Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6

Thứ ba - 30/05/2023 08:07

Năm học 2023 - 2024

Năm học 2023 - 2024
Năm học 2023 - 2024
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM

Số: 81/KH-THCS PL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   Hà Đông, ngày 23 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024

Căn cứ văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020; Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017; Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019;
Căn cứ các văn bản của UBND Thành phố; Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 455/UBND-KGVX ngày 22/02/2023 về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 THPT năm học 2023-2024; Công văn số 838/UBND-KGVX ngày 27/3/2023 về việc phối hợp rà soát thông tin cư trú trong công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.
Thực hiện công văn số 909/SGDĐT-QLT ngày 30/3/2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024;
Căn cứ vào số 171/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 của Phòng GDĐT về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024;
Căn cứ vào tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2022 của trường THCS Phú Lãm.
Trường THCS Phú Lãm xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ; tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/ lớp.
4. Tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh
1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
1.2. Đối tượng: Những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú trên địa bàn phường Phú Lãm.
2. Độ tuổi
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2012).
- Những trường hợp đặc biệt: Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.
3. Hồ sơ
3.1. Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
3.2. Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.
3.3. Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
3.4. Quyết định cho phép học vượt lớp. (nếu có)
3.5. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4. Chỉ tiêu và tuyến tuyển sinh
          * Chỉ tiêu Năm học 2023-2024
- Tổng HS khối 6: 270 HS.
- Tổng số lớp: 06 lớp, mỗi lớp 45 HS.
* Tuyến tuyển sinh: Phường Phú Lãm.
II. Phương thức tuyển sinh; Thời gian tuyển sinh; Chỉ tiêu tuyển sinh
1. Phương thức
Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận quy định (HS trên địa bàn phường Phú Lãm); tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.
2. Thời gian
2.1. Cấp mã học sinh: Hoàn thành việc cấp mã học sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2023 (trường Tiểu học).
2.2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến
- Từ ngày 07/7/2023 đến hết ngày 09/7/2023.
2.3. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
- Từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023.
3. Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến 17h00 ngày 18/7/2023.
- Sau ngày 18/7/2023, trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao báo cáo phòng GDĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GDĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2023 đến ngày 22/7/2023.
- Nhà trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2023.
III. Quy trình tuyển sinh
1. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến và nộp Hồ sơ tuyển sinh
Bước 1: Trước ngày 27/5/2023 Cha mẹ HS nhận hồ sơ tại trường Tiểu học gồm: Học bạ tiểu học; mã số tuyển sinh và hướng dẫn cụ thể về thời gian, phương thức tuyển sinh.
Bước 2: Từ ngày 7/7/2023 đến hết ngày 9/7/2023 Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua Internet theo hướng dẫn sau:
- Vào trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/
- Nhập mã và mật khẩu đã được trường Tiểu học cấp.
- Chọn trường đăng ký tuyển sinh.
- Nhập các thông tin của Cha, Mẹ (bắt buộc) gồm có: Họ và tên, năm sinh, số CMND và địa chỉ Gmail.
- Bấm nút gửi thông tin để đăng ký.
- Hệ thống tuyển sinh sẽ thông báo kết quả đăng ký vào địa chỉ Gmail cá nhân của cha mẹ học sinh.
* Lưu ý: Từ ngày 07/7/2023 đến hết ngày 09/7/2023 Nhà trường sẽ có giáo viên hỗ trợ CMHS đến tuyển sinh trực tuyến tại trường THCS Phú Lãm (Khi đi CMHS mang Hồ sơ theo qui định).
Bước 3: Từ ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023 tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp và nộp Hồ sơ TS: Sau khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công Cha (Mẹ) học sinh mang hồ sơ gồm: Học bạ Tiểu học; Giấy khai sinh (Bản sao hợp lệ và bản chính để đối chiếu); đến trường THCS Phú Lãm để nộp và hoàn thành thủ tục đăng ký TS lớp 6.
Thời gian nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 (làm việc cả thứ Bảy và chủ nhật).
2. Tuyển sinh bổ sung
- Nhà trường tiếp nhận Hồ sơ của những học sinh trái tuyến nếu còn thiếu chỉ tiêu (không có hộ khẩu thường trú, tạm trú, lưu trú tại phường Phú Lãm) từ ngày 21/7/2023 đến hết ngày 22/7/2023 và chờ kết quả xét duyệt của Phòng GDĐT quận Hà Đông, sau đó sẽ thông báo kết quả tới cha mẹ học sinh.
3. Lưu ý hồ sơ tuyển sinh gồm
- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu do trường tuyển sinh phát hành) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;
- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
IV. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh
- Mỗi CB, GV, NV đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể HS, cha mẹ HS của nhà trường; thực hiện nghiêm các quy định, tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Căn cứ vào tình hình thực tế giao đồng chí Dũng PHT chỉ đạo đồng chí Đàm Bích Phương xây dựng phương án phòng chống dịch phù hợp, đảm bảo an toàn CB, GV, NV và HS, cha mẹ HS khi đến trường.
- Mỗi CB, GV, NV và CMHS đến tuyển sinh giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Phân công trách nhiệm
1. Ban giám hiệu
- Tham gia đầy đủ Hội nghị phổ biến, hướng dẫn về công tác TS do phòng GDĐT tổ chức.
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tuyển sinh đến toàn thể GV, NV.
- Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do Ban Chỉ đạo tuyển sinh quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
- Thông báo công khai tại trường về tuyến TS do Ban chỉ đạo tuyển sinh Quận qui định; chỉ tiêu TS và các qui định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trước khi TS 15 ngày để CMHS biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho HS tại trường.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS về TS trực tuyến lẫn trực tiếp.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai TS trực tuyến của trường.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường trình với Trưởng phòng GDĐT quận Hà Đông ra quyết định thành lập HĐTS. HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác TS, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
- Phân công nhiệm vụ đến từng thành viên trong ban tuyển sinh nhà trường.
- Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
- Báo cáo với phòng GDĐT về kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển sinh bổ sung, phương án điều chỉnh KH tuyển sinh cho phù hợp thực tế.
- Đồng chí PHT, TPT đưa Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 lên Web, eNetViet THCS Phú Lãm và niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường.
2. Giáo viên, nhân viên
- Tuyên truyền đến nhân dân kế hoạch tuyển sinh của nhà trường để phối hợp thực hiện.
- Tham gia đầy đủ, đúng giờ khi được phân công làm công tác tuyển sinh.
- Thường trực hỗ trợ, hướng dẫn CMHS đăng ký tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp:
- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, Số định danh cá nhân … trong Giấy khai sinh, Học bạ. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp thông tin học sinh với bản chính hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
- Trong thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
- HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
2. Đối với cha mẹ học sinh
- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên Internet và cung cấp đầy đủ, chính xác các  thông tin theo quy định về hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6 năm học 2023 - 2024 của trường THCS Phú Lãm.
- Nộp đầy đủ hồ sơ tuyển sinh cho con em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định.
- Phản ánh về Hội đồng tuyển sinh của trường những vấn đề còn thắc mắc trong quá trình tuyển sinh.
II. Tổ chức tuyển sinh
1. Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, Số định danh cá nhân … trong Giấy khai sinh, Học bạ (đối với lớp 6). Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp thông tin học sinh với bản chính hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng (Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh) nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
2. Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định của nhà trường.
3. Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.
4. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh phân công các thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
5. Bảo mật thông tin cá nhân của các học sinh dự tuyển năm học 2023-2024 và thông tin các học sinh khác của nhà trường theo đúng quy định.
6. Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND phường và báo cáo với phòng Giáo dục và Đào tạo.
III. Lịch làm việc và chế độ báo cáo
Ban tuyển sinh nhà trường báo cáo về BCĐTS (qua phòng GDĐT – cơ quan thường trực) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Ngày 03/5/2023: Dự Hội nghị Hiệu trưởng triển khai Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023 của BCĐTS.
- Ngày 25/5/2023: nộp Kế hoạch tuyển sinh về PGD.
- Từ 16/6 à18/6/2023 Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố.
- Ngày 07/7/2023 à 09/7/2023: Tuyển sinh trực tuyến.
- Ngày 13/7/2023 à 18/7/2023: Tuyển sinh trực tiếp.
- Ngày 19/7/2023: Báo cáo về phòng GDĐT kết quả tuyển sinh; đề xuất được tuyển bổ sung nếu còn chi tiêu.
- Ngày 21/7/2023 à 22/7/2024: Tuyển sinh bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).
- Ngày 23/7/2023: Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào hệ thống sổ điểm điện tử.
- Ngày 23/7/2023: Nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024, Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 được đưa lên Web, eNetviet, Faceb, Zalo THCS Phú Lãm và niêm yết công khai tại bảng tin nhà trường từ thứ Hai ngày 29/5/2023 và thông báo công khai công tác tuyển sinh vào lớp 6 tại cổng trường THCS Phú Lãm, đồng thời thông báo rộng rãi trên loa đài truyền thanh của phường Phú Lãm để các ban ngành đoàn thể trong phường, cha mẹ học sinh, học sinh được biết và phối hợp thực hiện.
 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh trực tiếp về ban giám hiệu nhà trường để thống nhất giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- BGH;
- CB, GV, NV (để thực hiện);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Tố Quyên


Phụ lục I (của SGD)
LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH
VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024
(Kèm theo Công văn số 909/SGĐT-QLT ngày 30/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).
Thời gian Đơn vị Nội dung
Trước 30/3/2023 Sở GDĐT - Xây dựng kế hoạch thời gian chi tiết triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024;
- Xây dựng văn bản Hướng dẫn; Lịch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024.
- Thiết kế các mẫu phục vụ kỳ tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; Phiếu kê khai thông tin học sinh; Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6; Mẫu thống kê tuyển sinh trực tuyến, trực tiếp (biểu chi tiết từng trường, từng quận/huyện/thị xã); Mẫu Danh sách, thống kê chi tiết danh mục các tổ/thôn, phường/xã cập nhật phân tuyến tuyển sinh…
06/4/2023 Sở GDĐT 8 giờ 30: Hội nghị Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 và xét tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023.
Chậm nhất 26/4/2023 Trường MN, TH, THCS Rà soát, hoàn thiện thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành (Số định danh cá nhân của học sinh, họ tên, ngày sinh, nơi sinh, nơi cư trú …)
Hoàn thiện công tác điều tra cơ bản số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh.
Trước 09/5/2023 Sở GDĐT Cung cấp số liệu thống kê học sinh dự tuyển cho các phòng Giáo dục và Đào tạo để tham khảo, phục vụ xây dựng kế hoạch tuyển sinh.
Trước 10/5/2023 Trường MN, TH, THCS Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cho phòng Giáo dục và Đào tạo.
Trường MN, TH, THCS trực thuộc Sở Nộp Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
18/5/2023 Sở GDĐT Công bố kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện, thị xã trên cổng thông tin điện tử hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.
Trước 25/5/2023 Trường MN, TH Hoàn thành cấp Mã tuyển sinh cho cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh
Trước 25/5/2023 Phòng GDĐT Hoàn thành cập nhật phân tuyến và chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trên địa bàn vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến; tổ chức kiểm dò, in, ký xác nhận và nộp Sở Giáo dục và Đào tạo.
Báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Kế hoạch tuyển sinh của quận, huyện, thị xã
Từ 26/5 đến 12/7/2023 Trường ngoài công lập Tổ chức tuyển sinh, đồng thời cập nhật trực tiếp hồ sơ học sinh lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh
Từ 10/6 đến 12/6/2023 Sở GDĐT, Phòng GDĐT Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến (lần 1)
Trước 15/6/2023 Phòng GDĐT Hoàn thiện cập nhật điều chỉnh phân tuyến, chi tiêu trong Hệ thống tuyển sinh (nếu có)
Từ 16/6 -18/6/2023 Sở GDĐT, Phòng GDĐT, các trường, CMHS Thử nghiệm tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố (lần 2) Sở Giáo dục và Đào tạo đóng hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ 19/6 đến 30/6 để chuẩn bị vận hành chính thức.
Từ 01/7 -09/7/2023 Trường MN, TH, THCS Tuyển sinh trực tuyến đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến:
- Tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 03/7/2023;
-  Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non: Từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023;
- Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 07/7/2023 đến hết ngày 09/7/2023;
Chậm nhất 12/7/2023 Trường THCS chất lượng cao Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 chất lượng cao
Từ 13/7 -18/7/2023 Trường MN, TH, THCS Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đối với trường hợp tuyển sinh theo tuyến.
Chậm nhất 19/7/2023 Trường MN, TH, THCS Phối hợp với Công an cấp xã trên địa bàn hoàn thành việc xác minh thông tin cư trú của học sinh cần xác minh
Báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển sinh; đề xuất tuyển sinh bổ sung cho các trường còn chỉ tiêu.
20/7/2023 PGDĐT Báo cáo nhanh Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả tuyển sinh; đề xuất tuyển sinh bổ sung cho các trường còn chỉ tiêu
Từ 21/7 -22/7/2023 Trường MN, TH, THCS Tuyển sinh trực tiếp vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 (đợt bổ sung – nếu có).
Chậm nhất 23/7/2023 Trường MN, TH, THCS Hoàn thành cập nhật dữ liệu tuyển sinh vào phần mềm sổ điểm điện tử.
31/7/2023 Phòng GDĐT, các trường trực thuộc Sở Nộp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh.

Tác giả: Quyên Nguyễn Thị Tố, Trịnh Tiến Dũng

Nguồn tin: BGH:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

KH 3/2024

KH tháng 3/2024

Thời gian đăng: 28/02/2024

KH 4/2024

KH tháng 4/2024

Thời gian đăng: 02/04/2024

KH 5/2024

KH tháng 5/2024

Thời gian đăng: 26/04/2024

KH 02/2024

KH tháng 02/2024

Thời gian đăng: 30/01/2024

KH 01/2024

KH tháng 01/2024

Thời gian đăng: 29/12/2023

KH 12/2023

KH tháng 12/2023

Thời gian đăng: 30/11/2023

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây