Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » lich cong tac » lich cong tac » 2021-2022

Kế hoạch tháng 6,7/2022

Thứ bảy - 04/06/2022 08:25

Hè 2022

Hè 2022
Hè 2022
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM


 Số:     /KH-THCS PL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 


              Hà Đông, ngày 01 tháng 6 năm 2022
 
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2022
NĂM HỌC 2021 – 2022

1. Công tác Đảng, Tổ chức, Nhân sự
- Tổ chức họp Chi ủy, Chi bộ, họp hội đồng tháng 6/2022 (ngày 2/6/2022).
- Tổ chức phân công nhiệm vụ chuẩn bị ĐH Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
- Tổ chức gặp gỡ HS động viên khích lệ các con chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi váo lớp 10 THPT (7h30 thứ Năm ngày 16/6/2022; thi vào 18, 19/6/2022).
- Tổ chức đánh giá, hoàn thiện kiểm điểm, đánh giá CB, CC, VC năm 2022, Báo cáo tự bồi dưỡng (xong trước ngày 6/6/2022).
- Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi nhân 1/6/2022 (đ/c Mến, Ly); Phát động tháng vì trẻ em.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 và dịch bệnh mùa hè.
- Tuyên truyền, tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá - hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá đến toàn thể CB, GV, NV và HS và Phòng ngừa tác động tiêu cực từ các trang mạng XH đối với HS.
- Tuyên truyền tới CMHS đảm bảo an toàn cho HS trong kỳ nghỉ hè: phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích,...
- Hoàn thành hồ sơ xin ý kiến CB, GV và CMHS mức thu học phí NH 2022-2023 và giai đoạn tiếp theo.
- Phân công CB, Nhân viên trực hè, gửi BC về PGD.
- Triển khai đến toàn thể GV, NV các văn bản chỉ đạo của các cấp; CB, GV, NV thực hiện nghiêm túc các Thông tư, Chỉ thị, KH, VB chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh, an toàn trường học, chuyên môn,... (cập nhật mail cá nhân, zalo nghiên cứu các VB thực hiện nghiêm túc).
2. Công tác làm Báo cáo và KH
- Hoàn thành các loại báo cáo tháng 6/2022 (BGH, TT, TPT, BTCĐ, CTCĐ, Phụ trách phần mềm, TKHĐ).
- Báo cáo thường xuyên, đột xuất với các cấp quản lý. (BGH, TT, Thư ký, đ/c Vân)
- Trả hồ sơ, giấy công nhận tốt nghiệp THCS cho HS lớp 9.
- Báo cáo kết quả đánh giá CB, CC, VC hàng tháng vào 24/6/2022 về PGD, phòng Nội vụ (3 đ/c tổ trưởng, BGH).
- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh lớp 6 NH 2022-2023 và công khai KH tuyển sinh.
-  XD Hoàn thành các bảng biểu công khai, đưa lên Web, dán bảng tin (BGH, TT, TK, VT, đ/c Vân).
- Hoàn thành Báo cáo tự đánh giá – nộp PGD (BGH, TT, TPT, BTCĐ, CTCĐ, TTND, Phụ trách phần mềm, TV, TB, Y tế, TKHĐ).
3. Công tác chuyên môn
3.1- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch công tác tháng 6/2022; tiếp tục ôn luyện 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cho HS lớp 9 thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (16/6/2022).
3.2- Tham gia tập huấn phần mềm tuyển sinh và các loại phần mềm đánh giá CB, CC, VC; Đánh giá chuẩn; Tự bồi dưỡng.
3.3- BGH, TT, GVCN, Thư ký, bộ phận văn phòng hoàn thành hồ sơ học sinh, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề giáo viên, hồ sơ thi đua năm học 2021 - 2022.
3.4- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, kế hoạch giáo dục để chuẩn bị năm học 2022-2023.
3.5. Phối hợp tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 và thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- GVCN lớp 9 thường xuyên nhắc nhở HS chủ động ôn tập tại nhà, giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi đạt kết quả cao nhất. (ngày thi 18, 19/6/2022)
3.6- Đôn đốc giáo viên tham gia coi, chấm thi vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023, coi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 theo quyết định của Sở GDĐT (Hiệu trưởng tập huấn, phổ biến quy chế nghiệp vụ làm thi cho nhân sự làm thi).
3.7- Nhận giấy báo thi và nhận kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023 (GVCN lớp 9 thống kê BC KQ học sinh lớp CN); tổng hợp danh sách học sinh phúc khảo nộp Phòng GDĐT và nhận kết quả phúc khảo thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.
3.8- Tuyên truyền công tác tuyển sinh lớp 6, 10 trực tuyến tới cha mẹ học sinh và học sinh.
3.9- Tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 (tuyển sinh trực tuyến 7/7à18/7/2022; trực tiếp 13/7à18/7/2022).
Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông về tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi năm học 2022-2023 và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT.
3.10- Xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên.
CB, GV, NV xây dựng KH bồi dưỡng thường xuyên trong hè 2022 và năm học 2022-2023. (xong trước 20/6/2022, nộp bản cứng có chữ ký)
          3.11- Triển khai kế hoạch sinh hoạt hè tới CMHS, học sinh.
          3.12- Đ/c Dũng Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực hè và thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường trong dịp hè hợp lý, hiệu quả theo kế hoạch số 541/KH-PGDĐT ngày 27/5/2022 về tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2022 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông. Niêm yết công khai lịch phân công trực và  danh sách cán bộ, giáo viên trực hè trên trang Web và bảng tin của nhà trường, lịch trực hè nộp về PGDĐT qua email thcs-hadong@hanoiedu.vn và văn bản – giao đ/c Dũng (đ/c Sa nhận).
3.13- CB, GV, NV tham gia công tác bồi dưỡng, tập huấn do Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức.
3.14- Tham dự tiết dạy thử nghiệm, lựa chon sách lớp 7 chương trình giáo dục phổ thông 2018.
3.15- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tự bồi dưỡng qua Internet nâng cao chất lượng trang Web, eNetviet, ... (đ/c Dũng, Học, Mến, Ly).
3.16- Tiếp tục tham gia dự án “Không gian thể thao an toàn, bình đẳng” theo kế hoạch.
3.18- Phòng GDĐT kiểm tra công tác tuyển sinh vào lớp 6, phòng dịch các trường.
4. Công tác khác
4.1. Cơ sở vật  chất
- Đ/c Mai Hương rà soát báo cáo CSVC, thiết bị trường lớp theo quy định tối thiểu; Thu lập dự trù, hoàn thành hồ sơ sửa chữa các phòng học, làm bảng biểu, khẩu hiệu và dụng cụ trang thiết bị phòng dịch, cắt tỉa cây cảnh.... XD KH mua sắm, sửa chữa chuẩn bị năm học 2022-2023.
- Đ/c Dũng xây dựng KH cải tạo 2 phòng học chính (phòng hội đồng SP tầng 3 chuyển xuống phòng đọc) đáp ứng tiêu chuẩn CTDGPT mới 2018.
- Đ/c Xã duy trì quản lý sát sao CSVC nhà trường không để hỏng hóc, mất mát,  thất thoát.
- Tiếp tục sửa chữa, chống xuống cấp năm 2022.
- Sửa chữa hệ thống điện, nước khu khu nhà A, B, C.
- Đ/c Mai Hương kiểm tra CSVC khuôn viên nhà trường và niêm phong phòng học trước ngày 18/6/2022; BC BGH để sửa chữa; nộp BB, BC của các lớp để sửa chữa hệ thống điện nước, thay bóng đèn, quạt cháy phòng học các lớp theo báo cáo.
- Chuẩn bị đầy đủ CSVC cho năm học 2022-2023: các lớp làm tốt công tác xã hội hóa đảm bảo đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại  theo CT GDPT 2018.
4.2. Công tác đoàn đội, chủ nhiệm   
- Triển khai kế hoạch sinh hoạt hè tới CMHS, học sinh                                                                            
- Hướng dẫn HS hoạt động hè vui vẻ, an toàn.
- Tuyên truyền, thực hiện đề án phổ cập bơi cho học sinh các khối lớp.
- Phát động ủng hộ SGK cho bạn có hoàn cảnh khó khăn.
- Đ/c TPT, BTCĐ, GVCN tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, phòng chống đuối nước đến từng HS, PH.
- Đ/c Mến, Ly XD KH, tổ chức ngày 1/6 và các hoạt động hè 2022 - đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021)
4.3. Công tác y tế
- Đ/c Phương đẩy mạnh  công tác tuyên truyền tiêm phòng Covid-19 cho HS và lập DS HS tiêm khi có thông báo của y tế phường.
- Đ/c Phương lên KH, triển khai KH thực hiện VSMT, phòng chống dịch Covid-19; bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, sởi, đau mắt hột và đuối nước...
- Kết hợp với Chữ thập đỏ phường lập DS khám bệnh cho hội viên CTĐ.
- Báo cáo kịp thời với các cấp về công tác y tế, phòng chống dịch và vệ sinh môi trường.
4.4. Môi trường, An ninh an toàn nhà trường
- Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học, phòng chống đuối nước; phòng chống cháy nổ, mưa bão, vệ sinh trường học, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện đề án phổ cập bơi cho học sinh.
- Đ/c Nguyên thường xuyên VS sạch sẽ khuôn viên nhà trường: ngoài cổng trường,...; Nhổ cỏ, chăm sóc cây.
- Đ/c Xã duy trì quản lý sát sao khách ra vào nhà trường và bảo vệ CSVC, tài sản nhà trường.
4.5. Thư viện, thiết bị
- Đ/c Hạnh tổng hợp báo cáo thu nộp ủng hộ sách của CB, GV, NV, HS và chuẩn bị đầy đủ SGK cho CB, GV và HS nhà trường.
- Hoàn thiện các loại HSSS, tiếp tục tuyên truyền văn hóa đọc cho HS trong những tháng hè, tiếp tục XD tủ sách thân thiện theo KH.
- Kiểm kê, sắp xếp các loại sách; thu dọn TV sau sửa chữa.
- Đ/c Mai Hương tu sửa, bổ sung trang thiết bị dạy học đảm bảo đầy đủ, đúng quy định. Thường xuyên sắp xếp, thu dọn ngăn nắp, sạnh sẽ thiết bị đồ dùng dạy học theo đúng chủng loại.
- Cho GV các môn - Kiểm kê toàn bộ trang thiết bị dạy học hiện có tại phòng thiết bị hoàn thành báo cáo BGH để mua bổ sung.
- Hoàn thành danh mục thiết bị cần mua đối với lớp 6, 7.
- Kiểm kê, báo cáo máy tính, máy chiếu các phòng xong trước 18/6/2022.
4.6. Công đoàn, đoàn thanh niên
- Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, lời nói của anh chị em để cùng BGH có hướng giải quyết phù hợp.
- Thu, trích quỹ Công đoàn: Chi quà 1/6 và hỗ trợ GV.
- Đ/c Ly phối hợp với đ/c Mến tổ chức HĐ hè cho HS phù hợp và tham gia các HĐ của đoàn của phường tổ chức.
- Hoàn thành Hồ sơ công đoàn, Hồ sơ chi đoàn; cập nhật các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên.
4.7. TDTT, Văn nghệ
- Tiếp tục thực hiện chương trình Plan: đ/c Dũng tham gia, chỉ đạo theo KH.
- Tư vấn cho HS tham gia học nhạc họa trong những ngày hè.
4.8. Văn thư, tài chính
- Đ/c Len trả Hồ sơ lớp 9 cho GVCN; GVCN trả cho HS xong trước ngày 15/6/2022.
- Đ/c Len, Vân cập nhật công văn đi, đến - chuyển CV đến từng bộ phận, không để sót công văn; sắp xếp các loại hồ sơ nhà trường KH dễ tìm, dễ lấy; ghi đầy đủ các cột mục trong sổ sách.
- Đ/c Thu Len hoàn thành báo cáo công tác thu chi năm học vào ngày 6/6/2022.
4.9. Công tác dạy thêm học thêm, ôn thi vào 10
- Ôn thi vào 10 cho học sinh lớp 9 đến hết ngày 16/6/2022.
- GVCN khối 9 hoàn thành thu nộp % ôn tập cho HS thi vào 10, trước ngày 16/6/2022.
4.9. Công tác hội cha mẹ học sinh
- Họp ban đại diện cha mẹ HS tổng kết thu chi quỹ CMHS năm học 2021-2022.
- Phối hợp với các gia đình HS tuyên truyền phòng chống dịch mùa hè và Covid-19 và hướng dẫn HS nghỉ hè an toàn.
- Tuyên truyền đề án phổ cập bơi cho HS.
4.10. Công tác PCGD
- Bổ sung phiếu điều tra, các bảng biểu theo quy định.
- Tiếp tục hoàn thành tổng hợp BC đúng tiến độ theo KH chung.
4.11. Công nghệ thông tin
- Đ/c Dũng, Học chỉ đạo, hướng dẫn GV, NV thực hiện việc UDCN thông tin trong nhà trường; đưa KH hoạt động, tin HĐ nhà trường, các văn bản chỉ đạo của các cấp.
- CB, GV, NV tự học hỏi UDCNTT vào làm việc, thực hiện tốt việc tự bồi dưỡng trên internet.
- Đ/c Dũng, Học, Ly, Mến hỗ trợ các đ/c trong hội đồng nhà trường trong công việc ứng dụng CNTT.
4.12. Lịch tập huấn công tác tháng 6/2021
Các văn bản, thông báo cập nhật trên bảng tin, gmail cá nhân, tin nhắn eNetViet, Zalo. CB, GV, NV nghiên cứu thực hiện và tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Trên đây là kế hoạch tháng 6/2022 của nhà trường, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, nhà trường sẽ thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế  cần báo cáo kịp thời với BGH để phối hợp giải quyết./.
       Nơi nhận:
        - BGH để chỉ đạo;
        - CB, GV, NV để thực hiện;
        - Lưu VT.
             HIỆU TRƯỞNG

           Nguyễn Thị Tố Quyên

 

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây