Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » lich cong tac » lich cong tac » 2018-2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

Thứ sáu - 10/08/2018 09:05

13/8/2018

13/8/2018
13/8/2018

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 782/PGD&ĐT-THCS

             Hà Đông, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 8/2018

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.
1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên. Cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn của Sở GD&ĐT.
2. Tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019.
3. Thực hiện biên chế năm học mới theo văn bản của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT Hà Nội (Phòng GD&ĐT sẽ gửi các trường sau khi có văn bản chính thức của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT)
4. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
5. Thực hiện quy trình gia hạn cấp phép dạy thêm, học thêm năm học 2018-2019
6. Các trường tổ chức bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém và tổ chức kiểm tra lại cho học sinh, xét duyệt lên lớp sau kiểm tra lại.
7. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới, công tác khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2018.
8. Ổn định biên chế các lớp học, phân công chuyên môn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định, đúng vị trí việc làm được tuyển dụng, tuyệt đối không phân công nhân viên giảng dạy (kể cả dạy thay).
9. Xây dựng kế hoạch cá nhân, nhóm - tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học, các loại kế hoạch của nhà trường; các quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ ...
10. Phòng GD&ĐT duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2018-2019 các trường  THCS.
11. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghề và cấp giấy chứng nhận NPT phổ thông năm 2018.
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN.
1. Tuần từ 30/7/2018 đến 05/8/2018.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên.
- Ổn định biên chế các lớp học, phân công chuyên môn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định.
- Xây dựng kế hoạch dạy học theo theo tinh thần Hướng dẫn số 791/HD-BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ GDĐT và văn bản số 10801/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 về hướng dẫn đổi mới sinh hoạt TMCM theo DH,KTDG phát triển năng lực HS ở trường PT.
- Tổ chức bồi dưỡng chính trị đầu năm học, tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên (theo kế hoạch).
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thi nghề và cấp giấy chứng nhận NPT phổ thông năm 2018
2. Tuần từ 06/8/2018 đến 12/8/2018.
- Các trường tổ chức bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém và tổ chức kiểm tra lại cho học sinh, xét duyệt lên lớp sau kiểm tra lại.
- Tổ chức vệ sinh toàn trường. Xây dựng khung cảnh sư phạm, cơ sở vật chất; đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, sách giáo khoa và các điều kiện chiếu sáng, nước uống, khu vệ sinh …. để phục vụ năm học mới. Quan tâm đến điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Đối với các trường còn đang xây dựng, sửa chữa phải có hệ thống rào ngăn, biển báo, biển cấm để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Tổ chức kiểm kê, sắp xếp và bổ sung đầy đủ thiết bị, đồ dùng dạy học, SGK, sách tham khảo của giáo viên và học sinh sẵn sàng cho năm học mới 2018 - 2019.
- Tiếp tục ổn định biên chế các lớp học, phân công chuyên môn, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định. Các trường đủ điều kiện về CSVC, phòng học chủ động lên kế hoạch dạy hai buổi/ngày, trên 6 buổi/tuần.
- Thực hiện biên chế năm học mới theo văn bản của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT Hà Nội (Phòng GD&ĐT sẽ gửi các trường sau khi có văn bản chính thức của UBND Thành phố và của Sở GD&ĐT)
- Các trường có kế hoạch ổn định các hoạt động trong nhà trường ngay từ đầu năm học. Củng cố nền nếp và chất lượng giáo dục ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm học.
- Xây dựng kế hoạch cá nhân, nhóm - tổ chuyên môn, kế hoạch dạy học, các loại kế hoạch của nhà trường; các quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ ...
3. Tuần từ 13/8/2018 đến 19/8/2018.
- Dự kiến thực hiện kế hoạch chương trình tuần 1 năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Rà soát học sinh chưa ra lớp, tìm hiểu nguyên nhân, vận động các em ra lớp. Chú ý các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để học sinh nghỉ học vì lí do kinh tế, nếu có những trường hợp này nhà trường báo cáo chính quyền địa phương để có biện pháp giúp đỡ các em đến trường.
- Hoàn thành công tác kiểm kê, sắp xếp, bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học.
- Cập nhật thông tin đầu năm trong các loại hồ sơ sổ sách quản lý, chuyên môn theo quy định.
- Các nhà trường triển khai học tập chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phương hướng nhiệm vụ Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 đối với cấp THCS của Sở GD&ĐT Hà Nội và của Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông.
- PGD&ĐT kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019.
4. Tuần từ 20/8/2018 đến 26/8/2018.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 2 năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- Phòng GD&ĐT tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 2019 cấp THCS.
- PGD&ĐT tiếp tục kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục vận động học sinh bỏ học ra lớp.
- Tiếp tục cập nhật thông tin đầu năm trong các loại hồ sơ sổ sách quản lý, chuyên môn theo quy định.
4. Tuần từ 27/8/2018 đến 02/9/2018.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 3 năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên.
- PGD&ĐT tiếp tục kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2018 - 2019.
- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 vào ngày 05/9/2018 (thứ Tư)
* Lưu ý: Khi có hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện kế hoạch, chương trình năm học 2018 - 2019, phòng GD&ĐT quận sẽ có hướng dẫn tới các trường để thực hiện.
         Nhận được văn bản này, Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông yêu cầu các ông () Hiệu trưởng các trường THCS lên kế hoạch cụ thể của đơn vị, phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Phòng GD&ĐT. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, Phòng GD&ĐT sẽ có công văn thông báo tới các trường. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT (qua tổ chuyên môn THCS) để phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo, cán bộ CM THCS (để chỉ đạo);
- Các trường THCS (để thực hiện);
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


Nguyễn Thị Thu Hương

 

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây