Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » Tài liệu tham khảo

Kế hoạch năm học 2022-2023

Kế hoạch năm học 2022-2023

 UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM


          Số:           /KH-THCS PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
                   Hà Đông, ngày 17 tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022-2023

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của B GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của y ban nhân dân Thành phvề việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ văn bản số 2585/SGDĐT-GDPT ngày 30/8/2022 của Sở GDĐT Hà Nội v việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp THCS; thực hiện Đ án số 03-ĐA/QU ngày 09/11/2020 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề quận Hà Đông giai đoạn 2021-2025” (Đề án 03);
Căn cứ Công văn số 846/PGDĐT-THCS ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hà Đông về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục THCS năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Công văn số 876/PGDĐT-THCS ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hà Đông về việc Duyệt KH năm học 2022 - 2023;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường THCS Phú Lãm xây dựng kế hoạch năm học 2022 - 2023 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2022-2023
1. Địa phương
- Phường Phú Lãm có diện tích đất tự nhiên là 266,42ha, dân số 13.056 nhân khẩu và có 09 tổ dân phố trực thuộc.
- Vị trí địa lý nằm ở phía tây nam quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội; có 02 tuyến đường Quốc lộ 21B và Quốc lộ 6A chạy qua, phường có 5 trường học trong đó gồm 3 trường Mầm non, 1 trường Tiểu học, 1 trường THCS
- Là một phường truyền thống tốt đẹp, tiềm năng to lớn của địa phương và điều kiện địa lý thuận lợi đã góp phần cho giáo dục địa phương.
- Được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy - HĐND - UBND phường Phú Lãm sự nghiệp giáo dục được chăm lo thường xuyên, chất lượng giáo dục ngày một nâng cao, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư: hai ngôi trường Tiểu học và THCS của địa phương đều đạt chuẩn Quốc gia.
- Bên cạnh đó các nhà trường còn được sự ủng hộ của các đoàn thể và cha mẹ học sinh. Trong thời gian qua, nhà trường đã và đang nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát triển toàn diện.
- Trên địa bàn phường có đầy đủ các trường học từ Mầm non đến Cao đẳng, Đại học, là điều kiện thuận lợi để con em Phú Lãm phát triển toàn diện.
        2. Nhà trường
2.1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBQL, GV, NV)
Diễn giải Ban Giám hiệu Giáo viên Nhân viên Bảo vệ Lao công Tổng toàn trường Ghi chú
Số lượng 2 29 6 2 1 40  
Trong đó
Biên chế 2 25 5 0 0 32  
Hợp đồng 0 4 1 2 1 8  
Nữ 1 24 6 0 1 32  
Đảng viên 2 13 2 0 0 17  
Dân tộc thiểu số 0 1 0 0 0 1  
Nữ dân tộc thiểu số 0 1 0 0 0 1  
Độ tuổi TB 48.5 41.2 45.1 39.5 50 44.9  
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
Trên Đại học 2 1 0 0 0 3  
Đại học 0 25 3 0 0 28  
Cao đẳng 0 3 3 0 0 6  
Trung cấp CN 0 0 0 0 0 0  
Số lượng GVDG
Cấp Quận 0 2 0 0 0 2  
Cấp Thành phố 0 0 0 0 0 0  
Số lượng CSTĐ cấp cơ sở trở lên 2 4 0 0 0 6  

- Số tổ (nhóm): 03 tổ, Trong đó: 09 nhóm chuyên môn
+ Tổ Tự nhiên: 14 đồng chí.
+ Tổ Xã hội: 19 đồng chí.
+ Tổ Văn phòng: 7 đồng chí.
- Tổng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: 40 đồng chí.
* Đánh giá về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ CB, GV, NV:
- BGH nhà trường đều có trình độ đào tạo trên chuẩn (Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng đã đạt trình độ Thạc sỹ QLGD), đều có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết. Trong quá trình công tác luôn có ý thức học hỏi, bồi dưỡng, đổi mới trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch nhà trường một cách khoa học, khả thi, sát với tình hình thực tế của nhà trường.
- Đội ngũ giáo viên nhà trường đều có trình độ chuẩn (theo quy định cũ), nhiều thầy cô rất tâm huyết với nghề, có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng, có 3 đồng chí GV đang theo học đại học và 1 đồng chí học cao học, các đồng chí GV có uy tín với học sinh và sự tín nhiệm của phụ huynh. Tuy nhiên đội ngũ giáo viên còn chưa đồng đều, thiếu cục bộ giáo viên ở một số bộ môn như Công nghệ, KHTN, Lịch sử - Địa lý.
- Nhân viên nhà trường là những đồng chí có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có trình độ chuẩn.
- Theo thông tư 16 nhà trường còn thiếu 08 GV; không có GV chuyên trách dạy Công nghệ, Lịch sử, KHTN.
TT Tên phòng Đơn vị tính Số lượng Đạt chuẩn (so với Quy định Chuẩn quốc gia) Ghi chú
  1. 1
- Phòng học văn hóa Phòng 18 x  
  1. 2
- Phòng KHTN 1 Phòng 01 x  
  1. 3
- Phòng KHTN 2 Phòng 01 x  
  1. 4
- Phòng Công nghệ Phòng 01 x  
  1. 5
- Phòng tin học Phòng 01 x  
  1. 6
- Phòng học bộ môn ngoại ngữ Phòng 01 x  
  1. 7
- Phòng đa năng Phòng 01 x  
  1. 8
- Phòng bộ môn khác Phòng 03 x  
  1. 9
- Kho thiết bị dùng chung Phòng 01 x  
10 - Phòng truyền thống Phòng 01 x  
11 - Văn phòng nhà trường Phòng 01 x  
12 - Phòng giáo viên Phòng 01 x  
13 - Phòng đoàn thể Phòng 03 x  
14 - Phòng Đội Phòng 01 x  
15 - Phòng y tế Phòng 01 x  
16 - Phòng Hiệu trưởng Phòng 01 x  
17 - Phòng Phó Hiệu trưởng Phòng 01 x  
18 - Phòng kế toán Phòng 01 x  
19 - Phòng chức năng khác Phòng 03 x  
20 - Thư viện Phòng 01 x  
21 - Kho đồ dùng thí nghiệm Phòng 06 x  
22 - Nhà thể chất Phòng 01 x  
23 - Sân tập TDTT m2 1700 x  
24 - Hai phòng bàn trú m2 110 x  
25 - Tổng diện tích đất sử dụng m2 4328 x  

2.2. Tình hình cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất nhà trường đủ, đảm bảo điều kiện dạy và học năm học mới 2022 - 2023. Tuy nhiên còn một số hạng mục cần được đầu tư và tu sửa như dãy nhà A, mái che sân nhà đa năng và phòng học đầu hồi,...
3. Học sinh
  Nội dung Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Toàn trường
Tổng số lớp 5 4 5 4 18
Tổng số học sinh 231 174 197 168 770
Trong đó: - Số HS lưu ban 0 0 0 0 0
- Bình quân số HS/lớp 46,2 43,5 39,4 42 42.8
- Học sinh nữ 86 75 79 79 319
- Con liệt sỹ 0 0 0 0 0
- Con thương bệnh binh 0 0 0 0 0
- Số HS thuộc hộ nghèo 0 0 0 0 0
- Dân tộc thiểu số 3 0 0 4 7
- Nữ dân tộc thiểu số 2 0 0 3 5
- Số HS khuyết tật 0 1 0 0 1
- Số HS bỏ học (So với cuối năm học trước) 0 0 0 0 0
-Số học sinh học 2 buổi/ngày (có bán trú) 0 0 0 0 0
- Số học sinh ăn bán trú 94 25 12 3 134


    
 * Nhận xét chung tình hình học sinh:
- Đa số học sinh thực hiện đúng nội qui nhà trường, có ý thức học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, có ý thức bảo vệ của công, vệ sinh môi trường, lễ phép với các thầy cô giáo và người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè.
- Còn một số ít học sinh chậm tiến bộ về đạo đức, chưa chăm học.
- Một vài học sinh chưa có sự quản lý chặt chẽ của gia đình do bố mẹ đi làm ăn xa và một số gia đình không hạnh phúc, chưa được sự quan tâm của gia đình.
- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhiều học sinh ảnh hưởng tâm lý, nói năng cử chỉ khác thường, lười học, lười ghi chép, chưa trung thực.
- So với năm học trước học sinh có chiều hướng tiến bộ, đã có ý thức tự giác thực hiện nội quy nhà trường. Ngay từ những tuần học đầu tiên của năm học đã đi vào nền nếp thực hiện nội quy trường lớp.
- Số học sinh năm học 2022-2023 tăng 83 học sinh so với năm học 2021-2022.
4. Những thuận lợi, khó khăn
4.1. Thuận lợi
- Được các cấp lãnh đạo Quận uỷ, HĐND, UBND, phòng GDĐT Quận Hà Đông quan tâm chỉ đạo sát sao và đầu tư sửa chữa chống xuống cấp năm 2021 hơn 6 tỷ đồng để trường lớp thêm khang trang sạch đẹp. Được Đảng uỷ, HĐND, UBND Phường quan tâm giúp đỡ, động viên kịp thời.
- Nhà trường có đủ số phòng học đảm bảo mỗi lớp có 01 phòng học riêng, có 08 phòng học bộ môn; có 01 phòng máy tính dành cho học sinh thực hành, có mạng internet, máy chiếu, bảng tương tác đa năng, màn hình cảm ứng thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và dạy học.
- Được sự đồng thuận, ủng hộ giúp đỡ của cha mẹ học sinh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã có sự đồng cảm, sẻ chia và tinh thần đoàn kết, luôn cố gắng vượt khó khăn phấn đấu trong công tác quản lý và công tác chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Số lượng HS của nhà trường không nhiều, đa số học sinh ngoan, vâng lời thầy cô, một số em có cố gắng vượt bậc trong học tập. Có khoảng trên 75% học sinh có ý thức tốt trong tu dưỡng đạo đức, học tập và rèn luyện.
4.2. Khó khăn
- Một vài giáo viên chưa nắm vững lý luận dạy học đáp ứng năng lực, phẩm chất người học; sử dụng một số phương pháp, kỹ thuật và phần mềm trong dạy học còn lúng túng; trong giao tiếp với đồng nghiệp, CMHS, HS đôi lúc còn chưa phù hợp gây sự hiểu lầm.
- Tỷ lệ giáo viên/lớp chưa đảm bảo theo quy định, năm học 2022-2023 thiếu 8 GV. Theo thông tư 16/2017 của BGD số GV thiếu cụ thể là: KHTN: 2, Lịch sử và Địa lí: 02, Công nghệ: 02. Số lượng giáo viên mũi nhọn cống hiến lâu dài cho địa phương không nhiều.
- Nhân viên còn hạn chế về sử dụng CNTT trong làm việc.
- Một bộ phận cha mẹ học sinh còn quá nuông chiều con, quá tin lời con, hoặc một số lại chưa thực sự quan tâm việc học tập, tu dưỡng đạo đức của con do vậy sự phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường chưa đạt được hiệu quả.
- Số học sinh chưa xác định mục đích của việc học tập nên chưa cố gắng, chăm chỉ học hành, chưa có ý chí phấn đấu trong học tập còn nhiều (gần 50%).
- Một số học sinh chưa có ý thức tự giác trong học tập (không muốn học) sức học khả năng tiếp thu chậm, hay đua đòi; biểu hiện bệnh trầm cảm, tăng động.
- Khuôn viên nhà trường hẹp, tiếp giáp quá gần với nhà dân và gần chợ nên nhiều khi ảnh hưởng về môi trường, âm thanh trong quá trình dạy và học.
- Sân chơi bãi tập còn hẹp, không có mái che ảnh hưởng đến hoạt động trải nghiệm, vui chơi và luyện tập thể dục thể thao của HS.
- Phòng tin học của học sinh máy tính bị hỏng hóc thường xuyên, đầu tư sửa chữa tốn kém mà ngân sách nhà trường eo hẹp; máy chiếu các phòng học chưa đủ các phòng nên việc dạy học chương trình GDPT 2018 cho năm tiếp theo còn khó khăn.
A. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG
1. Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 6, 7 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD ĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT (Chương trình GDĐT 2018), Thông tư số 34/2020/TT- BGDĐT ngày 15/9/2020, Thông tư số 19/2021/TT- BGDĐT ngày 01/7/2021, Thông tư 13/2022-TT- BGDĐT ngày 03/8/2022; Quyết định số 712/QĐ- BGDĐT ngày 09/02/2021 ban hành Chương trình GDĐT môn Tiếng Hàn và Tiếng Đức – Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006) bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình năm học; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục trung học.
2. Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS.
3. Thực hiện hiệu quả chủ đề của toàn ngành: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.
4. Bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch năm học, chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.
        5. Chú trọng việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CB, GV, NV để đáp ứng cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
6. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà. Từng bước nâng cao tỷ lệ HSG, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém. Nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, môn Ngoại ngữ trong nhà trường. Nâng cao tỷ lệ học sinh thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập, tham vấn cho HS lớp 9 để phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS. Đồng thời tổ chức dạy phụ đạo cho HS yếu kém các khối; bồi dưỡng HSG cho HS khối 6, 7, 8, 9.
7. Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy năng lực vốn có và giáo dục kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh bảo đảm an toàn trường học. HS thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Lồng ghép giáo dục ANQP, giáo dục đạo đức học sinh trong các tiết học, đặc biệt là trong tiết Ngữ văn, GDCD, HĐNGLL. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn, HS yếu kém.
8. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nề nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường - đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính chủ động tự giác, tích cực, sáng tạo của học sinh.
9. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 03 của quận ủy Hà Đông về việc "Nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2021 - 2025". Phát động đến HS các khối lớp tham gia kỳ thi Khoa học kỹ thuật. Tham gia các phong trào văn hóa, TDTT: dự án TDTT An toàn, thân thiện, bình đẳng.
10. Tiếp tục XD, thực hiện quy tắc ứng xử trong nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử đối với học sinh để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục toàn diện trong nhà trường.
11. Tăng cường rà soát cơ sở vật chất sửa chữa bổ sung để bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục của nhà trường, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp an toàn và thân thiện. Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cho chương trình GDPT 2018 và theo hướng chuẩn Quốc gia để chuẩn bị cho kiểm định chất lượng và công nhận lại trường chuẩn quốc gia vào tháng 01-2023. Giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia, KĐCL đạt chuẩn cấp độ II.
B. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Công tác duy trì và nâng cao chất lượng đại trà, quan tâm đến giáo dục mũi nhọn, học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT 
Diễn giải Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khối 9 Toàn trường
SL % SL % SL % SL % SL %
Số lớp tiên tiến 3 60% 2 50% 3 60% 3 75% 11 61.1
Số HS đạt Tốt (khối 6, 7); HSG toàn diện (khối 8,9) 73 31.6 58 33.3 72 36.5 60 35.7 265 34.7
Số HS đạt Khá (khối 6,7); Số HS Tiên tiến (khối 8,9) 86 37.0 70 37.7 89 45.2 78 45.8 323 41.9
Số HS lên lớp thẳng (hoặc tốt nghiệp) 229 99.1 172 98.9 196 99.5 168 100 765 99.4
Số HS lên lớp  sau kiểm tra lại 2 0.9 2 1.1 1 0.5 0 0 05 0.6
Số HSG bộ môn cấp trường 15 6.5 12 6.9 20 10.2 18 10.7 65 8.4
Số HSG bộ môn cấp Quận 8 3.5 7 4.0 10 5.1 9 5.4 34 4.4
Số HSG bộ môn cấp Thành phố 0 0 0 0 1 0.4 1 0.6 2 0.3
Số HS học nghề 0 0 0 0 197 100 0 0 197 25.5

- Xếp loại rèn luyện, học tập khối 6, 7
Diễn giải Khối 6 Khối 7 Tổng khối 6,7
SL % SL % SL %
Kết quả rèn luyện
Tốt 195 84.4 148 85.1 343 84.7
Khá 36 15.6 26 14.9 62 15.3
Đạt 0 0 0 0 0 0
Chưa đạt 0 0 0 0 0 0
Kết quả học tập
Tốt 66 28.6 52 29.9 118 29.1
Khá 85 36.8 65 37.4 150 37.1
Đạt 77 33.3 54 31 131 32.3
Chưa đạt 3 1.3 3 1.7 6 1.5
                 

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực khối 8, 9
Diễn giải Khối 8 Khối 9 Tổng khối 8,9
SL % SL % SL %
Xếp loại hạnh kiểm
Tốt 148 75.1 143 85.1 291 79.8
Khá 47 23.9 25 14.9 72 19.7
T. Bình 2 1.0 0 0 2 0.5
Yếu 0 0 0 0 0 0
Xếp loại học lực
Giỏi 69 35.0 58 34.5 127 34.8
Khá 89 45.2 77 45.8 166 45.5
T. Bình 38 19.3 32 19.0 70 19.2
Yếu 1 0.5 1 0.6 2 0.5
Kém 0 0 0 0 0 0
                 

- Các chỉ tiêu khác:
+ Tham gia Hội thi Festival tiếng Anh cấp quận: đạt giải B toàn đoàn.
+ Thể dục thể thao: đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc cấp Quận.
+ Tham gia các cuộc thi do các cấp tổ chức: đạt từ giải Ba trở lên.
+ Công tác Đội: Liên Đội mạnh cấp Quận.
         2. Chỉ tiêu đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý
- Kết quả xếp loại giờ dạy
Tổ TS Xếp loại giờ dạy
Giỏi Khá TB Chưa đạt  
SL % SL % SL % SL %  
KHTN 14 7 50 7 50 0 0 0 0  
KHXH 19 7 36.84 12 63.16 0 0 0 0  
Tổng số 33 14 43.42 19 56.58 0 0 0 0  
                         


- Kết quả xếp loại hồ sơ, thực hiện quy chế chuyên môn.
 
Tổ TS Tốt   Khá   TB (Đạt) Yếu (Chưa đạt)
SL % SL % SL % SL %
Xếp loại hồ sơ
KHTN 14 12 85.7 2 14.3 0 0 0 0
Xã Hội 19 12 63.16 7 36.84 0 0 0 0
VP 5 4 75 1 25 0 0 0 0
Tổng 38 28 74.62 10 25.38 0 0 0 0
Xếp loại thực hiện quy chế
KHTN 14 14 100 0 0 0 0 0 0
KHXH 19 5 26.32 14 73.68 0 0 0 0
VP 5 1 20 4 80 0 0 0 0
Tổng 38 20 48.8 18 51.2 0 0 0 0

- Xếp loại chung chuyên môn
Tổ
Tổng số
 
Xếp loại chung chuyên môn
Tốt Khá TB (Đạt) Yếu (Chưa đạt)  
SL % SL % SL % SL %  
KHTN 14 7 50 7 50 0 0 0 0  
KHXH 19 5 26.32 14 73.68 0 0 0 0  
VP 5 2 40 3 60 0 0 0 0  
  Tổng 38 14 38.8 24 61.2 0 0 0 0  

- Xếp loại cán bộ, giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn Hiệu trưởng
 
Tổ
Tổng số
 
Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp
Tốt Khá Đạt Chưa đạt  
SL % SL % SL % SL %  
BGH 2 2 100 0 0 0 0 0 0  
KHTN 14 5 35.8 9 64.2 0 0 0 0  
KHXH 19 5 26.32 14 73.68 0 0 0 0  
Tổng 35 12 54.04 23 45.96 0 0 0 0  
                         

- Các chỉ tiêu khác:
+ 03 đồng chí hoàn thành ĐH; 02 đồng chí thi đỗ, học cao học.
+ Kết nạp 01 đồng chí vào ĐCSVN.
+ Giáo viên dạy giỏi cấp quận: 02 đồng chí.
+ Giáo án điện tử: 07 giáo án cấp quận.
+ Sáng kiến kinh nghiệm: 07 SKKN cấp quận.
+ CSTĐ: 06 đồng chí.
C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện Chương trình GDPT bảo đảm chất lượng, hiệu quả
       1. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
       1.1 Nội dung
Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thực hiện linh hoạt hướng dẫn của Bộ GDĐT theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018; Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và Công văn số 1496/BGDĐT-GDTrH ngày 19/4/2022 về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 (điều chỉnh theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022) và Công văn số 4659/ SGDĐT-GDTrH ngày 31/12/2020 của Sở GDPT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
- Tổ chức cho các nhóm chuyên môn triển khai rà soát nội dung chương trình, sách giáo khoa hiện hành, cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học của từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng kế hoạch dạy học, phân phối chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện thực tế nhà trường trình hiệu trưởng phê duyệt. Chương trình của các môn học, hoạt động giáo dục là 35 tuần. Các nội dung dạy học theo chủ đề, dạy học tự chọn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo được đưa vào kế hoạch dạy học của các môn học/hoạt động giáo dục.
- Khối lớp 6, 7:  Thực hiện CT GDPT năm 2018 (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018), không thực hiện dạy học môn tự chọn. Tổ chức dạy học 6 buổi/tuần vào buổi sáng, buổi chiều tổ chức dạy bồi dưỡng, phụ đạo 4 buổi/tuần các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, KHTN, kỹ năng sống.
- Khối lớp 8, 9: Thực hiện CT GDPT hiện hành (Thông tư số 16/2006/TT-BGDĐT ngày 05/5/2006). Tổ chức dạy học 6 buổi/tuần vào buổi sáng, buổi chiều dạy thêm học thêm, bồi dưỡng, phụ đạo HS 3 buổi/tuần các môn.
- Xây dựng KHDH, KHGD,… phù hợp với thực tế của nhà trường, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học theo đúng kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, trong đó bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung cốt lõi, làm cơ sở đề chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nội dung còn lại phù hợp với tình hình địa phương
- Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục ngoài giờ lên lớp: Giáo viên và TPT, BTCĐ rà soát lại chương trình hiện hành, lựa chọn, bổ sung những nội dung phù hợp với đặc điểm nhà trường và đáp ứng nhu cầu của học sinh, hướng tới việc hình thành phẩm chất, phát triển năng lực cho học sinh.
          - Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, giáo dục kỹ năng sống: Thực hiện theo tinh thần của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014. Chú trọng các nội dung giáo dục văn minh đô thị, an toàn giao thông, phòng chống đuối nước. Tiếp tục triển khai câu lạc bộ Aerobic, bóng rổ, ca múa hát tập thể… cho học sinh trong nhà trường.

         - Tổ chức hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Phối hợp cùng TTHN của Quận trong dạy nghề PT cho học sinh.
         - Tổ chức dạy học tự chọn: Thực hiện theo văn bản số 7092/BGDĐT - GDTrH ngày 10/08/2006 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS, nhà trường tổ chức học tự chọn môn Ngữ văn, Toán cho học sinh khối 8, 9 theo chủ đề bám sát.
         - Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục được BGH nhà trường phê duyệt và phòng GDĐT xác nhận ban hành thực hiện là cơ sở để kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình của từng giáo viên, tiếp tục thực hiện việc giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; Quốc phòng an ninh, … tích hợp, lồng ghép vào các môn học, hoạt động giáo dục.
         - Tăng cường công tác bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém: Ngay từ đầu năm học rà soát, phân loại trình độ học sinh. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém. Kế hoạch cần thể hiện rõ về thời gian, nội dung, chương trình dạy học, phân công giáo viên, một cách cụ thể.
1.2. Các chỉ tiêu cụ thể
- Tổ chuyên môn (TN, XH) xây dựng KH tổ và hoàn thành phụ lục I, II.
- 100% CB, GV tham gia xây dựng KHDH cho môn được phân công giảng dạy, KH cá nhân và KH bài dạy (Giáo án), hoàn thành phụ lục III, IV.
- Xây dựng KHDH từng môn theo CTGD phổ thông 2006 với khối lớp 8, 9 và CTGD phổ thông 2018 với khối lớp 6, 7.
- 100% CB, GV, NV được tập huấn CTGDPT 2018 - với lớp 7 năm học 2022-2023 thực hiện theo Chương trình GDPT 2018. Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT, Công Văn số 4659/SGDĐT-GDPT ngày 31/12/2020 của Sở GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các phụ lục I, II, III, IV kèm theo các Công văn này được sử dụng để tham khảo trong việc xây dựng kế hoạch dạy học các môn học, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án).
- 100% CB, GV tham gia rà soát, sắp xếp, xây dựng nội dung chương trình thực hiện KHGD, KHDH bám sát các văn bản chỉ đạo, linh hoạt ứng phó với hoàn cảnh cụ thể.
- 100% HS được phát huy năng lực, sở trường của bản thân.
1.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện VB của các cấp về Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường để chủ động, linh hoạt, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.
- Tổ chức họp tổ nhóm chuyên môn để bàn bạc thống nhất xây dựng KHDH, KHGD,…, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học.
- Tăng cường bổ sung những nội dung có liên quan ở lớp học dưới; những kiến thức, kĩ năng còn hạn chế do phải học trực tuyến, học trên truyền hình hoặc các hình thức học tập khác trong các năm học trước vì Covid-19; hướng dẫn học sinh học sinh tự giác học tập, khai thác sử dụng hiệu quả sách giáo khoa; kho học liệu, EnetViet…
- Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả, chất lượng các hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, bảo đảm hoàn thành chương trình năm học 2022-2023.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022 của B GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022 - 2023; xây dựng kế hoạch dạy học bám sát yêu cầu cần đạt theo Chương trình GDPT 2018 phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT, thực hiện hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tại địa phương.
- Tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 6, 7 (GDĐP, HĐTN): Chương trình GDPT 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Bố trí thời gian triển khai kế hoạch giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh.
- Trong quá trình tổ chức thực hiện, tăng cường sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi về tổ chức dạy học theo Chương trình GDPT 2018; đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học và điều chỉnh kịp thời kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế.
2. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học
2.1. Nội dung
- Triển khai các văn bản chỉ đạo về phương pháp và hình thức dạy học hiệu quả cho từng giai đoạn cụ thể.
- Xây dựng, triển khai KH dạy học dạy học trực tiếp và chủ động xây dựng kế hoạch dự phòng linh hoạt phù hợp với tình hình địa phương.
- Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh cách dạy đơn giản, phù hợp, hiệu quả.
2.2. Chỉ tiêu cụ thể
- 100% CB, GV được tập huấn ứng dụng các phần mềm trong dạy học và khai thác các phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với từng bộ môn.
- 100% giờ dạy và học sử dụng phương pháp, kỹ thuật và hình thức dạy học phù hợp để đảm bảo chuẩn kiến thức.
- 100% GV khai thác tư liệu giảng dạy chuẩn mực, sử dụng thành thạo các kỹ thuật dạy học tạo hứng thú, tích cực học tập ở học sinh.
- 100% GV xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học, chú trọng đến các nội dung cốt lõi để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học trực tiếp hoặc phối hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.
2.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Tổ chức tập huấn chuyên đề dạy học, ứng dụng các phần mềm trong dạy học và khai thác các kỹ thuật dạy học phù hợp.
- BGH dự giờ để góp ý cho GV cách sử dụng PP, Kỹ thuật dạy học, tư liệu trong giảng dạy để đạt hiệu quả cho từng tiết, từng môn học.
- GV dạy chú trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, rèn luyện cho học sinh tự học ở nhà, học trực tuyến; ưu tiên dạy học trực tuyến theo thời gian thực, chủ yếu tổ chức cho học sinh thuyết trình, thảo luận, báo cáo sản phẩm, kết quả học tập; dành nhiều thời gian học trực tiếp trên lớp cho việc luyện tập, thực hành, thí nghiệm.
- Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản trong dạy học một số môn học, hoạt động giáo dục phù hợp.
- Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản trị nhà trường.
- Ra quyết định hình thức tổ chức dạy học phù hợp đảm bảo chương trình năm học khi có tình huống bất thường xảy ra.
- Bàn bạc thống nhất lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.
-  Xây dựng, sưu tầm học liệu dạy học trực tuyến yêu cầu đảm bảo phải được xây dựng theo Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm: bài giảng đa phương tiện; hướng dẫn thí nghiệm, thực hành; phần mềm mô phỏng; hệ thống câu hỏi, bài tập luyện tập và kiểm tra, đánh giá; tài liệu tham khảo, bổ trợ theo quy định của Bộ GDĐT; phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc; được tổ chuyên môn thông qua và được Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.
-  Chỉ đạo giáo viên xây dựng các bài học điện tử để giao cho học sinh thực hiện các hoạt động phù hợp trên môi trường mạng, ưu tiên các nội dung học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu như: đọc sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, xem video, thí nghiệm mô phỏng để trả lời các câu hỏi, bài tập được giao. Thời gian quy định cho mỗi bài học phải bảo đảm sự phù hợp để học sinh tự truy cập vào bài học, thực hiện các nhiệm vụ học tập dưới sự với sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ, đánh giá của giáo viên.
3. Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá
3.1. Nội dung
Thực hiện đánh giá học sinh THCS theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT (với lớp 6,7); Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT (với lớp 8,9). Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá; xây dựng ma trận đề kiểm tra, đánh giá định kì của môn học phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT, Phòng GDĐT.
- Xây dựng KH kiểm tra khảo sát chất lượng theo ĐA 03 của UBND quận Hà Đông và KT giữa kỳ, cuối kỳ theo CT GDPT 2006; 2018 phù hợp, đảm bảo đúng quy chế.
- Việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn Công văn số 3773/BGDĐT- GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT. Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các tổ nhóm chuyên môn, cá nhân GV xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định về quản lí và tổ chức dạy học trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực, đúng năng lực của học sinh.
- Kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT.
         3.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.
- Đối với môn Ngữ văn, việc lựa chọn ngữ liệu dùng để kiểm tra, đánh giá kỹ năng viết ở lớp 6,7 thực hiện theo Công văn số 3175/BGDĐT – GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ GDĐT và Công văn 2605/SGDĐT – GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở GDĐT; đối với các lớp còn lại, khuyến khích thực hiện theo Công văn số 3175/BGDĐT – GDTrH để kiểm tra, đánh giá kĩ năng viết của học sinh, nhằm thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
- Môn Khoa học tự nhiên: Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì được thực hiện trong quá trình dạy học môn học theo kế hoạch. Bai kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học, bảo đảm tỷ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.
- Môn Lịch sử và Địa lí bao gồm 02 phân môn: Lịch sử và Địa lí, mỗi phân môn chọn 02 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kì; bài kiểm tra, đánh giá định kì gồm nội dung của 02 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 02 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá. Đối với môn Lịch sử, tăng cường các câu hỏi nhằm khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ; câu hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ sự kiện một cách máy móc. Giáo viên được phân công dạy học chủ đề chung, chịu trách nhiệm việc kiểm tra, đánh giá chủ đề chung (gồm đánh giá thường xuyên và định kì).
- Môn Nghệ thuật bao gồm 02 nội dung Âm nhạc và Mĩ thuật, mỗi nội dung chọn 01 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kì; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét; kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kì được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mĩ thuật được đánh giá mức Đạt.
- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương: Giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với nội dung đó; khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường, nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các hoạt động đã thực hiện đến thời điểm kiểm tra, đánh giá. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 02 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì theo quy định.
3.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
         - Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực hiện kiểm tra, đánh giá theo quy định về quản lí và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở GDPT và cơ sở giáo dục thường xuyên. Việc đánh giá bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT.
- Xây dựng KH kiểm tra khảo sát chất lượng theo ĐA 03 của UBND quận Hà Đông và KT giữa kỳ, cuối kỳ theo CT GDPT 2006; 2018 phù hợp, đảm bảo dúng quy chế.
- Việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn Công văn số 3773/BGDĐT- GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT. Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kì (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỉ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Khuyến khích các tổ nhóm chuyên môn, cá nhân GV xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.
4. Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng
4.1. Nội dung
- Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp, dạy nghề để nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho HS tốt nghiệp lớp 9.
- Triển khai đến từng CB, GV, NV, HS và cha mẹ HS về việc định hướng nghề nghiệp, phân luồng HS.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục THCS, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Chính phủ ban hành Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.
- Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục STEM theo Công văn số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 2643/SGDĐT-GDPT ngày 19/8/2020 của Sở GDĐT; Công văn số 792/PGDĐT-THCS ngày 31/8/2020 của Phòng GDĐT quận về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học năm học 2022-2023.
- Tạo cơ hội được học tập cho mỗi học sinh, phù hợp năng lực, sở trường, nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.
- Sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có thể đi vào 4 luồng sau: Học tiếp lên THPT; học TTGDNN-GDTX; học nghề hoặc trung cấp.
- Phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS không phải là ép buộc những học sinh THCS học lực yếu và hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà là tạo ra phương thức học phù hợp và cơ hội học tập có hiệu quả đáp ứng được nhu cầu được học, nguyện vọng có nghề nghiệp.
- Phân luồng HS sau THCS còn đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu đào tạo nguồn nhân lực.
- Phân luồng học sinh sau THCS tạo điều kiện linh hoạt cho học sinh dễ dàng chuyển đổi giữa chương trình, trình độ đào tạo, …
4.2. Các chỉ tiêu cụ thể
- Phấn đấu tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS thi đỗ vào các trường THPT công lập và tư thục đạt tỷ lệ 75% (trong đó vào công lập đạt 72%, vào tư thục đạt 3%).
- Học sinh học Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GD thường xuyên, học sinh học trung cấp nghề sau tốt nghiệp THCS là 25%.
- 100% GV chủ nhiệm và BGH tham gia công tác tham vấn với HS, PH GD hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh.
4.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Triển khai Quyết định số 522/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” đến toàn thể CB, GV, NV, PH và HS lớp 9.
- Tuyên truyền đến từng học sinh, cha mẹ học sinh khối 9 để các em và gia đình có sự lựa chọn phù hợp sau tốt nghiệp THCS.
- Phân công CB, GV tham vấn cho HS, cha mẹ HS lựa chọn trường, hình thức học tập phù hợp với năng lực, sở trường của các em.
- Tổ chức cho các em được giao lưu, tìm hiểu các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề.
         5. Phát triển mạng lưới trường, lớp
5.1. Nội dung
- Rà soát, dự báo quy mô phát triển đối với giáo dục THCS theo hướng dẫn tại Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018 của Bộ GDĐT. Phát triển mạng lưới trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục THCS, tạo điều kiện nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS; đồng thời chủ động triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.
- XD chiến lược phát triển nhà trường.
- Củng cố và phát triển quy mô, trường lớp.
      5.2. Các chỉ tiêu cụ thể
- Năm học 2022 - 2023, nhà trường có 18 lớp với 770 học sinh, Trong đó: khối 6 - 05 lớp với 231 học sinh; khối 7 - 04 lớp với 174 học sinh; khối 8 - 05 lớp với 197 học sinh; Khối 9 - 04 lớp với 168 học sinh.
- 100% phòng học đảm bảo dạy và học chính, học thêm trong nhà trường.
- Mua bổ sung hóa chất, tăng cường CSVC, sớm hoàn thiện việc thi công chống xuống cấp một số hạng mục.
- Sửa chữa hoàn thiện các phòng chức năng đảm bảo các tiêu chí, phấn đấu được Sở GDĐT kiểm tra công nhận Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn tiếp theo.
5.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Thực hiện nghiêm túc quy chế tuyển sinh đầu năm. Giao chỉ tiêu về duy trì sĩ số học sinh trong năm học đến từng GVCN. Nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường các hình thức học tập, vui chơi trong các nhà trường.
- Nâng cao chất l­ượng đại trà, giảm số lượng học sinh yếu kém, l­ưu ban dẫn đến chán học rồi bỏ học. Giáo viên tìm hiểu rõ hoàn cảnh từng học sinh, có biện pháp động viên, giúp đỡ các học sinh có điều kiện đặc biệt khó khăn (Về hoàn cảnh gia đình, về kinh tế, …)
- Phối kết hợp với các tổ chức trong nhà trường, cùng UBND phường và các tổ chức chính trị xã hội của địa phương làm tốt công tác vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.
- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục để duy trì và phát triển kế hoạch số lượng.
- Rà soát, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, thiết bị dạy đảm bảo việc dạy và học.
- Cuối năm học đề xuất với các cấp lãnh đạo đầu tư sửa chữa bổ sung các phong học đảm bảo chuẩn.
6. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS
6.1. Nội dung
- Trường THCS Phú Lãm những năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đồng thời làm tốt công tác tham mưu với chính quyền trong công tác phổ cập giáo dục. Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường thường xuyên không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trường có nhiều đồng chí trình độ đào tạo trên chuẩn, năng nổ sáng tạo. Nhiều thầy cô tận tình động viên học sinh đến trường, phối kết hợp với các gia đình giải quyết những khó khăn, khúc mắc khi học tập ở trường để các em yên tâm học tập. Thúc đẩy và thực hiện nhiều chính sách khuyến học, khuyến khích học sinh vượt khó.
         - Tiếp tục triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm phổ cập XMC.
         - Nâng cao chất lượng và tỉ lệ phổ cập THCS, phổ cập giáo dục trung học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong việc tổng hợp kết quả và quản lý hồ sơ về công tác PC.
- Tăng cường tuyên truyền vận động, duy trì tỉ lệ học sinh dự thi vào lớp 10, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9 vào học THCN và dạy nghề.
6.2. Các chỉ tiêu cụ thể
  - Hoàn thành công tác giáo dục phổ cập năm 2022; duy trì PCGD THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2.
- 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học được tuyển sinh vào lớp 6.
- Duy trì và huy động sĩ số 100%, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học.
- Duy trì phổ cập THCS đúng độ tuổi, phấn đấu có trên 85% số học sinh TN lớp 9 vào học THPT (trong đó có 70% trở lên vào học các trường công lập còn lại học dân lập).
- Huy động học sinh tham gia học tập theo kế hoạch.
- Tham mưu với UBND phường thành lập ban phổ cập của trường, là những giáo viên có nghiệp vụ về công tác phổ cập, có trình độ năng lực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Phối kết hợp chặt chẽ với các trường Mầm non, Tiểu học để triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí dữ liệu phổ cập xóa mù chữ.    
 Nhà trường bồi dưỡng, khích lệ các đồng chí tham gia công tác phổ cập.
- Kết hợp với trung tâm dạy nghề Quận Hà Đông, tư vấn nghề nghiệp nhằm phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 9, phấn đấu tăng dần tỉ lệ học sinh vào học Trung cấp nghề.
- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội cha mẹ học sinh, các chi hội khuyến học làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục nhằm động viên hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho các em học sinh nghèo vượt khó, vận động các em bỏ học đến trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học từng bước lớn mạnh để có nguồn kinh phí khuyến học khuyến tài.
- Thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo.
- Bồi dưỡng nhận thức tư tưởng chính trị cho đội ngũ giáo viên.
- Thực hiện tốt công tác huy động và tuyển sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ và nâng cao chất lượng dạy và học.
- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và nâng cao cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện học tập.
- Đẩy mạnh công tác từ thiện, khuyến học trong nhà trường.
- Theo dõi, cập nhật, quản lí hệ thống hồ sơ phổ cập của trường chính xác, khoa học.
- Phân chia quản lí đối tượng phổ cập.
II. Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học; đổi mới công tác quản lí giáo dục; công tác thi đua, khen thưởng
1. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
1.1. Nội dung
- Xây dựng KH phát triển đội ngũ CB, GV; Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục THCS theo tiêu chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn Hiệu trưởng.
- Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; đề xuất tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu, nhất là giáo viên các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.
- Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
1.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Một đồng chí trong Ban giám hiệu, 1 đồng chí GV hoàn thành Cao học.
- Ba đồng chí GV hoàn thành học Đại Học.
- Hai đồng chí GV tham gia học Đại học.
- Hai đồng chỉ hoàn thành chứng chỉ dạy môn KHTN.
- Phấn đấu đến năm học 2024-2025 không có GV chưa có bằng Đại học.
1.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Tham mưu cho cơ quan quản lý về bổ sung đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.
- Chọn cử cán bộ quản lí, giáo viên tham gia các lớp bỗi dưỡng cốt cán ở các mô-đun triển khai Chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch năm học 2022- 2023; rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và giáo viên cốt cán các môn học; triển khai bồi dưỡng đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT.
- Phân công chuyên môn cho giáo viên đúng với năng lực, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2006, 2018.
- Tăng cường bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CT GDPT 2018.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nền nếp sinh hoạt chuyên môn, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018.
- Xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường tạo môi trường phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng CT GDPT 2018.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo khách quan, công bằng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực làm việc cho đội ngũ.
- Động viên, khích lệ, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để CB, GV tham gia học tập nâng chuẩn, đạt chuẩn.
- Đề xuất với phòng GDĐT quận chủ động mời các đơn vị có uy tín trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng giáo viên một số môn học hiện tại để tiến tới mỗi giáo viên có thể đảm nhiệm dạy học toàn bộ môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT 2018.
- Đề xuất với cấp trên mở lớp nâng chuẩn, hỗ trợ kinh phí ở tại quận Hà Đông để GV vừa giảng dạy vừa tham gia học tập được hiệu quả.
2. Tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, học liệu
2.1. Nội dung
- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, học liệu để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học; đầu tư và tận dụng tối đa cơ sở vật chất của nhà trường để tổ chức dạy học, bảo đảm chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình trong bối cảnh ứng phó với tình hình dịch bệnh phức tạp.
- Bảo đảm phòng học và phòng chức năng phù hợp với các thiết bị dạy học theo chương trình giáo dục trung học; tăng cường cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật để bảo đảm chất lượng việc dạy học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến; khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, không để thiết bị dạy học được trang bị đến trường nhưng không được đưa vào lớp để sử dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát tần suất sử dụng thiết bị và đồ dùng học tập trong quá trình dạy học.
- Phát triển kho video bài dạy minh họa, kho học liệu điện tử; thiết kế bài giảng Eleaming để hỗ trợ trực tiếp học sinh học tập trong trường hợp học sinh không có điều kiện tiếp cận học trực tiếp.
- Nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy và học năm học mới 2022 - 2023. Tuy nhiên còn một số hạng mục được xây dựng lâu năm, đến nay đã bị xuống cấp cần được đầu tư và tu sửa.
- Thiết bị dạy học, học liệu đảm bảo theo quy định tối thiểu, chuẩn trong quá trình dạy và học về kiến thức, kỹ năng, năng lực, thái độ.
2.2. Các chỉ tiêu cụ thể
- Cải tạo 3 phòng học, 2 phòng bán trú cho HS và bếp ăn.
- Sửa chữa các lớp học, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học hiệu quả.
- Sửa chữa phòng máy (24 máy tính), mua bổ sung 5 máy chiếu, 1 laptop,...  để đảm bảo theo CTGD phổ thông 2018.
- Mua mới 80 bộ bàn ghế học sinh, 18 biển lớp dùng cho SHTT.
- Mua 05 ô che nắng cho HS.
- Mua một số phần mềm để hỗ trợ dạy học,…
- Tiếp tục tham mưu, đề xuất với các cấp uỷ Đảng, chính quyền xem xét diện tích lối sang nhà đa năng; huy động nguồn xã hội hóa giáo dục sửa chữa cơ sở vật chất, trang bị thiết bị dạy học hiện đại cho nhà trường.
- Tiếp tục rà soát, sửa chữa bổ sung thiết bị dạy học, mua bổ sung hóa chất, tăng cường CSVC, sớm hoàn thiện việc thi công chống xuống cấp một số hạng mục. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu được Sở GDĐT kiểm tra công nhận Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong giai đoạn tiếp theo.
       - Xây dựng phòng bán trú, bếp ăn cho học sinh có nguyện vọng đăng kí bán trú.
        2.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
        - Thường xuyên rà soát, tu sửa, mua sắm bổ sung để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học đồng thời sửa chữa đường điện, bổ sung thay thế quạt trần, quạt tường, quét sơn cho các phòng học, phòng chức năng phục vụ công tác dạy học.
- Sửa chữa bàn ghế bị hư hỏng, mua thêm bàn ghế mới để phục vụ cho năm học 2022 - 2023.
- Trang trí Pano, khẩu hiệu trong khuôn viên trường ở khu hiệu bộ và dãy phòng học, trang trí lớp học để phục vụ năm học mới 2022 - 2023.
- Đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học, mua sách bổ sung tủ sách thân thiện và các loại sách cho thư viện. Đảm bảo đủ danh mục thiết bị tối thiểu theo quy định.
- Hướng dẫn GV sử dụng kho dữ liệu của các đơn vị uy tín, chất lượng: Biết khai thác nguồn học liệu mở, sử dụng tài nguyên giáo dục mở một cách thông minh, hiệu quả.
- Phát động và thực hiện việc làm đồ dùng tự tạo của giáo viên, nhóm chuyên môn vào tháng 01/2022 và tổ chức chấm, xếp giải cấp trường.
- Quản lí, chỉ đạo cán bộ, giáo viên tận dụng triệt để đồ dùng dạy học được cấp, giáo viên lên lớp phải có đồ dùng dạy học, giáo viên vào sổ mượn trả đồ dùng dạy học cập nhật hàng tuần. Các đồng chí làm công tác thiết bị dạy học có trách nhiệm phục vụ việc mượn trả đồ dùng dạy học của giáo viên.
- Tăng cường các giải pháp, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho nhà trường. Kêu gọi các thế hệ học sinh và các nhà hảo tâm tài trợ các thiết bị giảng dạy. Phối kết hợp cùng cha mẹ học sinh xây dựng cảnh quan môi trường, trang trí lớp học, khuôn viên theo tiêu chí trường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.
- Tổ chức hiệu quả việc góp ý sách giáo khoa theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội; đề xuất phòng GDĐT quận chọn cử giáo viên của nhà trường tham dự tập huấn sử dụng sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 chuẩn bị cho các năm học tiếp theo, bảo đảm kịp thời, chất lượng, đúng quy định. Huy động các nguồn lực hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh thuộc chế độ chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên thư viện, đưa văn hóa đọc tới học sinh một cách thân thiện và hiệu quả. Thực hiện đăng ký danh hiệu thư viện đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để xây dựng, cải tạo cảnh quan trường học đạt tiêu chuẩn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND phường, tiến hành họp cha mẹ học sinh nhằm vận động phụ huynh tự nguyện ủng hộ để CSVC nhà trường được đầy đủ hơn, hoàn thành các tiêu chí về CSVC.
- Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện có, tiết kiệm chi tiêu để mua sắm hóa chất và các thiết bị tối thiểu cho các phòng học bộ môn.
- Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ và chính quyền trong việc xây dựng cảnh quan khuôn viên, chống nóng các phòng học (lắp đặt điều hòa).
          3. Tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trường học
3.1. Nội dung
- Kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, học sinh nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn như dịch sốt xuất huyết, cúm A, Covid-19.
- Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước các cấp quản lý về hoạt động phòng, chống dịch bệnh của đơn vị. Tăng cường công tác y tế trường học, đảm bảo vệ sinh môi trường và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tuyên truyền hướng dẫn và yêu cầu giáo viên, học sinh duy trì nghiêm việc thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế.
3.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Đảm bảo không để tình trạng dịch bệnh bùng phát, lan rộng.
- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang khi tới trường và sinh hoạt, học tập tại trường. Bố trí các điểm rửa tay sát khuẩn trước cổng trường, trong lớp học, các khu vệ sinh theo quy định.
- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tiêm phòng vacxin covit-19.
- Thường xuyên cập nhật thông tin trên App “An toàn Covid-19” theo đúng yêu cầu của Bộ (định kỳ 02 lần/01 tuần, đầu và cuối tuần). Yêu cầu tất cả các giáo viên trong nhà trường học phải cài đặt App “ An toàn Covid-19” mà Bộ đã hướng dẫn.
- Tổ chức các hoạt động tập trung, các sân chơi trải nghiệm, hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài trường học một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế. Không để phụ phụ huynh, khách giao dịch vào trường khi không có nhu cầu và sự cho phép của bảo vệ và Hiệu trưởng.
- Thường xuyên cập nhật tình hình, diễn biễn của dịch bệnh qua các phương tiện thông tin của báo, đài TW và địa phương; báo cáo tình hình dịch bệnh thường xuyên và kịp thời nắm bắt các trường hợp CBGV, phụ huynh, học sinh đi từ vùng dịch trở về, nhanh chóng báo cáo với chính quyền, cơ sở y tế địa phương để thực hiện việc cách ly theo quy định.
3. Biện pháp thực hiện
- Thành lập Tổ chỉ đạo chống dịch bệnh gây ra và phân công cụ thể nhiệm vụ của các thành viên.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch bệnh sốt xuất huyết, cúm A, đặc biệt là bệnh viêm đưòng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid 19 gây ra.
- Tuyên tuyền trên Website, fanpage, các nhóm Zalo của HS, GV, và niêm yết tại bảng tin.
- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh trong các giờ ra chơi. Tuyên truyền trực tiếp trong giờ sinh hoạt lớp, giờ chào cờ đầu tuần.
- Sử dụng hệ thống tin nhắn điện tử để tăng cường tuyên truyền, phối hợp hiệu quả với CMHS trong công tác phòng chống bệnh.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
- Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp.
- Đảm bảo nguồn nước sạch và xà phòng rửa tay cho học sinh.
- Kiếm soát chặt chẽ sĩ số HS: Yêu cầu GVCN kiểm diện học sinh một cách chặt chẽ và báo cáo trước 8h (buổi sáng) và 14h30 (buổi chiều) hàng ngày (Sĩ số? số HS nghỉ? Lí do?)
- Theo dõi diễn biến tình hình sức khỏe của CB, GV,NV và học sinh. Nếu có biểu hiện sốt sẽ cho nghỉ vả có biện pháp phối hợp cách ly (nếu cần).
- Khuyến khích HS sử dụng bình nước cá nhân.
- Tăng cường trang thiết bi thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
- Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà nếu điều kiện phải nghỉ học nhiều ngày để phòng chống dịch bệnh.
4. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lí giáo dục
4.1. Nội dung
- Xây dựng KH phát triển đội ngũ CB, GV; Chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Thực hiện quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục THCS theo tiêu chuẩn chuẩn nghề nghiệp giáo viên; chuẩn Hiệu trưởng.
- Rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên theo môn học, hoạt động giáo dục; đề xuất tuyển dụng giáo viên bảo đảm số lượng và chất lượng, cân đối về cơ cấu, nhất là giáo viên các môn Tin học, Ngoại ngữ, Mĩ thuật, Âm nhạc đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình quy định.
- Rà soát, thống kê số lượng, cơ cấu giáo viên theo chuẩn đào tạo quy định tại Luật Giáo dục 2019 để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên THCS theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ.
4.2. Chỉ tiêu cụ thể
- Một đồng chí GV hoàn thành Cao học.
- Ba đồng chí GV hoàn thành học Đại Học.
- Một đồng chí GV tham gia học Đại học.
- Phấn đấu đến năm học 2024-2025 không có GV chưa có bằng Đại học.
4.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Tham mưu cho cơ quan quản lý về bổ sung đội ngũ đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS.
- Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.
- Chọn cử cán bộ quản lí, giáo viên tham gia các lớp bỗi dưỡng cốt cán ở các mô-đun triển khai Chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch năm học 2022- 2023; rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở GDPT cốt cán và giáo viên cốt cán các môn học; triển khai bồi dưỡng đại trà theo phương thức bồi dưỡng qua mạng, thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; gắn nội dung bồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT.
- Phân công chuyên môn cho giáo viên đúng với năng lực, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2006, 2018.
- Tăng cường bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ GV, NV, CBQL đáp ứng CT GDPT 2018.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nền nếp sinh hoạt chuyên môn, đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDPT 2018.
- Xây dựng cộng đồng học tập trong nhà trường tạo môi trường phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng CT GDPT 2018.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo khách quan, công bằng, làm cơ sở thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, tạo động lực làm việc cho đội ngũ.
- Động viên, khích lệ, tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để CB, GV tham gia học tập nâng chuẩn, đạt chuẩn.
- Đề xuất với phòng GDĐT quận chủ động mời các đơn vị có uy tín trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tập huấn cho cán bộ quản lí, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng giáo viên một số môn học hiện tại để tiến tới mỗi giáo viên có thể đảm nhiệm dạy học toàn bộ môn học Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí theo Chương trình GDPT 2018.
- Đề xuất với cấp trên mở lớp nâng chuẩn, hỗ trợ kinh phí ở tại quận Hà Đông để GV giảng dạy vừa tham gia học tập được hiệu quả.
5. Công tác thi đua, khen thưởng
 5.1. Nội dung
- Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.
- Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng.
- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua.
5.2. Các chỉ tiêu cụ thể
5.2.1. Danh hiệu chi bộ
- Chi bộ đảng đạt: Chi bộ trong sạch vững mạnh.
5.2.2. Danh hiệu trường
- Trường đạt danh hiệu: Tập thể lao động tiên tiến.
5.2.3. Danh hiệu tập thể
 - Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn vững mạnh cấp cơ sở.
5.2.4. Danh hiệu đối với cá nhân
 - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:              07 đồng chí - đạt tỷ lệ 18,9%
 - Lao động tiên tiến:                           30 đồng chí - đạt tỷ lệ 81,1%
5.2.5. Hình thức khen thưởng
- Chi bộ Đảng: Giấy khen của Đảng ủy phường Phú Lãm.
- Tập thể Lao động tiên tiến: Giấy khen của UBND quận Hà Đông.
- Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Lao động tiên tiến: Giấy khen của UBND quận Hà Đông.
5.2.6. Các danh hiệu khác
- Đơn vị xuất sắc cấp quận về phong trào thể dục thể thao.
- Thư viện đạt thư viện tiên tiến cấp quận.
- Liên đội mạnh cấp quận.
5.3. Các biện pháp, giải pháp thực hiện
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và nhân viên về quyền lợi đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với nhiệm vụ giáo dục được phân công, giúp cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức tốt “Ngày chuyên môn”, "Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm" và tập huấn chương trình GDPT 2018, dạy chương trình GDPT 2018 đối với lớp 7.
- Xây dựng KH phù hợp với điều kiện thực tế, triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm để điều chỉnh phù hợp đạt kết quả tốt nhất.
- Xây dựng qui chế làm việc, nội quy cơ quan, tiêu chuẩn thi đua, qui chế chi tiêu nội bộ cho năm học và được sự bàn bạc đóng góp thống nhất trong hội đồng nhà trường, làm việc theo qui chế; thực hiện đúng nội qui, đánh giá thi đua đúng theo tiêu chuẩn đề ra.
- Tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ của Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên; tiếp tục đổi mới quản lí giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tập trung xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất tốt nhất, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để trường được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 01 năm 2023.
- Xây dựng tập thể nhà trường thành một khối thống nhất, đoàn kết, cố gắng vượt mọi khó khăn trong mọi hoạt động. Không để xảy ra đơn thư khiếu nại vượt cấp.
- Bám sát chỉ thị, hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, Sở GDĐT thành phố Hà Nội, PGD Quận Hà Đông để triển khai có hiệu quả trong mọi hoạt động của nhà trường. Tổ chức quản lý chỉ đạo chuyên môn chặt chẽ, đúng qui chế.
- Thực hiện nghiêm túc Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm và qui chế dân chủ trong trường học.
- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chiều hướng tiến bộ của HS; thông qua các hoạt động “ngày chuyên môn”.
- Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh và hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp cho HS. Ngăn chặn kịp thời những tiêu cực xâm nhập học đường.
- BGH, TT, NT kiểm tra giáo viên thường xuyên, sát sao về chuyên môn. Để góp ý, đánh giá xếp loại chính xác việc thực hiện qui chế chuyên môn của từng giáo viên, tránh cào bằng à Thực hiện nghiêm túc, chính xác việc kiểm tra đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Chỉ đạo và kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, nguồn học liệu của giáo viên; động viên khuyến khích giáo viên làm đồ dùng tự tạo có chất lượng, mang tính hiệu quả cao trong giảng dạy.
- Triển khai, thực hiện các phần mềm trong việc quản lý giáo viên và học sinh trên "Cơ sở dữ liệu ngành" và ứng dụng có hiệu quả CNTT vào dạy học.
- Tổ chức thao giảng 1 năm 2 đợt ở tất cả các nhóm chuyên môn. 100% giáo viên được thao giảng để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- Kiểm tra toàn diện 10 giáo viên/năm học và kiểm tra 100% giáo viên theo chuyên đề.
- Phân công giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực về chuyên môn để BDHSG và phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng đại trà và mũi nhọn.
- Thực hiện 10 chuyên đề chất lượng để đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng HS và giúp các em phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của bản thân.
- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động tập thể khác tạo không khí thoải mái, vui tươi, tự tin,… khi đến trường.
- Làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp và chọn trường thi vào lớp 10 THPT cho học sinh lớp 9.
- BGH làm tốt công tác quản lý trên tinh thần “Bám sát cơ sở - Kỷ cương trong quản lý – Thực chất trong đánh giá”.
- Phối hợp chỉ đạo giữa Ban chi uỷ, BGH, chi Đoàn, Liên đội, Công đoàn phát động các đợt thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, trên cơ sở đó giáo dục các em nhận thức đúng đắn về quyền lợi và trách nhiệm được học tập và rèn luyện ở lớp cũng như ở nhà.
- Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ, HĐND, UBND Phường và các ban ngành đoàn thể trong phường, các tổ dân phố và cha mẹ học sinh để cùng chăm lo đến sự nghiệp giáo dục.

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của trường THCS Phú Lãm.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- CB, GV, NV nhà trường (để t/h);
- Lưu VT.

 
HIỆU TRƯỞNGNguyễn Thị Tố Quyên
 
   
PHÒNG GDĐT PHÊ DUYỆT
TRƯỞNG PHÒNG
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
   
LỊCH TRIỂN KHAI
       NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2022– 2023
  (Kèm theo Kế hoạch số       /KH-THCSPL ngày 17/9/2022 của trường THCS Phú Lãm)

1. Tháng 8/2022: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn – Cách mạng tháng 8, giải phóng Thủ đô, giải phóng Hà Đông.
1.1. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả.
1.2. Hoàn thành Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023. Duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023; sắp xếp biên chế lớp.
1.3. Tổ chức ôn tập sau đại dịch Covid cho HS khối 7, 8, 9
1.4. Tiếp tục tham gia dự án “Không gian thể thao an toàn, bình đẳng”. 
1.5. Rà soát sửa chữa bổ sung các hạng mục chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho năm học mới.
1.6. Thực hiện chống xuống cấp năm 2022 và hoàn thiện hồ sơ chống xuống cấp năm 2022.
1.7. Xây dựng các phương án, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới, công tác khai giảng năm học mới 2022-2023.
1.8. Xây dựng kế hoạch, chủ động mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7 thực hiện chương trình GDPT từ năm học 2022-2023 đảm bảo nhiệm vụ dạy và học của nhà trường.
1.9.  Cán bộ, giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn và các lớp tập huấn do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức. Tích cực triển khai bồi dưỡng giáo viên, tổ nhóm chuyên môn sinh hoạt chuẩn bị năm học mới hiệu quả, giáo viên tự bồi dưỡng, tham gia tập huấn về chương trình sách giáo khoa mới lớp 7. Lựa chọn SGK CT GDPT 2018 để giảng dạy trong nhà trường.
1.10. Chuẩn bị đội ngũ GV cho năm học mới (hợp đồng GV CN, Sinh, Sử + Địa, KHTN), phân công CM, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định. 
1.11. Triển khai, thực hiện cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về An ninh mạng của UBND Thành phố Hà Nội – có 1 tác phẩm dự thi: Video “ An ninh mạng” - 15 HS của các chi đội.
1.12. Bàn bạc thống nhất xây dựng, hoàn thiện kế hoạch giáo dục ; BGH, các tổ chức xây dựng các loại kế hoạch cho năm học mới 2022-2023.
1.13. Các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học của bộ môn theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và phòng GDĐT. 
1.14. Tổ chức chào đón các em học sinh lớp 6 và chào đón năm học mới; Tích cực đăng fanpage và phối hợp cùng các hoạt động của Đoàn Đội.
1.15. Xây dựng KH và triển khai KH Vui hội trăng rằm - mâm ngũ quả chào đón trung Thu. Lập danh sách học sinh tham gia chi đoàn đội.
1.16. Phối hợp với công an phường tuyên truyền luật ATGT – CB, GV, NV, HS, CMHS kí cam kết thực hiện luật ATGT. Phối hợp với Đoàn thanh niên phường, tổ chức tuyên truyền phòng chống cháy nổ, phòng tránh tai nạn thương tích cho HS.
1.17. Tập luyện nghi thức cho đội trống, cờ; các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho Lễ khai giảng năm học mới và Vui hội trăng rằm.
1.18. Rà soát kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh  môi trường để sửa chữa các hạng mục công trình phòng học, nước, điện,  khu vực vệ sinh; tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp - Lên KH và thực hiện KH phun hóa chất phòng dịch, sát khuẩn.
- Lập dự trù và mua thuốc bổ sung tủ thuốc y tế, trang thiết bị phòng y tế.
- Tiếp tục tiêm vac xin phòng Covid- 19 cho học sinh toàn trường theo kế hoạch của trạm y tế.
1.19. Quét dọn và sắp xếp phòng TV cho hợp lí, KH, đẹp mắt; Phát hành sách giáo khoa cho học sinh; Cho GV mượn SGK, STK, SNV chuẩn bị cho năm học mới. Xây dựng KH Thư viện năm học 2022-2023; Lập dự trù kinh phí cho hoạt động thư viện; Lên KH trang trí lại tủ sách thân thiện các lớp:
1.20. Niêm yết công khai CSVC; CB, GV, NV; Chất lượng;… và cho đăng ký ăn bán trú cho HS. Chuẩn bị đầy đủ CSVC cho việc ăn nghỉ của HS.
1.21. Các tổ nhóm chuyên môn khối 8, 9 bàn bạc thống nhất chủ đề dạy học và bổ sung đơn vị kiến thức dạy bổ trợ cho HS theo quy định.
1.22. Các cá nhân xây dựng KH tự bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác tự bồi dưỡng hiệu quả; KH từng tháng,…
1.23. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
1.24. BGH tham dự Tổng kết năm học 2021-2022 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Sở GDĐT; Phòng GDĐT tồ chức Tổng kết năm học 2021-2022 và hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023.
1.25. Cử Giáo viên cốt cán tham dự họp Giáo vụ các bộ môn và chuyên đề cấp Thành phố - Môn Mỹ thuật.
2- Tháng 9/2022: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn – Quốc khánh 2/9; vui hội đến trường;…
2.1. Hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới. Lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả.
2.2. Phân công CB, GV, NV chuẩn bị lễ khai giảng; Tham dự khai giảng thứ Hai, ngày 05/9/2022. Tổ chức các hoạt động khai giảng nhà trường; Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023 theo Hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (SGDĐT) và Phòng GDĐT Hà Đông; Tổ chức Vui hội trăng rằm, tặng quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn.
2.3. Ổn định biên chế các Lớp học. Bàn giao CSVC cho các lớp.
2.4. Rà soát, điều chỉnh, hoàn thành phân công chuyên môn, xếp TKB, phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhà trường đảm bảo theo quy định, đúng vị trí việc làm được tuyển dụng.
2.5. Xây dựng KH kiểm tra nội bộ, thực hiện KT nội bộ theo KH – Kiểm tra nhiệm vụ GV theo tháng (tối thiểu 30%).
2.6. Phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19, sốt xuất huyết,… toàn bộ khuôn viên trường lớp. (3/9/2022)
2.7. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục nếp sống TLVM cho học sinh (6 tiết) và ATGT và triển khai việc GD Lễ nghĩa trường học đến từng CB, GV, NV và HS.
2.8. Tổ chức họp ban đại diện cha mẹ HS nhà trường, đại diện các lớp; họp CMHS các lớp.
2.9. Thực hiện thời gian năm học theo Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của y ban nhân dân Thành phvề việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.10. Các nhóm CM hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung - kế hoạch giảng dạy theo văn bản số 3280/BGDĐT GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT và các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT quận Hà Đông. 
2.11. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến cho giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, ATTH, AT khi tham gia giao thông.
2.12. Tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm trong dạy học, quản lý - eNetviet; sử dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại.
Tổ chức phổ biến kinh nghiệm Ôn thi HSG; lựa chọn và  tăng cường ôn luyện HSG tham gia dự thi các môn văn hóa cấp Quận lớp 9 (Vòng 1).
2.13. Đăng ký thi đua; đăng ký thực hiện CĐ cấp trường, cấp phòng. Xây dựng và thực hiện 2 CĐ của tổ TN, XH vào tuần học thứ 3.
2.14. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GDĐT, Sở GDĐT tổ chức. Bố trí tạo điều kiện cho giáo viên đi học để đạt chuẩn, nâng chuẩn. 
2.15. Tiếp tục phát động và triển khai kế hoạch các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học; tổ chức ký cam kết của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường. Phát động tháng An toàn giao thông và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục an toàn giao thông. 
2.16. Hoàn thành xây dựng KH năm học mới - Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới, thu - chi đầu năm; Báo cáo tổ chức đầu năm của các đơn vị. 
2.17. Xây dựng các loại KH chuẩn bị duyệt kế hoạch năm học 2022-2023; triển khai đến từng CB, GV, NV
2.18. Điều tra phổ cập; Hoàn thành biểu mẫu PCGD, XMC. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD, XMC; Tham gia tập huấn PCGD; Phấn đấu PCGD đạt mức độ 3.
2.19. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm. Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học của Thành phố. 
2.20. Tiếp tục tham gia dự án “Không gian thể thao an toàn, bình đẳng” và tập luyện cho HS một số động tác khi tham gia học tập, trang bị kỹ năng bình đẳng giới.
2.21. Lựa chọn, tăng cường bồi dưỡng HSG lớp 9 chuẩn bị thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận 10 môn văn hóa. Tổ chức ôn luyện HSG tham gia dự thi các môn văn hóa cấp Quận lớp 9.  Đăng ký cho HS tham gia dự thi HSG các môn văn hóa lớp 9
2.22. Tham gia tập huấn, SH chuyên môn, đổi mới cách soạn, giảng, sử dụng PP dạy học tích cực phát huy năng lực của HS.
2.23. BGH, TT Kiểm tra, dự giờ GV để góp ý rút kinh nghiệm theo KH.
- Tổ XH kiểm tra chuyên đề đ/c Nguyễn Thị Mến.
2.24. Thực hiện nghiêm túc tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học, nội dung hoạt động theo công văn Hướng dẫn của Bộ GDĐT - ngày CM, tuần CM. Thống nhất XD kế hoạch các môn: Sinh – Hoá – Lí – KHTN dạy học Stem, ngày hội Stem – KHKT tổ chức vào tháng 3.
2.25. Xây dựng và triển khai kế hoạch ủng hộ “Vườn sinh học” với cán bộ GV, NV trong trường; Kế hoạch “Hành Lang Xanh” giữa các lớp – phân công chi đội 7A1 làm điểm.
2.26. XD Kế hoạch phối hợp y tế (Trường – Trạm – Trung tâm y tế ) hỗ trợ công tác sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh; kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2022 – 2023; thành lập ban phòng chống dịch bệnh trong nhà trường năm 2022 – 2023; thành lập Tổ truyên thông giáo dục sức khỏe năm học 2022 – 2023; tham gia công tác tập huấn y tế học đường; triển khai mua BHTT học sinh. Tiếp tục tiêm vac xin phòng Covid-19 cho học sinh toàn trường theo kế hoạch của trạm y tế; chuẩn bị chu đáo cho công tác ăn bán trú học sinh.
2.27. Phối hợp với Báo Tiền phong - Tuyên truyền văn hóa đọc cho HS; Tổ chức tuyền truyền bài viết về ATGT tới toàn thể cán bộ GV và HS; ĐK sách nghiệp vụ cho giáo viên khối 6,7. Thành lập tổ cộng tác thư viện - Phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên trong tổ cộng tác thư viện; cho GV và HS vào mượn, đọc sách. Giới thiệu sách tháng 9. Đôn đốc các lớp tăng cường bổ sung sách truyện, STK vào tủ sách thân thiện, phối hợp với Đoàn đội KT tủ sách thân thiện và sách vở đồ dùng học tập của HS.
2.28. Tổ chức họp Ban đại diện CMHS, cha mẹ học sinh các lớp đầu năm, chú ý việc phối hợp quản lý, hướng dẫn việc học trực tuyến của học sinh.
2.29. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022-2023. Nộp đăng ký thi đua năm học 2022-2023. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2022-2023 theo lịch quy định.
2.30. Hoàn thành KHGD, KHDH để BGH ký duyệt, nộp Phòng GDĐT để phòng GDĐT xác nhận. Hoàn thiện các loại quy chế, KH để duyệt KH năm học với PGD vào 20/9/2022.
2.31. Đôn đốc, nhắc nhở, KT thường xuyên việc Thực hiện hiệu quả chủ đề của ngành GD: “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Thúc đẩy thực hiện đổi mới cơ chế quản lý giáo dục; thực hiện quản trị trường học dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng và hiệu quả giáo dục.
2.32. BGH, phòng GDĐT, SGD kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất hoạt động giáo dục các trường.
2.33. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
3- Tháng 10/2022: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng.  Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn.
3.1. Phát động thi đua chào mừng ngày giải phóng Hà Đông 06/10, ngày giải phóng Thủ đô 10/10, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
3.2. Tổ chức Hội nghị CB, CC, VC, người lao động theo KH chỉ đạo của PGD.
3.3. Tiếp tục tham gia dự án “Không gian thể thao an toàn, bình đẳng”.
3.4. Phát động thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52.
3.5. Hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” vào thứ Hai ngày 3/10/2022; Phát động hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.
3.6. Tổ chức 2 chuyên đề các bộ môn về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực: Tiếng Anh, Vật lý.
3.7. Tiếp tục thực hiện nghiêm  túc qui chế chuyên môn, nội dung chương trình cập nhật các loại HSSS, vào điểm đúng tiến độ.
3.8. Tăng cường thực hiện hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo HS yếu kém ở các khối lớp.
3.9. Thực hiện Hội giảng cấp trường (đợt 1) 100% GV tham gia.
3.10. Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS – đ/c Ly, Bích phụ trách.
3.11. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.
3.12. CB thư viện cùng các cộng tác viên là học sinh làm công tác nghiệp vụ - sách mới nhập về.
3.13. Tổ chức cuộc thi viết vẽ về bà, mẹ, cô giáo; làm thiếp tặng mẹ, bà, cô giáo.
3.14. Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ, công tác tự kiểm định chất lượng: Rà soát, kiểm tra kế hoạch, hệ thống hồ sơ sổ sách quản lý hành chính; Hồ sơ, việc sinh hoạt tổ nhóm và hoạt động của tổ chuyên môn; Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học;… bổ sung đầy đủ minh chứng cho KĐCL và đánh giá trường chuẩn Quốc gia.
3.15. Thực hiện nghiêm túc việc soạn giảng khi lên lớp, cập nhật HSSS.
3.16. Kiểm tra đột xuất, định kỳ, chuyên đề 01 giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương.
3.17. Tổ chức ĐH chi đội, ĐH liên đội.
3.18. Hoàn thành Hồ sơ đăng kí danh hiệu thi đua năm học 2022-2023, gửi PGD.
3.19. Hoàn thành cập nhật số liệu PCGD-XMC các phường lên phần mềm, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo về PCGD-XMC. Kiểm tra chéo công tác PCGD-XMC các phường.
3.20. Hoàn thành công tác trả bằng tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023.
3.21. Phát động, tổ chức cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-learning” cấp quận, mỗi tổ ít nhất có 5 GA đủ ĐK dự thi cấp quận.
3.22. Thực hiện thao giảng đợt I năm học từ (20/10 đến hết ngày 20/11/2022).
3.21. Chọn cử giáo viên tham dự chuyên đề các bộ môn về thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng theo định hướng phát triển năng lực.
3.23. Tham gia giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 49.
3.24. Triển khai, tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho HS trung học (nếu có).
3.25. Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2022-2023 thec lịch quy định.
3.26. Tổ chức Hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh.
3.27. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
4- Tháng 11/2022: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn  
4.1. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tuyên dương khen thưởng các cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc. Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 
4.2. Tổ chức hưởng ứng tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” ngày 9/11, tổ chức vào thứ Hai (trong đó tập trung cao điểm trong các ngày từ 01/11/2022 đến 09/11/2022). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông”. 
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
4.3. Tổ chức chuyên đề chuyên môn về dạy theo chủ đề, đổi mới PPDH cấp trường theo KH – 2 chuyên đề: Ngữ văn, KHTN 6.
4.4. Ôn luyện thật tốt cho HS để KT định kỳ năm học; Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKI theo Đề án 03 môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9. 
4.5. Hoàn thành báo cáo, nộp báo cáo giữa kỳ I. Thống kê kết quả KSCL giữa học kỳ I, báo cáo  công tác tháng 10. 
4.6. Tăng cường ôn luyện cho HS tham dự thi OLYMPIC Tiếng Anh lớp 9 cấp Quận.
 4.7. Kiểm tra đột xuất, định kỳ, chuyên đề 02 giáo viên: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Hồng Bích.
4.8. Tổ chức tập luyện cho HS tham gia thi đấu TDTT cấp quận. (nếu có)
4.9. Hoàn thành công tác trả bằng tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 cho học sinh. 
4.10. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn PCGD XMC năm 2022 của phường trình phòng GDĐT kiểm tra công nhận.
4.11. Làm bài, nộp bài và tham gia lễ tổng kết cuộc thi Thiết kế bài giảng E-learning cấp quận.
4.12. Tiếp tục thao giảng, kết thúc thao giảng vào 20/11/2022.
4.13. Tổ chức chuyên đề chuyên môn về dạy theo chủ đề, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn theo KH.
4.14. Kiểm tra nội bộ theo KH.
4.15. Tổ chức Thi đấu TDTT cấp quận cho học sinh.
4.16. Tiếp tục soạn giảng chu đáo khi lên lớp, ôn tập học sinh giỏi các bộ môn văn hóa cấp Quận và phụ đạo HS yếu kém theo KH.
4.17. Các tổ nhóm chuyên môn, cá nhân GV làm, nộp đồ dùng tự tạo.
4.18. Tham gia tập huấn về chuyên môn do Sở, Phòng GDĐT tổ chức.
4.19. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
4.20. Sở GDĐT, phòng GDĐT kiểm tra chuyên môn các nhà trường.
5- Tháng 12/2022: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn 
5.1. Thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân – mời bác Hội trưởng cựu chiến binh phường về nói chuyện.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
5.2. Phát động tháng cao điểm phòng chống AIDS vào ngày 01/12/2022. Tổng kết công tác phòng chống ma túy năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023
5.3. Kiểm tra nội bộ theo KH.
- Kiềm tra chuyên đề GV: Nguyễn Thế Vượng (KHXH).
5.4. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.
5.5. Thi HSG các môn văn hóa cấp Quận lớp 9 (vòng 2). 
5.6. Triển khai, tham dự cuộc thi Festival Tiếng Anh cho học sinh cấp TH và THCS quận Hà Đông (nếu có). 
5.7. Phòng GDĐT kiểm tra về đổi mới sinh hoạt chuyên môn, dạy học theo chuyên đề theo hướng dẫn tại công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 và việc tự chủ trong thực hiện Kế hoạch dạy học tại các nhà trường và kiểm tra PCGD, XMC theo kế hoạch. 
5.8. Tiếp tục soạn giảng chu đáo khi lên lớp, ôn tập học sinh giỏi các bộ môn văn hóa cấp Quận và phụ đạo HS yếu kém theo KH.
5.9. Thi viết vẽ về anh bộ đội cụ Hồ.
5.10. Chuẩn bị các điều kiện cho công tác thi nghề phổ thông. 
5.11. Ôn tập HKI, kiểm tra cuối kỳ I một số môn.
5.12. KT nhiệm vụ của GV theo KH.
5.13. Tham dự các chuyên đề chuyên môn kiểm tra và Tổng kết công tác PCGD 2022.
5.14. Sơ kết các cuộc vận động của năm học.
5.15. Tổ chức giáo dục giới tính cho HS khối 8, 9.
5.16. Tham gia thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn.
5.17. Tổ chức Hoạt động trải nghiệm, sáng tạo: Tham quan dị tích LS - Đường mòn HCM (Binh đoàn 12).
5.19. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
5.20. Hoàn thành các loại hồ sơ, minh chứng; sắp xếp khoa học để đón đoàn đánh giá ngoài.
6- Tháng 01/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn 
6.1. Tiếp tục ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối kỳ I các môn còn lại; kết thúc HKI ngày 15/01; Duyệt KQ HKI; hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I, nghỉ học kỳ I (ngày 15/01) và thực hiện biên chế học kỳ II từ ngày 17/01/2023. Kiểm tra nội bộ theo KH.
6.2. Tham dự thi HSG lớp 9 cấp Thành phố và thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 cấp Thành phố (nếu có). Tham gia thi nghề phổ thông. (nếu có)
6.3. Tham gia cuộc thi Nghiên cứu KHKT dành cho HS Trung học cấp thành phố (nếu có). 
6.4. Tổ chức sơ kết Học kì I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kì II. 
6.5. Tổ chức chuyên đề và KT nhiệm vụ GV theo KH. 
6.6. Tiếp tục duy trì việc soạn giảng chu đáo khi lên lớp, Bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn văn hóa dự thi cấp Quận và phụ đạo HS yếu kém theo KH. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm - Dạy đại trà tài liệu Giáo dục ATGT cho học sinh theo KH
6.7.  Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm. Dạy đại trà tài liệu ATGT theo KH.
6.8. Kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn của học kỳ I năm học 2022 - 2023 giữa các nhóm; đón đoàn kiểm tra chéo theo sự phân công của PGD
6.9. Tổng kết công tác PCGD, XMC 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.
6.10. Tổ chức ngày hội “Vui tết cổ truyền, Bánh chưng yêu thương”.
6.11. Tổ chức ký cam kết CB, GV, NV và học sinh trong nhà trường “Không tàng trữ, sử dụng pháo nổ,…”
6.12. Phát động tết trồng cây năm 2023.
6.13. Chuẩn bị dữ liệu cho công tác tuyển sinh lớp 6 năm 2022-2023.
6.14. Tham gia thảo luận và hội thảo về thực hiện chương trình -SGK các bộ môn lớp 6.
6.15. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
6.16. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
6.17. Đón đoàn đánh giá trường chuẩn Quốc gia và Kiểm định chất lượng.
7- Tháng 02/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn
7.1. Tổ chức tìm hiểu về Đảng cộng sản Việt Nam.
7.2. Tổ chức 1 chuyên đề cấp trường theo KH: Toán 7.
7.3. Thực hiện công tác KT nội bộ theo KH.
- Kiểm tra CĐ giáo viên: Tiếng Anh (Vũ Thương), Toán (Đức Học).
7.4. Tổ chức thao giảng đợt II trong tháng 2 và kết thúc vào 26/3/2023.
7.5. Thực hiện cuộc thi viết vẽ về đoàn; tham gia trải nghiệm.
7.6. Đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, chào mừng Xuân mới và ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. 
7.7. Tăng cường quản lý kỷ cương, nền nếp trong nhà trương. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc trực và bảo vệ trường học trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
7.8. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
7.9. Duy trì việc soạn giảng chu đáo khi lên lớp, Bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn văn hóa dự thi cấp Quận và phụ đạo HS yếu kém theo KH.
7.10. Tổ chức thi GVDG cấp trường Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử cấp trường chọn cử giáo viên dự thi; Tổ chức bồi dưỡng GV tham gia dự thi GVDG môn Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử cấp quận.
7.11. Tiếp tục phát động học sinh tích cực tham gia phong trào trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở địa phương. Hưởng ứng Tết trồng cây đầu xuân năm 2023
7.12. Bồi dưỡng và cử học sinh tham dự kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC (nếu có), học sinh dự thi Olympic Tiếng Anh lớp 9 vòng chung khảo (nếu có). 
7.13. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục, ATGT cho học sinh theo lịch. 
7.14. Kiểm tra hồ sơ sổ sách, nhiệm vụ của GV.
7.15. Tham gia thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn lớp 8.
7.16. Tiếp tục tham gia thi đấu các môn thể dục thể thao cấp Thành phố. 
7.17. Chuẩn bị dữ liệu cho công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2023-2024. 
7.18. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
7.19. Sở GDĐT, phòng GDĐT kiểm tra chuyên môn các nhà trường.
8- Tháng 03/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn 
8.1. Tổ chức tốt “Tháng thanh niên”, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, thực hiện phong trào Kế hoạch nhỏ đợt II. Phát động thi đua chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. 
8.2. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
8.3. Chuẩn bị dữ liệu cho công tác tuyển sinh trực tuyến năm học 2023-2024
8.4. Hoàn thành kế hoạch triển khai công tác PCGD - XMC năm 2023
8.5. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT năm 2023.
8.6. Ôn tập, KT định kỳ theo KH và Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKII theo Đề án 03
8.7. Làm, nộp báo cáo và tổ chức sơ kết giữa kỳ II.
8.8. Kiểm tra nội bộ theo KH; KT CĐ giáo viên: Lê Huyền (XH); Quách Hiến (TN)
- Tổ chức chuyên đề cấp quận theo KH: Môn Lịch sử, Địa Lý lớp 6; Toán 8 - Quách Hiến (TN), Yến (XH).
8.9. Tham dự CĐ phòng GDĐT tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh và môn thứ 4 của lớp 9, ôn tập cho học sinh vào lớp 10 THPT. 
8.10. Duy trì việc soạn giảng chu đáo khi lên lớp, Bồi dưỡng học sinh giỏi các bộ môn văn hóa dự thi cấp Quận và phụ đạo HS yếu kém theo KH.
8.11. Tiếp tục tham gia thi đấu các môn TDTT cấp Thành phố (nếu có)
8.12. Tăng cường chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền và tuyên truyền biển, đảo năm 2022; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy năm 2022. Tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. 
8.13. Hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội.
8.14. Bồi dưỡng GVG dự thi cấp quận. Dự khai mạc tổ chức cuộc thi giáo viên dạy giỏi các môn Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử cấp quận.
8.15. Khảo sát chất lượng học sinh giữa HKII theo Đề án 03.
8.16. Hoàn thành, nộp báo cáo và tổ chức sơ kết giữa kỳ II.
8.17.  Dạy đại trà tài liệu Giáo dục ATGT theo lịch.
8.18. Tiếp tục tham gia thi đấu các môn TDTT cấp Thành phố.
8.19. Tồ chức thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn lớp 8.
8.20. Tổ chức học tập ngoại khóa cho HS khối 6, 7, 8, 9.
8.21. Xây dựng KH ôn thi vào 10. Tổ chức họp PH khối 9 để bàn bạc KH ôn thi, tham vấn cho PH lựa chọn trường dự thi vào 10 đạt kết quả tốt nhất.
8.22. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
8.23. Phòng GDĐT và Sở GDĐT kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra chuyên đề các trường. 
9- Tháng 04/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng.  Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn 
9.1. Tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và chăm sóc các công trình liệt sĩ trên địa bàn Thành phố. Dạy đại trà tài liệu Giáo dục ATGT theo lịch. 
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
9.2. Tổ chức chuyên đề cấp trường – CĐ Mỹ thuật; KT nội bộ theo KH – KT CĐ giáo viên 01: Hoàng Văn Thành (XH).
9.3. Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả.
9.4. Khảo sát rà soát chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT lần 1 theo đề chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn thứ 4 theo KH của PGD. Tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn thứ 4, chú ý tăng cường đối với học sinh yếu kém.
9.5. Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II các môn
9.6. Tham gia tập huấn tại Sở GDĐT về phần mềm Tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 
9.7. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2023
9.8. Tăng cường ôn HSG, tham gia giao lưu HSG các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí lớp 8.
9.9. Đón đoàn kiểm tra công tác y tế, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống tai nạn thương tích; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trường học, an toàn giao thông. 
9.10. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2023-2024, công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024
9.11. CB, GV nộp SKKN, tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, nộp SKKN loại A chấm cấp Quận. 
9.12. Tham gia thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn lớp 8.
9.13. Tổ chức trải nghiệm nghề truyền thống: Sơn mài, Huyền Kỳ.
9.14. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
9.15. Phòng GDĐT và Sở GDĐT kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra chuyên đề các trường
10- Tháng 05/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn  
10.1. Phát động và tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954, chào mừng thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5. 
Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thường xuyên, hiệu quả tạo môi trường làm việc, học tập an toàn, thân thiện, vui vẻ.
10.2. Tập trung chỉ đạo tiếp tục kiểm tra cuối kì II, hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2022-2023, ngày kết thúc học kỳ II là 19/5/2023; ngày kết thúc năm học là 25/5/2023.
10.3. Hoàn thành hồ sơ học sinh, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ kiểm tra giáo viên, hồ sơ thi đua năm học 2022 - 2023
10.4. Tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT. 
10.5. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT bốn môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn thứ 4 theo Đề án 03-ĐAQU. 
10.6. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS, tổng kết năm học, tuyên dương khen thưởng học sinh Xuất sắc, HS Giỏi năm học 2022 - 2023; Họp cha mẹ học sinh cuối năm học 2022-2023; Triển khai hoạt động hè 2023
10.7. Tham gia công tác làm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và làm hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 THPT. 
10.8. Tổ chức lấy phiếu hỏi theo Đề án 03/ĐA-QU. Tổ chức đánh giá đội ngũ theo chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên. 
10.9. CB, GV, NV hoàn thành báo cáo tự đánh giá CB, CC, VC, lấy phiếu tín nhiệm của đồng nghiệp.
10.10. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các tổ nhóm trong trường, đón đoàn KT hồ sơ chuyên môn cuối năm học 2022 - 2023
10.11. Tổng kết thực hiện các kế hoạch, cuộc vận động, phong trào thực hiện trong năm học 2022 - 2023. Tổng kết phong trào viết SKKN, gương điển hình tiên tiến. 
10.12. Phối hợp với các trường Tiểu học tham gia tổ chức coi, chấm bài kiểm tra định kì cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 (trường sẽ nhận học sinh lớp 5 vào học lớp 6) theo Thông tư 27/2020/TT-BGD ĐT ngày 04/9/2020.
10.13. Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT 04 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn thứ 4 theo Đề án 03-ĐA/QU.
10.14.  Tổ chức họp cha mẹ HS cuối năm học.
10.15. Tổ chức thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn lớp 6.
10.16. Hướng dẫn việc lựa chọn SGK lớp 8.
10.17. Tổ chức kiểm tra chéo các tổ; đón đoàn KT trường bạn KT (theo sự phân công) hồ sơ chuyên môn cuối năm học 2022-2023.
10.18. Tiếp tục công tác PCGD-XMC.
10.19. Hoàn thành các loại báo cáo. Nộp báo cáo tổng kết năm học.
10.20. Nộp các hồ sơ xét duyệt thi đua.
10.21. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
10.22. Phòng GDĐT kiểm tra hoạt động giáo dục các trường; Đón đoàn kiểm tra của Sở GDĐT kiểm tra nhiệm vụ năm học. (nếu có)
11- Tháng 06/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn
11.1. Hoàn thành nộp các loại báo cáo năm học. Triển khai kế hoạch hoạt động hè (2023).
11.2. Tổ chức ngày hội Quốc tế thiếu nhi 1/6. XD, triển khai kế hoạch hoạt động hè (2023), bàn giao HS về SH tại địa phương. Tuyên truyền đến HS, CMHS việc vui chơi đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước.
11.3. Tham gia công tác làm thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10.
11.4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp.                      
11.5. Phát động tháng cao điểm phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, cao điểm là ngày 26/6/2023 ngày toàn dân phòng chống ma túy. 
11.6. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp đầu cấp năm học 2023-2024.
11.7. Hoàn thành hồ sơ kiểm tra nội bộ trường học.
11.8. Tổ chức thảo luận và hội thảo về thực hiện CT-SGK các bộ môn lớp 7.
11.9. Hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 8.
11.10. Hoàn thành nộp báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng năm học 2022-2023; hồ sơ trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.
11.11. Tổ chức cho CB, GV, NV tham quan học tập ngoại khóa hè 2022.
11.12. Phân công lịch trực hè cho CB, NV. GV, HS nghỉ hè an toàn.
11.13. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).
11.14. CB, GV, NV và các bộ phận hoàn thành các báo cáo cá nhân, hồ sơ cá nhân năm hoc, nộp nhà trường.
11.15. Bộ phận văn thư hoàn thành việc thu và sắp xếp hồ sơ năm học.
12- Tháng 07/2023: Họp chi ủy, họp chi bộ, họp hội đồng tháng. Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn. 
12.1. Tổ chức hoạt động hè theo kế hoạch; tuyên truyền đến HS, CMHS việc vui chơi đảm bảo an toàn; đón đoàn của Sở và phòng GDĐT kiểm tra hoạt động hè.
12.2. BGH, NV trực hè theo KH. GV, HS nghỉ hè an toàn.
12.3. Kết hợp với Đoàn phường tổ chức cho đại diện HS thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân ngày 27/7.
12.4. XD KH, triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên.
12.5. Triển khai công tác tuyển sinh lớp 6 đầu cấp theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội và UBND, PGDĐT quận Hà Đông.
12.6. Phân công cán bộ, giáo viên trực tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp vào lớp 6 năm học 2023-2024.
12.7. Rà soát CSVC nhà trường để tu sửa, mua sắm chuẩn bị đầy đủ phòng học cho năm học mới.
12.8. Mua bổ sung sách, trang thiết bị dạy học chuẩn bị tốt cho CTGD phổ thông 2018 (sách lớp 8).
12.9. CB, GV, NV, các bộ phận làm và nộp báo cáo tháng (ngày 29 hằng tháng); đánh giá CB, CC, VC tháng (ngày 23 hằng tháng).


 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Kế hoạch năm học 2022-2023
Phiên bản:
BGH
Tác giả:
Trịnh Tiến Dũng (trinhtiendung1975@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu tham khảo
Gửi lên:
21/09/2022 10:11
Cập nhật:
21/09/2022 10:11
Người gửi:
c2phulam
Thông tin bản quyền:
BGH
Dung lượng:
18.26 MB
Xem:
1192
Tải về:
15
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây