THCS Phú Lãm

https://thcsphulam.edu.vn


KH kiểm tra cuối kỳ 2 (2020-2021)

20/4/2021

20/4/2021

20/4/2021
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
DANH SÁCH BAN RA ĐỀ, DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
 
STT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ trong ban ra đề kiểm tra cuối kì
1 Nguyễn Thị Tố Quyên Trưởng ban Chỉ đạo chung V/v ra đề kiểm tra cuối kỳ II;
Chỉ đạo ra đề các môn tổ Tự nhiên các khối 6,7,8,9  và tổ chức duyệt đề các môn thuộc tổ Khoa học Xã hội.
2 Trịnh Tiến Dũng P. trưởng ban Chỉ đạo ra đề các môn tổ Xã hội khối 6,7,8,9 và tổ chức duyệt đề các môn thuộc tổ KH Tự nhiên.
3 Nguyễn Thị Oanh Thư ký Ghi biên bản, báo cáo.
4 Vũ Thu Hương Ủy viên Duyệt các đề môn tự nhiên khối 6,7,8,9.
5 Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên
6 Quách Thị Mai Hiến Ủy viên
7 Lê Thị Huyền Ủy viên Duyệt các đề môn xã hội khối 6,7,8,9.
8 Nguyễn Thị Oanh Ủy viên
9 Nguyễn Ngọc Thúy Ủy viên

* Chú ý: Các Đ/c phân công nhiệm vụ duyệt đề phải duyệt trước 4 ngày theo lịch kiểm tra từng môn.                                                

Phú Lãm, ngày 20 tháng 4  năm 2021
                                                                          Phó Hiệu trưởng
                                                                                


TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

                  LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2020 - 2021
I. Các môn Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể dục, Tin học (Tự chọn) kiểm tra theo Kế hoạch dạy học năm học 2020 – 2021.
II. TUẦN 32
* Thứ 5 (ngày 29/4/2021)
Buổi sáng: Kiểm tra cuối kỳ môn Ngữ văn, Tiếng Anh  khối 9.
Buổi chiều: Kiểm tra cuối kỳ môn Toán, Lịch sử  khối 9.
III. TUẦN 33
* Thứ 3 (ngày 04/5/2021)
Tiết 1: Kiểm tra cuối kỳ môn Địa lý  khối  6,7,8,9.
Tiết 2: Kiểm tra cuối kỳ môn Công Nghệ khối 6,7,8,9.
* Thứ 4 (ngày 05/5/2021)
Tiết 1:  Kiểm tra cuối kỳ môn GDCD khối 6,7,8,9.
Tiết 2 : Kiểm tra cuối kỳ môn Lịch sử khối 6,7,8.
* Thứ 5 (ngày 06/5/2021)
Tiết 2: Kiểm tra cuối kỳ môn Vật lý 6,7,8,9.
* Thứ 6 (ngày 07/5/2021)
Tiết 1: Kiểm tra cuối kỳ môn Sinh học khối 6,7,8,9.
Tiết 2: Kiểm tra cuối kỳ môn Hóa học khối 8,9.
IV. TUẦN 34
* Thứ 2 (ngày 10/5/2021)
Buổi sáng: Kiểm tra cuối kỳ môn Ngữ văn, Tiếng Anh 7,8.
Buổi chiều: Kiểm tra cuối kỳ môn Ngữ văn, Tiếng Anh 6.
* Thứ 3 (ngày 11/5/2021)
Buổi sáng: Kiểm tra cuối kỳ môn Toán học 6,7,8.
Lưu ý: Giáo viên trong nhóm thống nhất ra đề và nộp về BGH trước thời gian kiểm tra ít nhất 4 ngày qua địa chỉ thcsphulam2015@gmail.com (nhà trường foto đề).
          Các môn Toán, Văn, Tiếng Anh khối 6,7,8,9 Kiểm tra theo đề chung của nhà trường. (Các đ/c giáo viên dạy môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh khối ra 01 đề đề xuất có đầy đủ ma trận - đáp án - biểu điểm nộp về BGH trước ngày 23/4/2021 theo địa chỉ thcsphulam2015@gmail.com).
Phú Lãm, ngày 20 tháng 4 năm 2021
                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

MỘT SỐ QUY ĐỊNH RA ĐỀ ĐỀ XUẤT KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Đối với các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học (Tự chọn)
- Thời gian kiểm tra: Thực hiện theo đúng Kế hoạch dạy học của trường THCS Phú Lãm thực hiện trong năm học 2020 – 2021.
- Nội dung, hình thức kiểm tra và thời gian làm bài thực hiện theo đúng Kế hoạch dạy học của trường THCS Phú Lãm đã được phòng GDĐT phê duyệt và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của bộ môn năm học 2020 - 2021 của PGDĐT Hà Đông.
2. Đối với các môn còn lại
a. Thời gian làm bài
- Đối với các môn Toán, Ngữ Văn: 90 phút; môn Tiếng Anh: 45 phút (TA K9 60 phút).
- Đối với các môn khác: Thực hiện theo quy định trong Kế hoạch dạy học.
b. Hình thức ra đề
- Môn Toán: Tỷ lệ điểm câu hỏi khách quan / tự luận là:
+ Khối 6: 2/8; Khối 7: 1/9 ; Khối 8, 9: 100% Tự luận
- Môn Ngữ văn: Khối 6, 7, 8, 9 (100% Tự luận)
- Môn  T. Anh: Đề có phần kỹ năng nghe
- Môn Vật Lý: Theo hướng dẫn chuyên môn của PGD năm học 2020 - 2021
- Các môn học khác
+ Trắc nghiệm khách quan và Tự luận hoặc theo hướng dẫn chuyên môn của PGD (nếu có).
+ Tỷ lệ điểm Trắc nghiệm khách quan/Tự luận có thể là: 3/7 hoặc 2/8 tùy thuộc đặc trưng của từng bộ môn (Lớp 9 là 100% trắc nghiệm)
* Lưu ý: Phần trắc nghiệm khách quan 1 câu hỏi có thể có nhiều lựa chọn đúng.
c. Nội dung
- Kiến thức cơ bản trong chương trình học kỳ II (tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra) và có câu hỏi phân loại đối tượng học sinh.
- Tuyệt đối không ra đề vào phần giảm tải (ra đề chủ yếu trong phần nội dung đề cương đã ôn tập).
- Đề đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 phông chữ Times New Roman cỡ chữ 14 và theo mẫu (dán ở bên)
d. Nhóm trưởng thảo luận thống nhất trong nhóm, gửi đề thi và đáp án vào hòm thư theo địa chỉ: thcsphulam2015@gmail.com
(Lưu ý: đề đảm bảo đúng thể thức, nội dung, thời gian; nộp đề đúng thời gian quy định).
                           
Phú Lãm, ngày 20 tháng 4 năm 2021
                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

PHÂN CÔNG RA ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2020- 2021
 
Môn Địa lý
Thời gian nộp đề Thứ 5 (28/4/2021)
Lớp 7,8,9 - Đ/c Minh Thảo
Lớp 6  - Đ/c Điểm
 
Môn Công Nghệ
Thời gian nộp đề Thứ 5 (28/4/2021)
Lớp 9 - Đ/c  Học
Lớp 8 - Đ/c Hợp
Lớp 7 - Đ/c Hiến
Lớp 6 - Đ/c Lê Hiền
Môn GDCD
Thời gian nộp đề Thứ 6 (29/4/2021)
Lớp 9 - Đ/c Dũng
Lớp 8 - Đ/c Ngô Hạnh
Lớp 7 - Đ/c Nhung
Lớp 6 - Đ/c Thành
Môn Lịch sử
Thời gian nộp đề Thứ 6 (29/4/2021)
Lớp 6 - Đ/c Thành
Lớp 7 - Đ/c Ngô Hạnh
Lớp 8 - Đ/c Lê Hiền
 
Môn Vật lý
Thời gian nộp đề Thứ 2 (03/5/2021)
Lớp 6,7,8,9 - Đ/c Tuấn

 
Môn Tiếng Anh
Thời gian nộp đề Thứ 2 (03/5/2021)
Lớp 6 - Đ/c Thương
Lớp 7 - Đ/c Xinh
Lớp 8 - Đ/c Như Hương
( Lưu ý: Có phần đọc nghe)
Môn Sinh học
Thời gian nộp đề Thứ 3 (04/5/2021)
Lớp 6,9 - Đ/c Tạ Hương
Lớp 6,8 - Đ/c Thùy Linh
Môn Hoá học
Thời gian nộp đề Thứ 3 (04/5/2021)
Lớp 8,9 - Đ/c Lê Hạnh
 
Môn Toán, Văn 6,7,8
Thời gian nộp đề Thứ 4 (05/5/2021)
Mỗi khối nộp 01 đề có ma trận, đáp án, biểu điểm.
Nộp đề đề xuất lớp 9 ngày 23/4/2021
Ngữ văn: Lê Huyền
Toán: Vũ Hương
Tiếng Anh: Thương
Lịch Sử: Oanh
Lưu ý: Nhóm trưởng thảo luận thống nhất trong nhóm, gửi đề kiểm tra và ma trận, đáp án, biểu điểm vào hòm thư theo địa chỉ: thcsphulam2015@gmail.com (Đề đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 phông chữ Times New Roman cỡ chữ 14 và theo mẫu nộp đề kiểm tra theo đúng thời gian quy định).
                                                       Phú Lãm, ngày 20 tháng 4 năm 2021
                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

Tác giả bài viết: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây