Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » Bài giảng

Bài giảng elearning - Cô giáo Đinh Thị Ly

Bài giảng elearning - Cô giáo Đinh Thị Ly

KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TÊN BÀI DẠY:
Môn học/Hoạt động giáo dục: Khoa học tự nhiên; lớp: 06
Thời gian thực hiện: (2)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức:
- Mô tả được hình dạng và cấu tạo của virus.
- Phân biệt được virus và vi khuẩn.
- Nêu được một số vai trò và ứng dụng của virus trong đời sống.
      - Nêu được một số bệnh do virus gây ra và trình bày được cách phòng tránh bệnh.
2.1. Năng lực chung
 • Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của virus.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các vai trò cũng như ứng dụng của virus trong khoa học và đời sống.
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: đưa ra được các giải pháp phòng bệnh do virus gây ra và ứng dụng một số giải pháp trong thực tiễn.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
 • Nêu được hình dạng, cấu tạo của virus dựa vào hình ảnh quan sát được.
 • Trình bày được vai trò của virus và các ứng dụng của virus trong việc nghiên cứu khoa học và áp dụng vào đời sống.
 • Xác định được triệu chứng một số bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng, chữa bệnh.
 • Thiết kế poster tuyên truyền phòng chống các bệnh do virus gây ra.
 1. Phẩm chất:
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
 • Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về hình dạng, cấu tạo của virus.
 • Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động tìm hiểu về vai trò, ứng dụng và các bệnh liên quan tới virus.
 • Nghiêm túc trong việc phòng, chống các bệnh liên quan tới virus.
II. Thiết bị dạy học, học liệu, phần mềm
 1. Phần mềm:
+ Ispring suite 10
+ Phần mềm nền: Ms Powerpoint, Power Point - ispring suite 10
+ Phần mềm hỗ trợ biên tập phim, 2d: Camtsia, Filmora…animaker, Imimap…vvv
 1. Học liệu:
+ Các trang Web tham khảo
 https://www.google.com.vn/search
https://www.google.com.vn/search+vectro&tbm
https://www.vtvmow.vn/search video                
https://www.sachkhtn 6.vn/search                                                                                                                                                       
https://www.bienphap.vn/search
âm thanh nền: https://www.youtube.com/watch
 1. Thiết bị dạy và học:
+ Hệ thống LMS- Host, Web….
+ HS Smartphone, Ipad, PC, laptop..vvv
III. Tiến trình dạy học elearning
1. Hoạt động 1: KHỞI ĐỒNG ( MỞ ĐẦU)
stt Nội dung hoạt động
 
Minh họa elearning
Slide 1-2
Trang bìa
Giới thiệu giáo viên, trường và tên bài dạy
Hướng dẫn sử dụng

Slide 3-4 Khởi động a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Nội dung: HS xem video của giáo viên sau đó trả lời bằng bài tập tương tác
HS theo dõi video và tiếp thu kiến thức
c) Tổ chức thực hiện: xem kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập bằng bài tập tương tác Thực thể mà cô đang muốn nhắc tới là ?...
d) Sản phẩm: Học sinh tương tác trực tiếp trên phần lựa chọn các đáp án đúng:
 
Slide 5 -6 Giới thiệu bài Video giới thiệu bài: tên thường gọi và danh pháp của virus


Thông tin các đai dịch do virus gây ra 
Slide 7- Mục tiêu bài học Mô tả được hình dạng và cấu tạo của virus.
Phân biệt được virus và vi khuẩn.
Nêu được một số vai trò và ứng dụng của virus trong đời sống.
Nêu được một số bệnh do virus gây ra và trình bày được cách phòng tránh bệnh.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Mục 1: Đa dạng kiến thức
 1. Mục tiêu: HS mô tả được hình dạng và kích thước của Virus
 2. Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 1 Kích thước của Virus
 3. Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể:
- HS đưa ra các hình dạng của virus: hình cầu, xoắn, hỗn hợp…
- HS đưa ra các đáp án:
 • H1. Khối, xoắn, hỗn hợp…
 • H2. Trả lời đáp án.
 • H3. Lựa chọn đáp án.
 1. Tổ chức thực hiện:
stt Nội dung hoạt động Minh họa elearning
Slide 9-12
Nội dung 1
a) Mục tiêu: HS mô tả được hình dạng và kích thước của Virus
b) Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 1 Kích thước của Virus
d) Tổ chức thực hiện: Hs quan sát hình ảnh sau đó kéo thả hình ảnh và trả lời câu hỏi của Gv
c) Sản phẩm: bức tranh đán án của 3 hình dạng và trả lời đáp án về kích thước của virus


 
     Mục 2: Cấu tạo của Virus
 1. Mục tiêu: HS phân biệt được virus và vi khuẩn
 2. Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 2 cấu tạo của Virus
 3. Sản phẩm của học sinh:
 • Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể: H2. 2 phần: Vỏ prôtêin và lõi là vật chất di truyền.
 • H3. Không có cấu tạo tế bào điển hình (Lưu ý: HS có thể giải thích được hoặc không giải thích được).
 • H4. Virus và vi khuẩn khác nhau như thế nào?
 1. Tổ chức thực hiện:
stt Nội dung hoạt động Minh họa elearning
Slide 14-16
Nội dung 2
a) Mục tiêu: HS phân biệt được virus và vi khuẩn
b) Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 2 của Virus
d) Tổ chức thực hiện: Hs quan sát hình ảnh sau đó kéo thả đáp án và trả lời câu hỏi của Gv
c) Sản phẩm: bảng phân biệt


 
Mục 3: Vai trò và ứng dụng của virus
 1. Mục tiêu: HS Nêu được một số vai trò và ứng dụng của virus trong đời sống.
 2. Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 3 vai trò của Virus
 3. Sản phẩm của học sinh: thông tin tuyên truyền tiêm phòng vaccine
 4. Tổ chức thực hiện:
stt Nội dung hoạt động Minh họa elearning
Slide 18-19
Nội dung 3
a) Mục tiêu: HS nêu được vai trò và ứng dụng của Virus
b) Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 2 của Virus
d) Tổ chức thực hiện: Hs quan sát hình ảnh và tiếp nhận thông tin
c) Sản phẩm: bảng tuyển truyền vaccine


 
Mục 4: Bệnh do virus và cách phòng bệnh
 1. Mục tiêu: HS Nêu được một số bệnh do virus và cách phòng bệnh
 2. Nội dung: giáo viên định hướng cho HS nội dung mục 4 bệnh do virus và cách phòng bệnh
 3. Sản phẩm của học sinh: thông tin bệnh và cách phòng bệnh
 4. Tổ chức thực hiện:
stt Nội dung hoạt động Minh họa elearning
Slide 20-25
Nội dung 4
a) Mục tiêu: Trình bày được các bệnh do virus gây ra.
Thiết kế poster truyên truyền phòng chống một số bệnh phổ biến bằng các phần mềm/ứng dụng trên điện thoại/ máy tính.
b) Nội dung: HS nêu được các bệnh phổ biến do virus gây ra: Nguyên nhân, đường lây bệnh, triệu chứng của bệnh (Chú ý: Tùy thuộc điều kiện từng địa phương, GV nên định hướng trước cho HS những bệnh dễ gặp ở địa phương mình để tiện cho việc thiết kế poster).
HS sử dụng các ứng dụng thiết kế. Đơn giản nhất là canva.com
d) Tổ chức thực hiện: Hs quan sát hình ảnh và tiếp nhận thông tin
c) Sản phẩm: - Poster của HS: chu trình gây bệnh cụ thể của virus, cách phòng tránh… 

               

3. Hoạt động 3: Luyện tập
          a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về
b) Nội dung: Trò chơi củng cố và quiz – cùng bài vẻ tổng kết

.

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Nội dung: học sinh thiết kế và giới thiệu sau đó update vào Padlet, giáo viên nhận xét đánh giá.
c) Sản phẩm: nộp sản phẩm trên thanh Padlet trong phần trao đổi trực tiếp.
d) Tổ chức thực hiện: thực hiện ngoài giờ lên lớp, thời gian tự học.
e) đánh giá và nhận xét phần tự học giáo viên sẽ nhận xét trên sản phẩm học sinh nộp trên thanh Padlet có kết nối với tài khoản của giáo viên trực tiếp dạy.

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Bài giảng elearning - Cô giáo Đinh Thị Ly
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Đinh Thị Ly (Dinhthilyhnue@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Bài giảng
Gửi lên:
29/10/2021 11:34
Cập nhật:
29/10/2021 11:34
Người gửi:
c2phulam
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
11.48 MB
Xem:
495
Tải về:
6
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây