THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch dạy học trực tuyến

Thứ bảy - 28/03/2020 08:09

(trong thời gian nghỉ vì Covid-19)

(trong thời gian nghỉ vì Covid-19)
(trong thời gian nghỉ vì Covid-19)
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________   ______________  
Số:      /KH-THCS PL Phú Lãm, ngày 18  tháng 3 năm 2020KẾ HOẠCH
Giảm tải chương trình năm học 2019 2020;
Tăng cường dạy học trên internet, trên truyền hình
và đánh giá chất lượng dạy học trên internet
(Trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid - 19)
Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường dạy học qua Interrnet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;
             Căn cứ Công văn số 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/3/2020 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;
Căn cứ Công văn số 233/PGDĐT-THCS ngày 13/3/2020 của phòng GDĐT Hà Đông V việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19;
Căn cứ Công văn số 809/SGDĐT-GDPT ngày 17/3/2020 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên và học sinh trong thời gian nghỉ phòng, chống bệnh Covid-19;
Trường THCS Phú Lãm xây dựng kế hoạch giảm tải chương trình từ tuần 24 đến hết năm học 2019 2020; Tăng cường dạy học trên internet, trên truyền hình và đánh giá chất lượng dạy học trên internet trong thời gian học sinh nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 từ ngày 19/3/2020 đến khi đi học trở lại như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
 • Giúp học sinh được ôn tập kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ
tại nhà thông qua hòm thư phuhuynhc2phulam@gmail.com.
 • Quản lý và hướng dẫn học sinh tham gia ôn tập trên hệ thống Hanoi Study có hiệu quả.
 • Hướng dẫn học sinh tham gia học trên truyền hình nghiêm túc, có kết quả cao.
 • Bước đầu triển khai dạy trực tuyến kiến thức mới cho học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD& ĐT Hà Nội.
 • Bước đầu đánh giá chất lượng học sinh học trực tuyến tiến tới áp dụng công nghệ dạy học 4.0.
 1. Yêu cầu
 • Yêu cầu 100 % Giáo viên dạy các bộ tham gia xây dựng chương trình giảm tải cho học sinh; quản lý, xây dựng kế hoạch để tiến hành hướng dẫn ôn tập và dạy học cho học sinh.
 • 100% giáo viên nắm được hướng dẫn của các cấp và kế hoạch của nhà trường.
 • 100% giáo viên tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm dạy trực tuyến Zoho Showtime.
 • 100% học sinh tham gia học trên truyền hình theo lịch.
 • 100 % học sinh khối 8, 9 tham gia ôn tập trên hệ thống Hanoi Study.
 • Vận động và tuyên truyền để 90-100% phụ huynh tạo điều kiện cơ sở vật chất và thời gian để học sinh tham gia học trực tuyến.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ôn tập trên hệ thống Hanoi Study
 • BGH phân quyền cho GVCN quản lý và đôn đốc học sinh ôn tập. Kịp thời khen ngợi những học sinh tích cực, học có điểm cao, nhắc nhở các học sinh chưa
tham gia hoặc tham gia học nhưng ý thức chưa tốt, kết quả chưa cao.
 • Các giáo viên tham gia thẩm định đề qua hình thức đăng nhập bằng tài khoản của học sinh.
 • Hàng tuần Ban giám hiệu tổng kết, thông báo kết quả ôn tập của từng lớp
và đôn độc nhắc nhở động viên học sinh tham gia tích cực.
2. Học trên truyền hình
 • Thông báo rộng rãi trên Gmail, Zalo, Fanpage, website, tin nhắn điện tử về lịch học tới 100% giáo viên, PHHS và học sinh.
 • Yêu cầu 100% giáo viên bộ môn tham gia học cùng học sinh.
 • Sau mỗi tiết học, GVBM giải đáp các thắc mắc của học sinh qua các hệ
thống: Zalo, Viber, Mail, Fanpage, ...
- GVBM cho học sinh làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả sau khi tham gia
học – lấy điểm kiểm tra thường xuyên.
 1. Dạy học trực tuyến
3.1.Công tác chuẩn bị
a. Nhà trường
- Hướng dẫn CMHS và HS nhập theo địa chỉ http://truong.csdl.moet.gov.vn và cấp mã tới toàn bộ giáo viên toàn trường để thực hiện theo hướng dẫn.
 • Nâng cấp đường truyền mạng internet.
 • Tập huấn cho toàn bộ giáo viên sử dụng phần mềm Zoom. Lịch tập huấn vào ngày 28/02/2020.
 • Khảo sát số lượng học sinh có đủ thiết bị để học trực tuyến.
b. Giáo viên
 • 100% giáo viên tham gia tập huấn và học tập kĩ năng dạy học trực tuyến.
 • Chuẩn bị bài kĩ trước khi giảng dạy.
 • Tự luyện thêm các kĩ năng dạy học trực tuyến.
 • Nếu GV dạy ở nhà thì phải đảm bảo đường truyền để tránh ngắt quãng.
 • Thực hiện giảm tải chương trình học của học sinh.
 • Hướng dẫn HS chuẩn bị ND học; Giao nhiệm vụ cho HS.
c. Phụ huynh học sinh
 • Chuẩn bị cho con phòng học, máy tính, Ipad, điện thoại thông minh có thể kết nối internet.
 • Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài tốt, kiểm tra thiết bị trước khi học. Giám sát chặt chẽ việc học của con.
 • Phản hồi ý kiến với nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến.
3.2. Ôn tập trực tuyến
 • Tiến hành từ 02/3/2020 đến 14/3/2020.
 • Các nhóm thống nhất nội dung ôn tập, phân công giáo viên soạn bài Power
point.
 • Nhà trường phân lịch dạy trực tuyến cho các khối. Mỗi cô sẽ dạy cho cả
khối. Dạy các môn: Toán, Văn, Anh, , Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, TD, MT, ÂN. Mỗi ca dạy 60 phút.
          - Tổ trưởng, BGH phê duyệt ND giảng dạy.
- Ban giám hiệu dự giờ các tiết dạy.
3.3. Dạy học trực tuyến
 • Tiến hành thực hiện dạy bài mới theo kế hoạch dạy học đã giảm tải. Dạy theo chủ đề từ ngày 18/3 đến khi học sinh quay trở lại trường học.
 • BGH, TTCM, NT các môn sẽ lên kế hoạch dạy học trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng và yêu cầu giảm tải.
 • BGH xếp TKB và phân công giáo viên giảng dạy theo đơn vị khối trên phần mềm Zoom.
 • Phối hợp Ban đại diện CMHS các lớp tuyên truyền, động viên PH tạo điều kiện cho con em hoc tập.
 • Kiểm tra đánh giá theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên phần mềm Zoom, riêng hai môn  Ngữ văn, Toán theo hình thức trắc nghiệm - Tự luận là 50/50.
 
             - Số ca dạy (mỗi ca dạy 60 phút):
  • Khối 8, 9: 14 ca/tuần
  • Khối 6, 7: 12 ca/tuần
 • Số môn: Tất các các môn học (trừ các môn năng khiếu sẽ triển khai theo
đơn vị khối lớp vào ngày Chủ nhật)
- Thời gian: vào các buổi chiều và buổi tối.
 1. Kiểm tra đánh giá
4.1. Đánh giá trực tuyến
 • GV giảng dạy sẽ tiến hành đánh giá học sinh 100% trắc nghiệm trên phần mềm Zoom đối với các môn: Lý; Hóa; Sinh; Sử; Địa; GDCD.
 • Các môn Toán, NVăn đánh giá 50TN – 50TL; Tiếng Anh đánh giá 80TN -20TL trên phần mềm.
4.2. Đánh giá sau khi học sinh quay lại trường
 • Sau khi học sinh được trở lại trường để học, nhà trường bố trí GV dạy b
sung cho những học sinh không tham gia học trực tuyến. (Theo khảo sát là 5%).
- Tiến hành kiểm tra đánh giá thêm một số nội dung dạy học trực tuyến.
- Kiểm tra định kỳ theo KH.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Ban giám hiệu
1.1- Hiệu trưởng
- Trực tiếp chịu trách nhiệm chính: lên kế hoạch chỉ đạo chung cho CB, GV, NV nhà trường.
- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể GV nắm vững các văn bản, yêu của các cấp về việc tổ chức ôn tập, dạy học trong thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.
 • Chịu trách nhiệm trước cấp trên về nội dung, chương trình, hình thức ôn tập và dạy học của nhà trường.
 • Ban hành nội quy cho GV và học sinh khi tham gia học trên truyền hình, ôn tập và học online.
 • Báo cáo thường xuyên và đột xuất với cấp trên.
1.2- Phó hiệu trưởng phụ trách CM
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết đến từng GV.
- Hướng dẫn, tập huấn cho GV về cách thức dạy học online trên phần mềm Zoom.
- Tổ chức phân quyền cho GVCN về quản lý việc ôn tập trên hệ thống Hanoi Study.
- Tổ chức tập huấn cho GVCN về việc triển khai dạy trực tuyến cho PHHS- Tổ chức họp chuyên môn với Tổ trưởng, nhóm trưởng để xây dựng lại Kế hoạch dạy học các môn với nội dung giảm tải, phục vụ dạy online đạt hiệu quả.
 • Xếp thời khóa biểu hợp lý, cố định để thuận tiện cho học sinh học cũng như cho việc quản lý của BGH.
- Tham gia giảng dạy trực tiếp và dự giờ 100% các tiết dạy.
- Đưa tin, bài, ND học tập lên Wet, Gmail.
- Ký duyệt KH, ND giảng dạy. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, cấp trên về nội dung, chương trình, hình thức ôn tập và dạy học.
  1. Tổ trưởng chuyên môn
- Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ XDKH dạy học môn của mình và thực hiện kế hoạch của nhà trường.
- Kịp thời đôn đốc, động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Cùng nhóm trưởng lên KH ôn tập và dạy học trực tuyến của tổ mình phụ
trách.
- Giám sát và chỉ đạo việc ra đề, chấm bài của giáo viên trong tổ.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hoạt động chuyên môn của tổ
trong thời gian học sinh nghỉ học.
          3. Giáo viên chủ nhiệm
- Theo dõi, quản lý học sinh ôn tập trực tuyến trên hệ thống Study, trên truyền hình.
- Thường xuyên liên hệ với GVBM , với phụ huynh để trao đổi, nắm bắt tình hình học tập của học sinh lớp mình.
- Thông báo tới 100% phụ huynh lớp mình chủ nhiệm về lịch học, về yêu cầu của nhà trường; lắng nghe các ý kiến tham vấn, góp ý của PH để nâng cao chất lượng ôn tập và dạy học.
 • Báo cáo thường xuyên, đột xuất theo mẫu đúng thời gian quy định.
          4. Giáo viên bộ môn
           - Cùng nhóm trưởng bàn bạc, thống nhất nội dung ôn tập, lên kế hoạch dạy học.
- Đăng nhập vào trang HanoiStudy để thẩm định các dạng đề và giải đáp các thắc mắc của học sinh khi có yêu cầu.
- Tham gia học trên truyền hình theo bộ môn mình giảng dạy, kịp thời giải đáp những điều học sinh còn băn khoăn, ra hệ thống bài kiểm tra, bài tập để học sinh ôn luyện.
- Tham gia tập huấn về dạy học Online, soạn bài dạy và trực tiếp tham gia giảng dạy theo phân công của TTCM và BGH.
- Tạo hệ thống bài kiểm tra để đánh giá chất lượng của hc sinh.
- Báo cáo những hạn chế, tồn tại khi giảng dạy.
- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về HĐ dạy – học.
          5. Các bộ phận khác
- Ban truyền thông: Đưa lịch học lên các phương tiện thông tin đề PH và HS nắm được lịch học, nội dung học; Viết các bài đưa tin và biểu dương GV- HS thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Văn phòng: Kịp thời cung cấp các văn bản chỉ đạo tới 100% giáo viên qua hòm thư chung của trường.
          6. Những lưu ý
- Việc dạy học trực tuyến chỉ tiến hành khi có trên 80% học sinh tham gia.
- Các kiến thức đã dạy và các kết quả kiểm tra được công nhận chính thức theo quy định. Khi quay trở lại trường, các lớp sẽ học tiếp chương trình học online.
- Những học sinh không có điều kiện tham gia học sẽ được tập trung học khi quay lại trường (học ngoài giờ học chính khóa). Nhà trường sẽ phân công GV dạy cho các em đầy đủ, tạo điều kiện cho các em theo kịp các bạn trong lớp.

Trên đây là những hướng dẫn cụ thể về việc hướng dẫn học sinh ôn tập và học trong thời gian nghỉ tại nhà đến khi học sinh quay lại trường học. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

Kế hoạch trên có thể thay đổi theo yêu cầu công tác của cấp trên ./. 
Nơi nhận:           HIỆU TRƯỞNG  
- Phòng GD&ĐT Hà Đông;  
   
- CB, Giáo viên, HS toàn trường;                    (Đã ký)  
- Lưu: VT.    
     Nguyễn Thị Tố Quyên  

 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tố Quyên

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 2/2021

Công tác tháng 2/2021

Thời gian đăng: 02/02/2021

KH 01/2021

Công tác tháng 01/2021

Thời gian đăng: 05/01/2021

KH 12/2020

Công tác tháng 12/2020

Thời gian đăng: 03/12/2020

11/2020

Công tác tháng 11/2020

Thời gian đăng: 06/11/2020

10-2020

Công tác tháng 10-2020

Thời gian đăng: 30/09/2020

9/2020

Công tác tháng 9/2020

Thời gian đăng: 04/09/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay84
 • Tháng hiện tại32,173
 • Tổng lượt truy cập1,594,939
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây