THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 0989444523

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Các văn bản pháp luật

Thứ hai - 04/01/2021 10:25

Pháp luật

Pháp luật
Pháp luật Việt nam
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 

Số:1365/PGDĐT
V/v: triển khai cuộc thi "ATGT cho nụ cười ngày mai" danh cho giáo viên và học sinh THCS  năm học 2020 – 2021
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020
 
Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS.

          Thực hiện Công văn số 5521/BGDĐT-GDTrH ngày 21/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2020-2021; Công văn số 4566/SGDĐT-CTTT ngày 28/12/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông (ATGT) cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2020 - 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS chỉ đạo giáo viên và học sinh tích cực tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Cán bộ, Giáo viên các trường THCS trên địa bàn Quận;
- Học sinh cấp THCS.
- Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung
a) Cuộc thi dành cho học sinh: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức An toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.
- Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở Vòng 1.
 b) Cuộc thi dành cho giáo viên: Gồm 02 vòng thi
- Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức An toàn giao thông, Luật giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy, giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.
- Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở Vòng 1
+ Giáo viên chọn nội dung của tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp THCS xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
+ Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
(1) Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ...
(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 2 trang A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH, ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.
2. Cách thức nhận đề thi
Giáo viên và học sinh tra cứu trên
website:  https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn/
3. Cách thức dự thi và nộp bài thi
Giáo viên và học sinh tham gia dự thi trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: https://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn/ (Hướng dẫn các bước tham dự thi và nộp bài được đính kèm công văn này).
4. Thời gian tổ chức cuộc thi
a) Vòng 1
- Từ ngày 04/01/2021 đến 12/01/2021 Các trường tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh chuẩn bị tham gia cuộc thi.
- Từ ngày 13/01/2021 đến 06/02/2021: Các trường phát động và tổ chức cuộc thi; giáo viên, học sinh làm bài và nộp bài thi. (Sau ngày 06/02/2021 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp nhận bài dự thi).
- Từ ngày 22/02/2021 đến 10/3/2021: Ban giám khảo tổ chức chấm thi.
- Tháng 3/2021: Ban tổ chức gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến các đơn vị có thi sinh đạt giải cuộc thi để chuẩn bị tham dự vòng 2.
b) Vòng 2
- Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban tổ chức trước khi tổ chức ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải 07 ngày (sẽ có thông báo sau).
- Dự kiến tuần 4 tháng 3/2021: Tổ chức thi vòng 2 cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1; giao lưu giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1; tổng kết, trao giải cho các cá nhân đoạt giải.
- Địa điểm: Dự kiến tại thành phố Đà Lạt hoặc thành phố Cần Thơ.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (chung cho toàn quốc)
1. Cuộc thi dành cho học sinh
- Tổng số: 986 giải thưởng. Gồm:
+ 10 giải nhất,  mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.
+ 16 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.
+ 160 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 đồng hồ đeo tay.
+ 800 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
2. Cuộc thi dành cho giáo viên
- Tổng số: 243 giải thưởng. Gồm:
+ 07 giải nhất, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 laptop.
+ 16 giải nhì, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 máy tính bảng.
+ 60 giải ba, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải, 01 điện thoại di động.
+ 160 giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm 01 giấy chứng nhận đoạt giải và 01 mũ bảo hiểm Honda.
Phần thưởng chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Công ty Honda Việt Nam sẽ chịu toàn bộ chi phí thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc nhận phần thưởng này.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI
Học sinh và giáo viên đạt giải cao vòng 1 và được tham gia dự thi vòng 2, kinh phí  do Công ty Honda Việt Nam tài trợ gồm: kinh phí ăn, lưu trú, đi lại cho giáo viên và học sinh đạt giải tham dự Hội giao lưu và Lễ trao giải.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị ông (bà) Hiệu trưởng các trường chỉ đạo triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường để cuộc thi đạt hiệu quả cao.
Trong quá trình thực hiện cần trao đổi thông tin xin liên hệ Đ/c Bùi Tiến Đạt, số điện thoại: 0987517583; email: tiendatpgd@gmail.com./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.                                                                        
  KT.TRƯỞNG PHÒNG
   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)
 

 Nguyễn Thị Thu Hương

 
 

HƯỚNG DẪN
CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI VÀ NỘP BÀI TRỰC TUYẾN
Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học năm học 2020-2021
(Kèm theo Công văn số 1365/PGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020)
 
Bước Hướng dẫn Minh họa
1 Đăng nhập vào trang website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn
2 Bấm trực tiếp vào nút màu xanh có nội dung
“Tham gia thi trực tuyến”
3 Tại mục “Làm bài online”, bấm vào nút tương ứng để chọn đối tượng dự thi (Học sinh THCS, Học sinh THPT, Giáo viên THCS, Giáo viên THPT).
4 Điền đúng và đủ thông tin cá nhân để đăng ký tham gia cuộc thi à Bấm nút  “BẮT ĐẦU LÀM BÀI”.
5 Trả lời đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm à Bấm nút “XÁC NHẬN HOÀN THÀNH PHẦN THI TRẮC NGHIỆM”
à Màn hình sẽ chuyển sang bước làm bài tự luận
6 Đọc câu hỏi tự luận và làm bài trên bản word à lưu bài tự luận bản word trên máy tính (dung lượng không quá 3MB/bài) à bấm nút “Đính kèm bài tự luậnà chọn file word bài tự luận lưu trên máy tính à bấm nút “Gửi bài
7 Bài dự thi hoàn thành phải thỏa mãn 02 điều kiện sau:
  • Hoàn thành phần trắc nghiệm (bước 5)
  • Hoàn thành phần tự luận (bước 6)
Sau khi hoàn thành bước 5 và bước 6 trên màn hình xuất hiện thông báo “Bạn đã gửi bài thành công”.
       Lưu ý:
 1. Bài dự thi sau khi gửi sẽ không được phép chỉnh sửa lại.
2. Nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế tình trạng truy cập bị giãn đoạn do máy chủ (server) quá tải, học sinh, giáo viên nên chuẩn bị phương án trả lời phần trắc nghiệm và làm bài tự luận trên bản word trước khi truy cập để tham gia thi trực tuyến.


Xin mời tải File đính kèm.
 

Tác giả bài viết: Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 11/2021

Công tác tháng 11/2021

Thời gian đăng: 29/10/2021

KH 10/2021

Công tác tháng 10-2021

Thời gian đăng: 04/10/2021

KH 9/2021

Công tác tháng 9/2021

Thời gian đăng: 03/09/2021

KH 8/2021

Công tác tháng 8/2021

Thời gian đăng: 04/08/2021

KH 6,7/2021

Công tác tháng 6,7/2021

Thời gian đăng: 02/06/2021

KH 05/2021

Công tác tháng 5/2021

Thời gian đăng: 03/05/2021

Tài liệu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập1
  • Hôm nay397
  • Tháng hiện tại6,156
  • Tổng lượt truy cập2,036,306
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây