Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Hội nghị CBCC, VC, NLĐ năm học 2021 - 2022

Thứ ba - 12/10/2021 09:37

07-10-2021

07-10-2021
07-10-2021
LĐLĐ QUẬN HÀ ĐÔNG
CĐ THCS PHÚ LÃM
Số: 05/BC-THCSPL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phú Lãm, ngày 07 tháng 10  năm 2021
             BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2020 - 2021

Năm học 2020 - 2021, Công đoàn Trường THCS Phú Lãm đạt được những kết quả như sau:
I. Về tình hình đoàn viên:
- Tổng số CBGV, NV, NLĐ:  34 đ/c;
- Tổng số đoàn viên công đoàn: 29 trong đó nữ: 24
- Số Đảng viên: 15 đ/c
II. Kết quả hoạt động của công đoàn năm học 2019-2020:
Căn cứ vào Nghi quyết Đại hội Liên đoàn lao động Quận Hà Đông;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường THCS Phú Lãm;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của Bộ GD- ĐT và  điều kiện thực tế của đơn vị; đư­ợc sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ Quận Hà Đông, BGH nhà trường, BCHCĐ  đã đề ra nội dung chương trình hoạt động phù hợp với từng phong trào và các cuộc vận động theo từng thời điểm. Năm học 2020 - 2021 Công đoàn Trường THCS Phú Lãm đã đạt đư­ợc một số kết quả như­ sau:
Công đoàn Trường THCS Phú Lãm  đã phối hợp chặt chẽ cùng với nhà trường chỉ đạo mọi hoạt động trong đơn vị. Ngay từ đầu năm Công đoàn cùng với nhà trường đã bám sát nhiệm vụ năm học cũng như kế hoạch đã đề ra hàng tháng, hàng kỳ để triển khai kế hoạch một cách đầy đủ, kịp thời .
Kết quả đạt được trong năm học về việc thực hiện chương trình các hoạt động Công đoàn như sau:
1. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và các hoạt động xã hội:
- Công tác tuyên truyền dịch bệnh Covid-19: Trong thời gian dịch bệnh covid 19 công đoàn đã thực hiện công tác tuyên truyền đến từng đoàn viên phụ huynh và học sinh về phòng chống dịch bệnh đầy đủ có hiệu quả.
- Kết quả tặng quà cho các đoàn viên nhân dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021: Tổng số tiền là 8.200.000đ
-  Tặng quà cho tr em nghèo ăn tết:  BCHCĐ phối hợp vơi các nhà hảo tâm trên địa bàn đã  trao  30 sut quà , 1 suất vi s tin là: 300.000đ; Tổng số tiền là: 9.000.000 đồng.
-  Tổ chức cho con đoàn viên và học sinh nhân ngày Tết trung thu và tết thiếu nhi 5.800.000đ
- Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi đoàn viên ốm đau, hiếu hỉ, hoạn nạn kịp thời, chu đáo. Ngoài nguồn Công đoàn phí hàng tháng, đoàn viên còn góp tay thêm qua mỗi lượt thăm hỏi.
- Tổ chức các hoạt động thể thao theo kế hoạch của các cấp.
* Triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp: Công đoàn kết hợp với chuyên môn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp bằng hình thức tổ chức thi đua làm đồ dùng đồ dùng dạy học, thi đua các giờ dạy tốt, treo khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường
- Phong trào xây dựng nông thôn mới: Vận động CBNGLĐ tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Gắn với xây dựng đô thị văn minh, xây dựng mô hình tổ dân phố kiểu mẫu. CB đoàn viên đóng góp ngày công chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới với địa phương và nơi mình cư trú.
- Tổ chức các ngày lễ lớn: Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ như: Ngày 20/10, ngày 20/11 bằng các hình thức thao giảng dự giờ các đoàn viên; Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm tọa đàm, mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, 30/4, 20/11...
- Thực hiện đúng quy chế dân chủ. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn hoàn thành tốt Hội nghị CBCC,VC đảm bảo về thời gian và quy trình. Vì vậy, Hội nghị CBCC đã xây dựng được kế hoạch và chương trình hoạt động, các định mức thi đua, các nội quy, quy chế của đơn vị dựa trên cơ sở nhiệm vụ của năm học. Kết quả của Hội nghị CBCC,VC trường đăng ký chi bộ trong vững mạnh , trường tiên tiến cấp cơ sở, Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 06 đ/c, 100%  đoàn viên tham gia viết SKKN, 100% đoàn viên nữ đăng ký Danh hiệu "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" các cấp. Tất cả các chỉ tiêu thi đua  khác cũng được 100% đoàn viên  đồng lòng hưởng ứng.
- Thường xuyên động viên các đoàn viên tham gia tốt các hoạt động khác trong nhà trường cũng như xã hội.
2. Về công tác tuyên truyền giáo dục:
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm giải phóng Thủ đô và Quận Hà Đông, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng các cấp bằng cách tuyên truyền và treo băng cờ khẩu hiệu các sự kiện ngày lễ lớn trong năm ; xây dựng nếp sống văn hoá cơ quan, công sở, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong trường học, góp phần giáo dục đạo đức lối sống cho CBGVNV, người lao động và học sinh
3. Tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên:
- Thi đua lập thành tích chào mng k nim ngày nhà giáo Vit nam 20/11; T chc Hội giảng với nhiều giờ dạy đạt chất lượng cao.
- 100% đoàn viên tham gia đầy đủ các loại quỹ.
- Tham gia hiến máu nhân đạo  đợt 1 năm 2020 có 3 đồng chí
- Động viên đoàn viên thc hin có hiu qu các phong trào thi đua “Hc tp và làm theo Tm gương đạo đức H Chí Minh và cho các đoàn viên đăng ký theo các chuyên đề, gn vi cuc vn động Mi thy cô giáo là tm đạo đức t hc và sáng to, cuc vn động Xã hi hoá giáo dc, phong trào thi đua “Xây dng trường hc thân thin hc sinh tích cc; xây dng trường hc Xanh -Sch - Đẹp - An toàn
4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
- T chc hp BCH công đoàn đánh giá công tác hàng tháng, quý 1 và trin khai công tác quý 2, sơ kết phong trào thi đua t đầu năm hc đến 08/3.
- Xây dng được quy chế dân ch, quy chế hot động ca BCH công đoàn, quy chế hot động công đoàn và quy chế chi tiêu ni b năm 2019-2020.
- Phi hp vi chuyên môn thc hin có hiu qu quy chế dân ch cơ s theo nghị quyết hội nghị cán bộ CCVC đầu năm học
- T chc cho đoàn viên ký cam kết Ba không.
- Sinh hot công đoàn – Đánh giá xếp loi đoàn viên.
5. Hoạt động của ban nữ công:
* Kết quả hoạt động của ban nữ công:
- Đảm bo các quyn và li ích chính đáng cho lao động n
- Công đoàn phi hp vi ban n công  đẩy mnh các phong trào Gia đình nhà giáo văn hoá”, thi đua “Gii vic trường - đảm vic nhà”  kp thi khen thưởng nhng cá nhân tiêu biu xut sc.
6. Hoạt động ủy ban kim tra
- UBKT Công đoàn thc hin nghiêm túc công tác kim tra định k kế hoch đề ra trong năm cho tng tháng, kim tra tài chính, tài sn ca công đoàn, kim tra vic thc hin điu l ca Công đoàn.
- BCH công đoàn ch đạo Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát vic thc hin ni dung quy chế ca đơn v, vic thu chi tài chính ca nhà trường, giám sát vic đánh giá xếp loi ca giáo viên, đánh giá thi đua cui k, cui năm giám sát chính sách ưu đãi, chế độ thai sn, các loi bo him, dy thay. Nh đó mà UBKT công đoàn, ban thanh tra nhân dân đã hot động đúng trách nhim và nhim v chc trách ca mình có hiu qu thiết thc, bo đảm s công bng và chính xác nên không có vic gì xy ra.
7. Công tác tài chính công đoàn.
- Công tác thu, chi tài chính công đoàn:  được Công đoàn quan tâm, thc hin đảm bo thu, chi, qun lý đúng quy định, tiết kim và có hiu qu. Vic thu, qun lý các loi qu đảm bo đúng quy chế, đúng đối tượng. Quan tâm đến các đoàn viên có hoàn cnh khó khăn, m đau hon nn, động viên khuyến khích CBGV có thành tích cao trong các đợt thi đua, các cuc thi, các ngày l ln ...
III. Những ưu điểm và hạn chế:
1. Ưu điểm:
- Ban chấp hành Công đoàn nhiệt tình, luôn phối hợp tốt, kịp thời với Ban giám hiệu nhà trường
- Hầu hết các đoàn viên nhiệt tình, yêu nghề, tham gia tốt các phong trào thi đua trong nhà trường.
- 100% đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, trong năm không có hiện tượng đơn thư, khiếu kiện...
2. Hạn chế:
- Hot động ca công đoàn chưa đều tay, nhiu đồng chí còn chưa tham gia và phát huy hết kh năng vai trò và trách nhim ca mình.
- Cán b công đoàn ch yếu là kiêm nhim, khi công vic phi đảm nhim tương đổi nhiu nên vn chưa đầu tư đúng mc cho hot động công đoàn.
- Công tác động viên thi đua khen thưởng cho đoàn viên chưa xứng đáng với thành tích đạt được vì qu công đoàn còn hn hp.
IV. Kiến nghị, đề xuất:
- LĐLĐ huyện đề xuất với các ban ngành liên quan, sớm chuyển mã ngạch lương cho cán bộ, giáo viên   đã  học đại học nhưng đang hưởng lương trung cấp, cao đẳng.
V. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 - 2022
Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, định kỳ, hoạt động công đoàn năm 2021 - 2022 tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tuyên truyền giáo dục đạo đức chính trị, tư tưởng cho ĐVCĐ, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết công đoàn tới 100%  đoàn viên công đoàn
2. Phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn thực hiện các phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với cuộc vận động "Hai không" cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo" với phong trào thi đua '' Xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực";  phong trào “ Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” không ngừng đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Xây dựng chương trình công tác tháng cụ thể cho hoạt động công đoàn, cho Ban nữ công công đoàn, uỷ ban kiểm tra, tích cực phát huy chức năng tham gia quản lý nhà trường, chuyên môn, ban chấp hành công đoàn.
4. Đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên công đoàn. Tăng cường xây dựng quỹ chị em giúp nhau làm kinh tế gia đình.
5. Tích cực tham gia xây dựng Đảng chính quyền, tạo mọi điều kiện giới
thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn học tập các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua công đoàn vững mạnh.
6. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham mưu với lãnh đạo phân công lao động hợp lý phù hợp với khả năng nguyện vọng của đoàn viên công đoàn tạo mọi điều kiện cho ĐVCĐ theo học các lớp để nâng cao nhận thức về mọi mặt.
7. Phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn, tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu của ngành học trong thời kỳ đổi mới.
8. Tổ chức họp tổng kết công đoàn và bình bầu thi đua cuối năm; suy tôn những đoàn viên ưu tú đề nghị các cấp khen thưởng
Trên đây là kết quả hoạt động của công đoàn trường THCS Phú Lãm  năm học 2020 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm học 2021 - 2022 Công đoàn trường trân trọng báo cáo rất mong được sự quan tâm của công đoàn ngành, các cấp lãnh đạo.
Xin chân thành cảm ơn !
Nơi nhận:                                               
- LĐLĐ Quận, (để báo cáo);                                 TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
- BGH trường (để phối hợp);                                              CHỦ TỊCH
- Lưu: Hồ sơ.
                                                   Nguyễn Thế Vượng


   
 

Tác giả: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây