toán:H.Anh Văn: Điểm Toán:V.Hương T.Anh:N.Hương Lý: Hiến Sử: Yến CD: Thành Toán: Hợp Văn: Thúy Hóa: L.Hạnh T.Anh:Thương Văn:L.Huyền
4 TD: Huế CD: N.Hạnh Văn:Oanh CN:N.Huyền ÂN: P.Hiền Sử: N.Hạnh Địa: L.Hiền Toán:V.Hương Toán:H.Anh Hóa: L.Hạnh Lý: Hiến Sinh:T.Hương Sử: Yến T.Anh:Thương Văn:L.Huyền Văn: Thúy Sinh: Ly
5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
7 1 Toán: Diệp T.Anh: Xinh Sử: Yến Văn: Mến Địa: L.Hiền Toán:H.Anh MT: Vượng TD: Sơn Văn: Quyên Toán:N.Huyền Văn:Oanh Hóa: L.Hạnh Sinh:T.Hương Lý: Hương Toán:V.Hương Văn: Thúy Địa: Hải
2 Sử: Yến CN:N.Huyền Tin: Hợp Văn: Mến Văn: Thành MT: Vượng Văn: Điểm Địa: L.Hiền Văn: Quyên Sinh:T.Hương Hóa: L.Hạnh CN: Diệp TD: Sơn Văn: Thúy Địa: Hải Lý: Hương Toán:H.Anh
3 Tin: Hợp Sử: Yến Văn:Oanh Toán:N.Huyền TD: Sơn Địa: L.Hiền Toán: Hiến MT: Vượng CD: Điểm CD: Thành Sinh:T.Hương Văn: Thúy Hóa: L.Hạnh Toán:V.Hương T.Anh: Xinh Địa: Hải Lý: Hương
4 T.Anh: Xinh MT: Vượng Văn:Oanh Sử: Yến Sinh:T.Hương CD: Điểm Địa: L.Hiền Toán:V.Hương Toán:H.Anh TD: Sơn Toán:N.Huyền Toán: Hợp Văn: Thành Địa: Hải Lý: Hương Toán: Hiến Hóa: L.Hạnh
5         HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn Tự chọn

Tác giả: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây