THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch xét tốt nghiệp lớp 9

Thứ bảy - 06/06/2020 10:23

Năm học 2019 - 2020

Năm học 2019 - 2020
2019 - 2020
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: …. /THCS PL

               Hà Đông, ngày 22 tháng 05 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CÔNG TÁC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
NĂM HỌC 2019-2020

          Thực hiện Hướng dẫn số 1504/SGD&ĐT-QLT ngày 18/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn xét công nhận  tốt nghiệp THCS, năm học 2019-2020;
Kế hoạch số 420 /PGD&ĐT- THCS ngày 20/05/2020 của Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hà Đông về Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020;
Trường THCS Phú Lãm xây dựng kế hoạch xét tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2019-2020 như sau:
          A. YÊU CẦU
          1.  Xét công nhận tốt nghiệp THCS phải đảm bảo yêu cầu chính xác, công bằng, khách quan và thực hiện đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT; đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục.
          2. Chấp hành đúng thời gian quy định, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT), các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS.
          3. Kết quả phản ánh đúng chất lượng dạy và học của cơ sở giáo dục và được thông báo công khai tới học sinh và cha mẹ học sinh.
          B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
          I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
          1. Hoàn thành nhiệm vụ dạy, học và tổ chức ôn tập cho học sinh
a) Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ dạy học theo đúng kế hoạch và biên chế năm học do Bộ GD&ĐT qui định trước khi thực hiện việc xét tốt nghiệp THCS; theo Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sửa đổi bổ sung QĐ số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
b) Hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; ghi đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ.
c) Tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ II để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 12/6/2020.
          2. Hồ sơ của người học dự xét công nhận tốt nghiệp
          a) Giấy khai sinh (bản sao);
          b) Học bạ (bản chính); trường hợp học bạ bị thất lạc thì Giám đốc Sở GD&ĐT xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;
          c) Giấy xác nhận là đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, diện khuyến khích (nếu có) do cấp có thẩm quyền cấp (bản chính hoặc bản sao hợp lệ);
          d) Giấy xác nhận về phẩm chất đạo đức và chấp hành chính sách của Nhà nước đối với người học xong chương trình THCS từ  những năm trước:
- Đối với người học đã về cư trú ở địa phương thì do UBND xã, phường, thị trấn cấp: nếu đang làm việc ở cơ quan, doanh nghiệp thì do cơ quan, doanh nghiệp trực tiếp quản lý cấp;
- Đối với người học thuộc các đối tượng đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân, đang tập trung giáo dục trong trường giáo dưỡng hoặc các cơ sở tập trung giáo dục những người tham gia các tệ nạn xã hội thì do cơ quan đang quản lý người học cấp. 
          3. Thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS
          Nhà trường lập danh sách Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS của đơn vị  và đề xuất với phòng GD&ĐT trình Ủy ban nhân dân quận ra quyết định thành lập.
          Thành phần của Hội đồng gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng nhà trường, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng, Thư ký là thư ký Hội đồng, Uỷ viên gồm tất cả các Tổ trưởng chuyên môn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân, Tổng phụ trách và tất cả các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2019-2020. Thành viên của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao.
DANH SÁCH ĐỀ XUẤT HỘ ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP
 
STT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Tố Quyên Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ  
2 Trịnh Tiến Dũng Phó HT Phó CT  
3 Lê Trung Hoàn TKHĐ Thư ký  
4 Lê Xuân Sơn Trưởng ban TT Ủy viên  
5 Vũ Thu Hương Tổ trưởng tổ KHTN GVCN 9ª1 Ủy viên  
6 Lê Thị Huyền Tổ trưởng tổ KHXH GVCN 9ª2 Ủy viên  
7 Nguyễn Thị Hoàng Anh Nhóm trưởng, GVCN 9ª3 Ủy viên  
8 Nguyễn Thị Mến TPT Đội Ủy viên  
9 Nguễn Đức Học Bí thi chi đoàn, Phụ trách PM Ủy viên  

          4. Lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS
          a) Đối với người học đang học lớp 9 tại trường: Hiệu trưởng nhà trường tập hợp đủ hồ sơ. Trường hợp người học còn thiếu hồ sơ phải thông báo cho người học trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 15 ngày để người học có điều kiện bổ sung hồ sơ.
          b) Đối với người học chưa tốt nghiệp THCS của những năm trước: Hiệu trưởng nhà trường thông báo công khai tại trường và thông báo trên trang web trước ngày Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc 30 ngày để người học dự xét tốt nghiệp có điều kiện chuẩn bị hồ sơ và chuẩn bị dự kiểm tra (nếu thuộc diện phải kiểm tra văn hoá).
          c) Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, nhà trường lập danh sách người học đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2, gồm 3 loại).
          II. TỔ CHỨC XÉT TỐT NGHIỆP THCS
          1. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THCS: từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020.
          2. Chính sách ưu tiên, khuyến khích
          Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS, trong đó chú ý một số đối tượng ghi tại Điều 6 khoản 1d và hồ sơ quy định tại Điều 5 khoản 3 cụ thể như sau:
          a) Đối với người học bị tàn tật, khuyết tật, kém phát triển về thể lực và trí tuệ, bị nhiễm chất độc hoá học: phải có giấy của Giám đốc Bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp quận, huyện xác nhận sức khoẻ có ảnh hưởng đến khả năng học tập;
          b) Đối với người học mồ côi không nơi nương tựa, trong diện quy định hộ đói nghèo của Nhà nước: phải có giấy xác nhận của UBND cấp phường, xã.
          3. Công nhận tốt nghiệp THCS
          a) Đối với người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS lần đầu:
- Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS;
- Tiêu chuẩn:
          + Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;
          + Xếp loại học lực cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;
          + Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn Toán hoặc môn Ngữ văn đạt từ 5,0 trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.
          b) Đối với người học chưa tốt nghiệp ở lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước:
- Điều kiện: người học viết đơn dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 1); nộp đơn, hồ sơ và lệ phí chậm nhất là ngày 12/6/2020 tại Trường THCS đã học hoặc trường THCS nơi cư trú.
          - Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:
          + Người học chưa dự xét công nhận tốt nghiệp THCS hoặc đã dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THCS hoặc không được dự xét công nhận tốt nghiệp THCS do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn Toán và môn Ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp THCS;
          + Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp THCS do xếp loại học lực yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do Nhà trường tổ chức. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, nhà trườngxếp loại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp THCS;
          + Người học chưa được công nhận tốt nghiệp THCS vì lý do hạnh kiểm phải được UBND xã, phường nơi cư trú xác nhận có tiến bộ, có tư cách đạo đức tốt.
          c) Đối với người học thuộc diện phải kiểm tra văn hoá: Nhà trường nhận đơn phải hướng dẫn người nộp đơn đăng ký môn kiểm tra cho phù hợp, thông báo lịch kiểm tra và tổ chức kiểm tra. Thời gian làm bài kiểm tra: các môn Ngữ văn và Toán thời gian làm bài là 90 phút, các môn còn lại là 45 phút. Nội dung và mức độ tương đương đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 của trường. Đề kiểm tra, bài làm của học sinh và bảng ghi điểm kiểm tra (có xác nhận của Hiệu trưởng) phải lưu trữ  theo quy định hiện hành (cho tới kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm sau).
          4. Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời, bằng và bản sao bằng tốt nghiệp THCS
          a) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (Mẫu 6): Hiệu trưởng  cấp cho mỗi  người học tốt nghiệp 01 bản không thu phí;
          b) Bằng tốt nghiệp THCS: Trưởng phòng GD&ĐT cấp cho mỗi  người học tốt nghiệp 01 bản;
          c) Bản sao bằng tốt nghiệp THCS: cấp cùng với bằng tốt nghiệp THCS, tối đa mỗi người học 03 bản (nếu có nhu cầu).
          5. Hồ sơ của Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS
          Các hồ sơ theo quy định tại Điều 10 khoản 2a của Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS. Tất cả các loại hồ sơ đều sử dụng mẫu thống nhất của Sở (Mẫu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) và được in trực tiếp từ hệ thống sổ điểm điện tử eSAMS.
          6. Báo cáo và lưu trữ kết quả
a) Báo cáo:
- Ngày 11/7/2020 Nhà trường nộp phòng GD&ĐT các hồ sơ gồm:
+ Tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS;
+ Danh sách người học dự xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 2, gồm 3 loại);
+ Biên bản xét công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 3);
+ Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS (Mẫu 4, gồm 3 loại).
          b) Hồ sơ lưu trữ:
          - Quyết định công nhận tốt nghiệp THCS của phòng GD&ĐT;
          - Bảng tổng hợp kết quả xét tốt nghiệp THCS;
          - Danh sách công nhận tốt nghiệp THCS thuộc loại hồ sơ lưu trữ lâu dài tại nhà trường.
          - Các loại hồ sơ khác lưu trữ đến kỳ xét công nhận tốt nghiệp THCS của năm học tiếp theo.
C. LỊCH XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
 
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Trước 12/6 - Phối hợp với Đài truyền thanh UBND phường thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.
- TB trên trang web cho những người chưa tốt nghiệp năm học trước nộp đơn và hồ sơ và lệ phí.
- Nộp Danh sách đề xuất Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020.
Đ/c Quyên


Đ/c Dũng

Đ/c Len
15/618/6  Kiểm tra văn hoá diện chưa tốt nghiệp THCS năm học  trước. Đ/c Dũng
19/6 Thông báo cho người học cần bổ sung hồ sơ. Đ/c Vũ Hương GVCN K9
Trước 03/7 - Hoàn thành kiểm tra cuối năm học, Hoàn thành điểm tổng kết các môn học khối 9.
- Hoàn thành hồ sơ học sinh dự xét tốt nghiệp THCS.
- Hoàn thành cập nhật điểm, hạnh kiểm, kết chuyển dữ liệu cuối năm học tất cả các khối lớp (phần mềm Quản lý thông tin Giáo dục trực tuyến).
GV dạy K9

Đ/c Học  GVCN 9
Đ/c Học, GVCN 9
4/7 Kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp giữa các lớp. Đ/c Dũng, Học, GVCN 9, Tổ VP
17/6-27/6 - Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp THCS  (theo  công văn hướng dẫn riêng của PGD). Đ/c Dũng phụ trách và phân công GV theo y/c của PGD
06/7-10/7 Hội đồng xét tốt nghiệp THCS làm việc. HĐ xét TN
11/7 Nộp phòng GD-ĐT: tờ trình, danh sách người học dự xét công nhận TN THCS (Mẫu 2), biên bản xét công nhận TN (Mẫu 3), danh sách học sinh được công nhận TN (Mẫu 4, gồm 3 loại). Đ/c Len, Học, GVCN 9, TKHĐ
13/7-15/7 Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời.  Đ/c Quyên, Dũng, GVCN 9, Tổ VP

Hiệu trưởng trường THCS Phú Lãm yêu cầu ông Phó Hiệu trưởng, TTCM, GVCN khối 9 và các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- BGH; TTCM;
- Như đề gửi;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

                    Nguyễn Thị Tố Quyên 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Tố Quyên

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 05/2021

Công tác tháng 5/2021

Thời gian đăng: 03/05/2021

4/2021

Công tác tháng 4/2021

Thời gian đăng: 31/03/2021

KH 3/2021

Công tác tháng 3/2021

Thời gian đăng: 27/02/2021

KH 2/2021

Công tác tháng 2/2021

Thời gian đăng: 02/02/2021

KH 01/2021

Công tác tháng 01/2021

Thời gian đăng: 05/01/2021

KH 12/2020

Công tác tháng 12/2020

Thời gian đăng: 03/12/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập14
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay556
  • Tháng hiện tại17,445
  • Tổng lượt truy cập1,717,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây