THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Công tác tháng 5/2020

5/2020

Số kí hiệu 5/2020
Ngày ban hành 03/05/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/05/2020
Ngày hết hiệu lực 31/05/2020
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường THCS Phú Lãm
Người ký Nguyễn Thị Tố Quyên

Nội dung

      UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
   TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
           Số: 44/KH-THCS PL            
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Phú Lãm, ngày 01 tháng 5 năm 2020 

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2020

1. Công tác tổ chức, nhân sự
- Phát động và tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07/5/1954 - 07/5/2020), chào mừng 79 năm ngày thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5.
        - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố, Quận và của Ngành về việc phòng chống dịch Covid-19.
- Thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường theo văn bản 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020; Văn bản 1076/SGDĐT-GDPT ngày 05/04/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung đạy học học kỳ II năm học 2019- 2020; Văn bản 289/PGDĐT-THCS ngày 06/04/2020 của Phòng GDĐT Hà Đông về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.
          - Xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong nhà trường (Thời gian đi học trở lại: Ngày 04/5/2020).
         - Đ/c Xinh hết thời gian nghỉ thai sản, đi làm cát hợp đồng 1 đ/c GV tiếng Anh; đ/c Nguyễn Thị Huế nghỉ thai sản từ 4/2020 (Hợp đồng 1GV dạy TD).
         - Đ/c Nguyên (lao công) xin nghỉ 1 tuần đi mổ u tuyến giáp.
2. Công tác làm Báo cáo và KH
- Hoàn thành báo cáo tháng 5/2020, báo cáo công tác chỉ đạo phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại. Báo cáo thường xuyên, đột xuất với các cấp quản lý.
- Báo cáo kết quả đánh giá CBCC, VC hàng tháng vào 24/5/2020 về PGD, phòng Nội vụ (2 đ/c tổ trưởng, BGH).
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác dạy và học theo kế hoạch chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục Hà Nội, Phòng Giáo dục Hà Đông.
- Xây dựng các phương án phòng dịch Corona khi học sinh đi học trở lại.
3. Công tác chuyên môn
3.1- Thực hiện nghiêm túc việc dạy học theo TKB mới (đ/c Vũ Hương, đ/c Hoàn xếp TKB).
- Khối lớp 8, 9 học buổi sáng thứ 2,4,6 hàng tuần: (học 5 tiết/buổi)
+ HS lớp 8 học 5 tiết/buổi : vào học 7h30’ - tan học; 11h40’.
+ HS lớp 9 học 5 tiết/buổi : vào học 7h30’ - tan học: 11h50’.
(Khi ra chơi Khối 9 ra, khối 8 chơi trong lớp và ngược lại...)
Học trực tiếp tại trường theo TKB các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa; học online các môn GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật, TD.
           - Khối 6, 7 học buổi sáng các ngày 3,5,7 hàng tuần: (học 4 tiết/buổi)
+ HS lớp 6  vào học 7h30’ - tan học 10h55’ 
+ HS lớp 7  vào học 7h30’ -  tan học. 11h05’.
(Khi ra chơi Khối 6 ra, khối 7 chơi trong lớp và ngược lại...)
Học trực tiếp tại trường theo thời khóa biểu các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lý, GDCD, Sinh, Sử, Địa học trực tiếp tại trường theo TKB; học online các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, TD.
3.2- Tiếp tục thực hiện chương trình học kỳ II theo KHDH đã điều chỉnh - Thực hiện kế hoạch dạy học phù hợp với đặc điểm tình hình của nhà trường theo văn bản 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/03/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020; Văn bản 1076/SGDĐT-GDPT ngày 05/04/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019- 2020; Văn bản 289/PGDĐT-THCS ngày 06/04/2020 của Phòng GDĐT Hà Đông về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 – tháng 5/2020 bắt đầu tuần học thứ 28 của năm học 2019-2020.
3.3- Kiểm tra, chấm chữa, vào điểm cập nhật điểm các môn học trong sổ điểm cá nhân và sổ điểm điện tử theo VB số: 1310/SGDĐT-GDPT V/v hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 ngày 28/4/2020 (đ/c Dũng hướng dẫn thống nhất quy chế cho điểm tối thiểu).
3.4- Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc học sinh lớp 8, 9 tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống ôn tập trực tuyến Hanoi Study (với 07 môn học Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tiếng Anh)
3.5- Quản lý, kiểm tra, giám sát việc tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Inemet, trên truyền hình của giáo viên và học.
3.6- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho học sinh các khối lớp học tập trên truyền hình đảm bảo nền nếp, chất lượng. Triển khai tới tất cả giáo viên, học  sinh, cha mẹ học sinh lịch phát sóng hàng tuần, nội dung dạy trên truyền hình lớp 6, 7, 8, 9 (gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh).
3.7- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ học sinh, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ kiểm tra nội bộ, kiểm tra toàn diện giáo viên, hồ sơ thi đua năm học 2019 - 2020.
3.8- Tổ chức họp cha mẹ học sinh các lớp chuẩn bị chu đáo cho HS đi học sau thời gian nghỉ dịch. (tổ chức họp qua phần mềm Zoom ngày 3/5/2020).
3.9- XDKH ôn thi vào lớp 10 cho HS khối 9. Họp cha mẹ HS khối 9 (trước 15/5/2020); Tăng cường ôn thi cho học sinh khối 9 thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 theo kế hoạch nhà trường. Ôn thi theo đúng đối tượng Giỏi, Khá, TB và phân công GV vào dạy các lớp cho phù hợp và thực hiện TKB mới đối với khối 9 bắt đầu từ ngày 15/5/2020.
3.10- Tổ chức khảo sát chất lượng học sinh 3 môn Ngữ văn và Toán, Tiếng Anh, theo Đề án 01-ĐA/QU.
3.11- Thực hiện chuyên đề cấp Quận môn Ngữ văn (ngày 05/05/2020).
(Đ/c Dũng, đ/c Học, đ/c Ly, đ/c Mến, đ/c Huyền hỗ trợ)
3.12- Tham gia đầy đủ các chuyên đề phòng tổ chức.
(14h30 đ/c Hiến, H Anh, Vũ Hương dự CĐ Toán 7)
3.13- Các đ/c dạy online theo sự phân công thực hiện đầy đủ nghiêm túc, cập nhật đúng đủ báo giảng, sổ đầu bài...
4. Công tác khác
4. 1. Công tác đoàn đội
- XD KH chào mừng 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (ngày 07/5/1954 - 07/5/2020), chào mừng 79 năm ngày thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5.
- Ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên đội khi học sinh đi học trở lại.
- Đ/c Mến, GVNC tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Corona đến từng HS, PH (Qua tiết chào cờ, phát thanh giữa giờ).
- Thường xuyên nhắc nhở HS thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid – 19 tại gia đình và địa phương. Quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch khi đến trường (đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tránh tụ tập đông người).
- Đo thân nhiệt cho HS trước khi vào trường.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tốt ngày 1/6 cho HS.
4.2. Công tác công đoàn
- BCH công đoàn hoàn thành thu tiền ủng hộ các loại quỹ công đoàn.
- Tuyên truyền tốt công tác phòng dịch khi CB, GV, NV đi làm theo kế hoạch.
- Thăm hỏi CĐV kịp thời.
4.3. Công tác cơ sở vật chất, Vệ sinh môi trường
- Thường xuyên rà soát cơ sở vật chất các phòng học để sửa chữa bổ sung kịp thời.
- Đ/c Thu lập dự trù, hoàn thành hồ sơ sửa chữa các phòng học, làm bảng biểu, khẩu hiệu và dụng cụ trang thiết bị phòng dịch, cắt tỉa cây cảnh.... XD KH mua sắm, sửa chữa tháng 6/2020 (tiếp tục sửa sang tu bổ khuôn viên trường lớp đảm bảo an toàn, sạch đẹp).
- Đ/c Phương thực hiện tốt KH, triển khai phân công thực hiện tốt việc VSMT để phòng chống dịch bệnh, đảm bảo điều kiện an toàn khi học sinh đến học.
4.4. Công tác y tế
           - Đồng chí Phương xây dựng kế hoạch đảm bảo trang thiết bị y tế như: kiểm tra hệ thống cấp nước, thau rửa bể chứa nước, đảm bảo đủ nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt... phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học. Có phương án giãn cách và bảo đảm sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên theo hướng dẫn của ngành Y tế.
- Tập huấn và giao nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về quy trình phòng, chống dịch bệnh và xử lý tình huống để thực hiện và hướng dẫn cho học sinh khi các em trở lại trường học.
- Đ/c Phương lên KH, triển khai KH thực hiện VSMT, phòng chống dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, sởi, đau mắt hột,...
- Kết hợp với y tế phường tuyên truyền phòng chữa dịch bệnh mùa hè và đuối nước.
4.5. Công tác dạy thêm học thêm, ôn thi vào 10
- Dạy thêm học thêm đúng quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013).
- Khối 6, 7, 8 không dạy thêm học thêm trong thời gian phòng chống dịch Covid.
- GV dạy Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh khối 9 ôn thi vào lớp 10 cho HS tốt nghiệp lớp 9. (giao đ/c Vũ Hương xếp TKB)
4.6. Công tác hội cha mẹ học sinh
- Họp phụ huynh các lớp qua Zoom để chuẩn bị cho HS đi học vào ngày 03/5/2020.
- Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường tăng cường công tác phòng dịch cho học sinh khi tham gia học tập.
- Các đ/c GVCN, GV bộ môn thường xuyên liên lạc thông báo với cha mẹ HS khi HS nghỉ học không phép, bỏ giờ, đi muộn,…
- GVCN Kết hợp với ban đại diện cha mẹ HS của lớp đôn đốc nhắc nhở HS rèn ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, không chơi bời ăn uống mất vệ sinh đảm bảo an toàn sức khỏe, thân thể.
4.7. Công tác thư viện, phổ cập GD, thiết bị trường học và tin nhắn điện tử
- Đ/c Hạnh thư viện nhà trường hoàn thiện các loại HSSS, tiếp tục tuyên truyền văn hóa đọc, thực hiện KH tủ sách thân thiện theo KH của SGD.
- Đ/c Vũ Hương phân công đ/c Hoàn, đ/c Mai Hương, Hạnh (TV) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGD - XMC. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD – XMC.
- Đ/c Mai Hương thường xuyên sắp xếp, thu dọn ngăn nắp, sạnh sẽ thiết bị đồ dùng dạy học theo đúng chủng loại, để đồ dùng dễ lấy, dễ tìm. Kiểm kê toàn bộ trang thiết bị hiện có tại phòng thiết bị hoàn thành báo cáo BGH; Nhắn tin đến cha mẹ HS, CB, GV, NV kịp thời.
4.8. Lịch tập huấn công tác chuyên môn tháng 5/2020
Các văn bản, thông báo cập nhật trên bảng tin, gmail cá nhân, tin nhắn điện tử, zalo. CB, GV, NV nghiên cứu thực hiện và tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Trên đây là  kế hoạch trọng tâm tháng 5/2020 của nhà trường, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc. Nếu có sự điều chỉnh kế hoạch, nhà trường sẽ thông báo. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, đề xuất điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế  cần báo cáo kịp thời với BGH để phối hợp giải quyết./.
         
 
       Nơi nhận:
        - BGH để chỉ đạo;
        - CB, GV, NV để thực hiện;
        - Lưu VT.
                 HIỆU TRƯỞNG

               Nguyễn Thị Tố Quyên

  

 File đính kèm

Văn bản mới

6/2020

Công tác tháng 6/2020

Thời gian đăng: 01/06/2020

5/2020

Công tác tháng 5/2020

Thời gian đăng: 03/05/2020

4/2020

Công tác tháng 4/2020

Thời gian đăng: 04/04/2020

3/2020

Công tác tháng 3/2020

Thời gian đăng: 06/03/2020

02/2020

Công tác tháng 02/2020

Thời gian đăng: 05/02/2020

01/2020

Công tác tháng 01 - 2020

Thời gian đăng: 09/01/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập13
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay419
  • Tháng hiện tại4,643
  • Tổng lượt truy cập1,319,475
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây