Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS Phú Lãm

Thứ tư - 04/05/2022 11:40

Xét tốt nghiệp THCS

Xét tốt nghiệp THCS
Xét tốt nghiệp THCS
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

Số: 51 /KH-THCS PL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   Hà Đông, ngày 15 tháng 4 năm 2022
 
KẾ HOẠCH
Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, năm học 2021-2022

Căn cứ văn bản 943/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch 317/PGDĐT-THCS ngày 14/4/2022 của Phòng Giáo dục Đào tạo Hà Đông về việc Thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, năm học 2021-2022;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường THCS Phú Lãm xây dựng kế hoạch Xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Việc xét công nhận THCS nhằm xác định trình độ của người học sau khi học hết chương trình THCS.
2. Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan và thực hiện đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục; chấp hành đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào lớp 10 của các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục (CSGD) nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS và được thông báo công khai tới học sinh và cha mẹ học sinh.
B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy, học và tổ chức ôn tập cho học sinh
1.1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.
1.2. Hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; cập nhật đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ.
1.3. Tổ chức tốt công tác kiểm tra cuối kỳ II để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 10/5/2022.
2. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS
2.1. Giấy khai sinh (bản sao).
2.2. Học bạ (bản chính); trường hợp học bạ bị thất lạc được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể.
2.3. Giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp.
2.4. Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ những năm trước.
- Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do UBND phường cấp; nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệ trực tiếp quản lý cấp.
- Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc cơ quan sơ chế tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp.
3. Thành phần Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS
- Nhà trường đề xuất danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị theo mẫu gửi kèm nộp về phòng GDĐT (đ/c Phương nhận) trước ngày 20/4/2022 để phòng GDĐT trình Ủy ban nhân dân quận ra Quyết định thành lập.
- Thành phần của Hội đồng gồm: Chủ tịch là cấp trưởng hoặc cấp phó của CSGD, Phó chủ tịch là cấp phó của CSGD (trường hợp đặc biệt có thể là tổ trưởng chuyên môn), thư ký, ủy viên gồm: Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Tổng phụ trách và tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2021-2022. Thành phần của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao.
- Hội đồng xét tốt nghiệp gồm:
* Chủ tịch:
- Bà Nguyễn Thị Tố Quyên – Hiệu trưởng.      
* Phó chủ tịch:
- Ông Trịnh Tiến Dũng – Phó hiệu trưởng.      
* Thư ký:
- Bà Vũ Thu HươngTổ trưởng tổ Khoa học Tự nhiên.
* Các uỷ viên:
- Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
- Bà Lê Thị Huyền - Tổ trưởng tổ KHXH, giáo viên chủ nhiệm 9A2.
- Bà Nguyễn Ngọc Thúy - Giáo viên chủ nhiệm 9A1.
- Bà Quách Thị Mai Hiến - Giáo viên chủ nhiệm 9A3.
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh - Giáo viên chủ nhiệm 9A4. 
- Bà Nguyễn Thị Mến - Tổng phụ trách đội. 
- Ông Nguyễn Đức Học - Phụ trách phần mềm.  
4. Lập danh sách người học đủ điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp THCS
4.1. Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp:
- Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên. Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Không nghỉ học quá 45 buổi học ở năm lớp 9 (nghỉ một lần hay nhiền lần cộng lại).
- Người học không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, từ học viên của trường, lớp mở cho người đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
4.2. Lập danh sách
- Đối với người học đang học lớp 9 tại CSGD; Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tập hợp đủ hồ sơ. Trường hợp người học còn thiếu hồ sơ phải thông báo cho người học trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 15 ngày để người học có điều kiện bổ sung hồ sơ.
- Đối với người học chưa tốt nghiệp THCS của những năm trước; Thủ trưởng CSGD thông báo công khai tại CSGD trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 30 ngày để người học dự xét tốt nghiệp THCS có điều kiện chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị dự kiểm tra (nếu thuộc diện phải kiểm tra văn hóa);
- Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, CSGD lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 2, gồm 3 loại)
II. TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS
1. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS
1.1. Các CSGD: Từ ngày 10/05/2022 đến ngày 17/05/2022.
1.2. Phòng GDĐT: Hoàn thành việc duyệt danh sách công nhận tốt nghiệp THCS của các CSGD để các CSGD phải cấp xong Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho người học được công nhận tốt nghiệp THCS trước 27/5/2022, phục vụ công tác tuyển sinh.
Lưu ý: Việc duyệt công nhận tốt nghiệp THCS đối với các CSGD có học sinh lớp 9 chương trình THCS trên địa bàn quận thuộc thẩm quyền của phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó chú ý một số đối tượng ghi tại điểm d khoản 1 Điều 6 và hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 5 cụ thể như sau:
2.1. Đối với người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hóa học; phải có giấy của Giám độc bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện, thị xã xác nhận sức khỏe có ảnh hưởng đến khả năng học tập;
2.2. Đối với người học mồ côi không có nơi nương tựa, trong diện quy định hộ đói nghèo của Nhà nước; phải có giấy xác nhận của UBND cấp phường, xã.
3. Công nhận tốt nghiệp THCS
3.1. Đối với người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS lần đầu
- Điều kiện: Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS.
- Tiêu chuẩn:
+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;
+ Xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;
+ Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
3.2. Đối với người học chưa tốt nghiệp ở lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước
3.2.1. Điều kiện: Người học viết đơn dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 1) nộp đơn và hồ sơ trước ngày 20/4/2022 tại CSGD đã theo học (nếu thay đổi chỗ ở thì nộp tại CSGD ở nơi cư trú);
3.2.2. Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:
- Người học chưa dự xét công nhận tốt nghệp THCs hoặc đã dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS hoặc không được dự xét công nhận tốt nghiệp THCS do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn cheo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 50, trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp THCS;
- Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp THCS do xếp loại học lực yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do CSGD tổ chức. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, CSGD xếp loại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp THCS;
- Người học chưa được công nhận tốt nghiệp THCS vì lý do hạnh kiểm phải được UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan quản lý người học cấp giấy xác nhận loại tốt nghiệp hoặc đã có tiến bộ về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước.
3.3. Đối với người học thuộc diện phải kiểm tra văn hóa
CSGD nhận đơn phải hướng dẫn người nộp đơn đăng ký môn kim tra cho phù hợp, thông báo lịch kiểm tra và tổ chức kiểm tra. Thời gian làm bài kiểm tra; Các môn Ngữ văn và Toán thời gian làm bài là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Nội dung và mức độ tương đương đề kiểm tra cuối kì II lớp 9 của trường. Đề kiểm tra, bài làm của học sinh và bảng ghi điểm kiểm tra (có xác nhận của Hiệu trưởng) phải lưu trữ theo quy định hiện hành (cho tới kỳ xét công nhận tốt nghiệp năm sau).
3.4. Đối với người học là đối tượng khuyết tật học hòa nhập
Xét tốt nghiệp theo hướng động viên, khuyến khích sự nỗ lực, sự tiến bộ và đảm bảo quyền lợi học sinh. Việc xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp đối với học sinh khuyết tật cấp THCS được thực hiện theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ lao động – Thương binh và xã hội – Bộ Tài chính về việc quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật. Hiệu trưởng nhà trường THCS căn cứ kết quả học tập các môn học, hoạt động giáo dục của người khuyết tật để xét lên lớp hoặc công nhận tốt nghiệp THCS đối với người khuyết tật học chương trình chung hoặc căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp hoặc công nhận tốt nghiệp THCS.
4. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, bằng và bản sao bằng tốt nghiệp THCS
4.1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (mẫu 6); Thủ trưởng CSGD có học sinh lớp 9 chương trình THCS hoặc chương trình GDTX cấp cho mỗi người học được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 một (01) bản giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, không thu phí.
4.2. Bằng tốt nghiệp THCS: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận cấp cho mỗi người học được công nhận tốt nghiệp THCS 01 (một) bản.
4.3 Bản sao bằng tốt nghiệp THCS: cấp cùng với bằng tốt nghiệp THCS hoặc sau thời điểm cấp bằng tốt nghiệp THCS (nếu có yêu cầu, người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được quy định tại Điều 30, Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
5. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS
Các hồ sơ theo quy định tại khoản 2a Điều 10 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Tất cả các loại hồ sơ đều sử dụng mẫu thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo (Mẫu 1,2,4,5,6,7) và được in trực tiếp từ hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành - của Thành phố.
6. Báo cáo và lưu trữ kết quả
6.1. Báo cáo
- Ngày 18/5/2022, CSGD nộp cho phòng Giáo dục và Đào tạo các hồ sơ:
+ 01 Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS do chủ tịch hội đồng ký;
+ 02 bộ Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 2, gồm 3 loại);
+ 01 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 3);
+ 03 bộ Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 4, gồm 3 loại);
+ Xét duyệt và gửi dữ liệu cho phòng Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở dữ liệu ngành.
- Ngày 25/5/2022 phòng Giáo dục và Đào tạo nộp cho Sở Giáo dục và Đạo tạo ( qua Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục) các hồ sơ:
+ Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS của phòng Giáo dục và Đào tạo (Mẫu 8);
+ Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 4, gồm 3 loại);
+ Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THCS (Mẫu 7);
+ Công văn đề nghị mua phôi bằng theo số lượng tổng hợp kết quả tốt nghiệp và phôi bản sao bằng (nếu có);
+ Duyệt báo cáo dữ liệu từ các CSGD, tổng hợp và gửi cho Sở Giáo dục và Đào tạo trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.
6.2. Hồ sơ lưu trữ
- Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS, danh sách công nhận tốt nghiệp THCS thuộc loại hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn tại Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo và CSGD.
- Bảng tổng hợp kết quả xét nghiệp THCS.
- Các loại hồ sơ khác có liên quan đến xét công nhận tốt nghiệp THCS thời hạn lưu trữ 02 năm.
C. LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Trước 20/4 - Phối hợp với Đài truyền thanh UBND phường thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022.
- TB trên trang web cho những người chưa tốt nghiệp năm học trước nộp đơn và hồ sơ.
- Nộp Danh sách đề xuất Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022.
- Đ/c Quyên


- Đ/c Dũng

- Đ/c Len
22/4/202208/5/2022  - Kiểm tra văn hoá diện chưa tốt nghiệp THCS năm học trước. - Đ/c Dũng
Trước 25/4 - Thông báo cho người học cần bổ sung hồ sơ. - Đ/c Vũ Hương - GVCN K9
Trước 10/5 - Hoàn thành kiểm tra cuối năm học, Hoàn thành điểm tổng kết các môn học khối 9.
- Hoàn thành hồ sơ học sinh dự xét tốt nghiệp THCS.
- Hoàn thành cập nhật điểm, hạnh kiểm, kết chuyển dữ liệu cuối năm học tất cả các khối lớp trên hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành.
- GV dạy K9

- Đ/c Học, GVCN 9
- Đ/c Học, GVCN 9
 27/4à9/5 - Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp giữa các lớp.
- Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc.
- Đ/c Dũng, Học. - GVCN 9, Tổ VP.
- HĐ xét TN.
10/5à17/5 - Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp THCS (theo công văn hướng dẫn riêng của PGD).
- Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc.
- In toàn bộ văn bản, tài liệu theo quy định; Kiểm tra rà soát thông tin.
- Đ/c Dũng phụ trách và phân công GV theo y/c của PGD.
- HĐ xét TN.
18/5/2022 (chiều) - Nộp phòng GD-ĐT:
+ 01 Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS do chủ tịch hội đồng ký;
+ 02 bộ Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (mẫu 2, gồm 3 loại);
+ 01 Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 3);
+ 03 bộ Danh sách người học được đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 4, gồm 3 loại);
+ Xét duyệt và gửi dữ liệu cho phòng Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở dữ liệu ngành.
- Đ/c Len, Học, GVCN 9, TKHĐ
19/5-24/5 - Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời. - Đ/c Quyên, Dũng, GVCN 9, Tổ VP.
         
Nơi nhận:
- PHT;
- GV, NV;
- Lưu: VT.    

HIỆU TRƯỞNG                  Nguyễn Thị Tố Quyên


          

Tác giả: Nguyễn Thị Tố Quyên

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây