THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Lịch học trực tuyến từ ngày 17/02/2021

Thứ ba - 16/02/2021 09:31

17/02/2021

17/02/2021
17/02/2021
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
THỜI GIAN RA VÀO LỚP HỌC ONLINE
NĂM HỌC 2020 – 2021 (Thực hiện từ 17/02/2021)
BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU
Tiết 1: 7h30’à8h10’         (Ra chơi 10’)
Tiết 2: 8h20’à9h00’         (Ra chơi 10’)
Tiết 3: 9h10’à9h50’         (Ra chơi 10’)
Tiết 4: 10h00’à10h40’     (Ra chơi 10’)
Tiết 5: 10h50’à11h30’    
 
  • Học sinh tự học
  • Giáo viên soạn bài   

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG                            
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM                            
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC ZOOM  KỲ II  - NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện từ  17 / 02 / 2021
                                   
Thứ    Lớp
Tiết
6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 7A1 7A2 7A3 7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3
2 1 Toán:Học Toán:H.Anh Toán:V.Hương Sử:Thành Sử:Thành Toán:N.Huyền Sử:N.Hạnh Sử:N.Hạnh T.Anh:Xinh Sinh:Ly Hóa:L.Hạnh T.Anh:N.Hương Sinh:Ly T.Anh:Thương Văn:L.Huyền Toán:Hiến
  2 Toán:Học Toán:H.Anh Toán:V.Hương GDCD:Thành GDCD:Thành Toán:N.Huyền Sử:N.Hạnh Sử:N.Hạnh T.Anh:Xinh Sinh:Ly Hóa:L.Hạnh T.Anh:N.Hương Sinh:Ly T.Anh:Thương Văn:L.Huyền Toán:Hiến
  3 CN:L.Hiền CN:L.Hiền T.Anh:Thương Toán:V.Hương Toán:Học Địa:Thảo Toán:N.Huyền Văn:Mến Địa:Thảo Văn:Thúy Lý:Tuấn Lý:Tuấn T.Anh:N.Hương Văn:L.Huyền TD:Huế TD:Huế
  4 CN:L.Hiền CN:L.Hiền T.Anh:Thương Toán:V.Hương Toán:Học Địa:Thảo Toán:N.Huyền Văn:Mến Địa:Thảo Văn:Thúy GDCD:N.Hạnh GDCD:N.Hạnh T.Anh:N.Hương Văn:L.Huyền TD:Huế TD:Huế
  5                                
3 1 GDCD:Thành T.Anh:N.Hương GDCD:Thành Văn:L.Huyền Văn:Quyên CN:Hiến Địa:T.Hương Toán:Hợp TD:Sơn Toán:N.Huyền Toán:Học Toán:H.Anh Hóa:L.Hạnh TD:Huế Toán:V.Hương Lý:Tuấn
  2 MT:Vượng T.Anh:N.Hương T.Anh:Thương Văn:L.Huyền Văn:Quyên CN:Hiến Địa:T.Hương Toán:Hợp TD:Sơn Toán:N.Huyền Toán:Học Toán:H.Anh Hóa:L.Hạnh TD:Huế Toán:V.Hương Lý:Tuấn
  3 T.Anh:Thương Sinh:T.Hương Lý:Tuấn Sinh:T.Hương TD:Sơn Văn:Oanh Sinh:Ly Sinh:Ly Văn:Mến T.Anh:N.Hương TD:Huế TD:Huế Toán:H.Anh Toán:Hiến Sử:Dũng Hóa:L.Hạnh
  4 T.Anh:Thương Sinh:T.Hương MT:Vượng Sinh:T.Hương TD:Sơn Văn:Oanh Sinh:Ly Sinh:Ly Văn:Mến T.Anh:N.Hương TD:Huế TD:Huế Toán:H.Anh Toán:Hiến Sử:Dũng Hóa:L.Hạnh
  5                                
4 1 Toán:Học Văn:Điểm CN:L.Hiền T.Anh:Thương CN:L.Hiền Sinh:Ly Văn:Oanh T.Anh:Xinh Toán:Hợp T.Anh:N.Hương Địa:Thảo Địa:Thảo GDCD:N.Hạnh GDCD:Dũng Lý:Tuấn Văn:Thúy
  2 Toán:Học Văn:Điểm CN:L.Hiền T.Anh:Thương CN:L.Hiền Sinh:Ly Văn:Oanh T.Anh:Xinh Toán:Hợp TD:Huế Địa:Thảo Địa:Thảo TD:Huế Văn:L.Huyền Lý:Tuấn Văn:Thúy
  3 TD:Sơn TD:Sơn Văn:Điểm Văn:L.Huyền Toán:Học Sử:N.Hạnh T.Anh:Xinh GDCD: Nhung Sử:N.Hạnh TD:Huế T.Anh:N.Hương CN: Hợp TD:Huế Văn:L.Huyền GDCD:Dũng GDCD:Dũng
  4 TD:Sơn TD:Sơn Văn:Điểm Văn:L.Huyền Toán:Học Sử:N.Hạnh T.Anh:Xinh Địa:Thảo Sử:N.Hạnh Sử:L.Hiền Văn:Thúy T.Anh:N.Hương Sử:L.Hiền Lý:Tuấn T.Anh:Thương Sinh:T.Hương
  5           GDCD:L.Hiền GDCD:L.Hiền Địa:Thảo GDCD:L.Hiền GDCD:N.Hạnh Văn:Thúy MT:Vượng T.Anh:N.Hương Lý:Tuấn T.Anh:Thương Sinh:T.Hương
5 1 ÂN:P.Hiền ÂN:P.Hiền Toán:V.Hương Lý:Tuấn Lý:Tuấn Văn:Oanh TD:Sơn Toán:Hợp Sinh:Ly Toán:N.Huyền T.Anh:N.Hương Văn:Nhung Văn:Nhung Toán:Hiến Hóa:L.Hạnh T.Anh:Xinh
  2 T.Anh:Thương Địa: Điểm Toán:V.Hương ÂN:P.Hiền ÂN:P.Hiền Văn:Oanh TD:Sơn Toán:Hợp Sinh:Ly Toán:N.Huyền T.Anh:N.Hương Văn:Nhung Văn:Nhung Toán:Hiến Hóa:L.Hạnh T.Anh:Xinh
  3 Sinh:T.Hương Sử:Thành Sinh:T.Hương CN:V.Hương T.Anh:Thương ÂN:P.Hiền ÂN:P.Hiền ÂN:P.Hiền T.Anh:Xinh Lý:Tuấn Sinh:Ly Sinh:Ly Lý:Tuấn Địa:Thảo Văn:L.Huyền Văn:Thúy
  4 Sinh:T.Hương GDCD:Thành Sinh:T.Hương CN:V.Hương T.Anh:Thương Lý:Tuấn Lý:Tuấn T.Anh:Xinh ÂN:P.Hiền ÂN:P.Hiền Sinh:Ly Sinh:Ly ÂN:P.Hiền Văn:L.Huyền Địa:Thảo Địa:Thảo
  5                                
6 1 Lý:Tuấn Lý:Tuấn Văn:Điểm T.Anh:Thương Sinh:T.Hương T.Anh:Xinh CN:H. Anh MT:Vượng MT:Vượng Địa:Thảo ÂN:P.Hiền ÂN:P.Hiền Địa:Thảo CN: Học CN: Học CN: Học
  2 Văn:Thành T.Anh:N.Hương Văn:Điểm Toán:V.Hương Sinh:T.Hương T.Anh:Xinh CN: H. Anh Lý:Tuấn Lý:Tuấn Địa:Thảo Sử:L.Hiền Sử:L.Hiền Địa:Thảo MT:Vượng MT:Vượng MT:Vượng
  3 Văn:Thành Sinh hoạt Sinh hoạt Toán:V.Hương Sinh hoạt Toán:N.Huyền Văn:Oanh Văn:Mến Toán:Hợp Văn:Thúy Toán:Học Văn:Nhung Toán:H.Anh Hóa:L.Hạnh Văn:L.Huyền Toán:Hiến
  4 Sinh hoạt MT:Vượng ÂN:P.Hiền Sinh hoạt T.Anh:Thương Toán:N.Huyền Văn:Oanh Văn:Mến Toán:Hợp Văn:Thúy Toán:Học Văn:Nhung Toán:H.Anh Hóa:L.Hạnh Văn:L.Huyền Toán:Hiến
  5           Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt
7 1 Văn:Thành Văn:Điểm TD:Sơn TD:Sơn Văn:Quyên MT:Vượng MT:Vượng CN:Hiến CN:Hiến Hóa:L.Hạnh Văn:Thúy Toán:H.Anh Văn:Nhung Sử:Oanh Toán:V.Hương Sử:Oanh
  2 Văn:Thành Văn:Điểm TD:Sơn TD:Sơn Văn:Quyên T.Anh:Xinh Toán:N.Huyền CN:Hiến CN:Hiến Hóa:L.Hạnh Văn:Thúy Toán:H.Anh Văn:Nhung Sử:Oanh Toán:V.Hương Sử:Oanh
  3 Sử:Thành Toán:H.Anh Sử:Thành Địa: Điểm Địa: Điểm TD:Sơn Toán:N.Huyền TD:Sơn Văn:Mến MT:Vượng MT:Vượng Hóa:L.Hạnh MT:Vượng Sinh:T.Hương Sinh:T.Hương Văn:Thúy
  4 Địa: Điểm Toán:H.Anh Địa: Điểm MT:Vượng MT:Vượng TD:Sơn T.Anh:Xinh TD:Sơn Văn:Mến CN: N.Huyền CN: Hợp Hóa:L.Hạnh CN: N.Huyền Sinh:T.Hương Sinh:T.Hương Văn:Thúy
  5                                

Tác giả bài viết: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 6,7/2021

Công tác tháng 6,7/2021

Thời gian đăng: 02/06/2021

KH 05/2021

Công tác tháng 5/2021

Thời gian đăng: 03/05/2021

4/2021

Công tác tháng 4/2021

Thời gian đăng: 31/03/2021

KH 3/2021

Công tác tháng 3/2021

Thời gian đăng: 27/02/2021

KH 2/2021

Công tác tháng 2/2021

Thời gian đăng: 02/02/2021

KH 01/2021

Công tác tháng 01/2021

Thời gian đăng: 05/01/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay2,205
  • Tháng hiện tại39,290
  • Tổng lượt truy cập1,795,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây