THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Văn bản » Văn bản

CÔNG TÁC THÁNG 9/2019

9/2019

Số kí hiệu 9/2019
Ngày ban hành 01/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/09/2019
Ngày hết hiệu lực 30/09/2019
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Trường THCS Phú Lãm
Người ký Nguyễn Thị Tố Quyên
Văn bản thay thế
Văn bản liên quan

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
                   
Số: ...../THCS-PL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   Hà Đông, ngày 31 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2019


1. Công tác tổ chức, nhân sự
- Tổ chức khai giảng năm học 2019 – 2020 ngày 05/9/2019.
- Phát động tháng ATGT và tổ chức ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh, giáo dục an toàn giao thông.
2. Công tác làm Báo cáo đầu năm và KH năm học 2019-2020
2.1. Giao đ/c Hoàn, Thu cùng BGH làm Báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới, thu - chi đầu năm, phòng chống dịch bệnh (nộp về phòng GD&ĐT ngày 06/9/2019);
2.2. Xây dựng kế hoạch năm học: BGH và 2 đ/c tổ trưởng. Duyệt kế hoạch năm học với PGD (ngày 11/9/2019).
- Các nhóm CM cho GV hoàn thành đăng ký thi đua, nộp đăng ký thi đua năm học 2019 – 2020 ngày 06/9/2019.
- 2 tổ trưởng tổng hợp đăng ký thi đua của các thành viên trong tổ, xong trước ngày 08/9/2019.
 3. Công tác chuyên môn
3.1 Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn
- Soạn giảng chu đáo, có UDCNTT, đổi mới PP dạy học để phát huy năng lực chủ động, tích cực học tập của HS.
- Cập nhật các loại hồ sơ chuyên môn.
- Chuẩn bị đón đoàn KT công tác chuẩn bị năm học mới - năm học 2019-2020 và công tác thu - chi đầu năm. Yêu cầu các đ/c GV đầy đủ các loại HSCM, sọan giảng chu đáo. Trong mỗi tiết học GV có thể lồng ghép, tích hợp với GDANQP, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh;..., Tăng cường giáo dục kỹ năng sống giúp HS có ứng xử văn hóa, thân thiện với bạn bè và nhận thức đúng đắn mục đích học tập.
3.2. Giao đ/c Dũng chỉ đạo GV dạy lớp 9 Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp trường 10 môn văn hóa (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, và HSG Kỹ thuật), thành lập các đội tuyển để ôn luyện dự thi cấp quận.
3.3. Thực hiện CĐ chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo KH nhà trường.
3.4. Hoạt động ngoại khoá theo chủ điểm.
3.5. Ký cam kết  thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động do BGD, PGD đề ra (cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường).
3.6. Tham gia cuộc thi Dịch vụ công trực tuyến. (100% CB, GV, NV và HS trong nhà trường tham gia; hạn cuối cùng là ngày 16/9/2019)
3.7. Các nhóm tổ, nhóm CM dự giờ để lựa chọn GV thi giáo viên dạy giỏi cấp trường các môn Lý, T. Anh.
3.8. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức.     
3.9. Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục và phòng chống dịch bệnh các nhà trường.
4. Công tác khác
4.1. Công tác Đoàn đội
          - Tập luyện thật tốt cho đội nghi thức chuẩn bị KG năm học.
- Tiếp tục duy trì nền nếp học sinh và tuyên truyền việc chấp hành luật ATGT, phòng chống HIV/AIDS trong trường học (đ/c Mến, đ/c H. Học)
          - Lên KH tổ chức Rằm trung thu cho HS. (đ/c Mến)
4.2. Công tác chuẩn bị cho duyệt KH đầu năm học
- Đ/c Tố Quyên, Hoàn, TT làm KH năm học 2019-2020, các KH quy chế cơ quan,... và chỉ đạo tập hợp các loại hồ sơ, kế hoạch duyệt PGD.
- Đ/c Dũng hoàn thành các KH chuyên môn: Tự chọn, HĐNGLL, Hướng nghiệp, ...
- Giao đ/c Thu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài chính, KH chi tiêu nội bộ.
- Giao đ/c Đ Phương KH, hồ sơ y tế, LĐ, tham vấn,...
- Đ/c Mai Hương KH, hồ sơ TBDĐH.
- Đ/c Hạnh KH, hồ sơ thư viện.
- Đ/c Mến KH hoạt động đội.
          - Đ/c Học KH, hồ sơ Đoàn.
4.3. Công tác thư viện, thiết bị trường học, phổ cập GD
- Đ/c Hạnh: Đăng ký danh hiệu thư viện trong năm học 2019 - 2020 theo lịch; Tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc, giúp các lớp hoàn thành tủ sách thân thiện.
- Đ/c Mai Hương tiếp tu bổ, dọn dẹp sạnh sẽ, thường xuyên sắp xếp thiết bị đồ dùng dạy học theo từng chủng loại, để đồ dùng dễ lấy dễ tìm.
- Giao đ/c Vũ Hương, đ/c Huế tổng hợp, hoàn thành các biểu mẫu điều tra; làm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ PCGD –XMC của nhà trường. Cập nhật số liệu trên phần mềm hệ thống PCGD - XMC từ 15 - 30/09.       
4.4. Công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường
- Tiếp tục sửa chữa bổ sung hệ thống điện nước và bàn ghế trong nhà trường, trang trí khuôn viên nhà trường.
- Quét dọn, khơi thông hệ thống  cống nước đầu hồi tiếp giáp khu hiệu bộ và dãy nhà C để tránh ô nhiễm môi trường (đ/c lao công).
- Đoàn đội và y tế cho các lớp: Tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp vào cuối buổi học thứ 7 hàng tuần, HS các lớp hoàn thành có biên bản.
- Các lớp tiếp tục trang trí lớp học xanh, sạch, đẹp; giữ gìn bảo vệ trang thiết bị phòng học chu đáo.
4.5. Công tác dạy thêm học thêm
- Triển khai qui định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo QĐ số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013) và Hướng dẫn số 5898/HD-SGDĐT ngày 17/7/2013 Hướng dẫn thực hiện qui định dạy thêm học thêm.
- PGD ký duyệt cho phép dạy thêm năm học 2019-2020:
+ K7, 8 từ ngày 15/8/2019 à15/5/2020
+ K9 từ ngày 15/8/2019 à29/5/2020
+ K6 từ ngày 06/9/2019 à15/52020
- Thực hiện dạy và thu tiền học thêm theo đúng quy định.
- Giao đ/c Dũng (HP) chỉ đạo GV thực hiện nghiêm túc.
a) Mức thu dạy thêm, học thêm trong nhà trường:
 
Số học sinh/lớp Mức thu tối đa 1 học sinh/tiết
khối THCS
(Đơn vị tính: đồng/HS/tiết)
Số học sinh từ 40 học sinh/lớp trở lên 6.000
Số học sinh từ 30 đến dưới 40 học sinh/lớp 7.000
Số học sinh từ 20 đến 30 học sinh/lớp 9.000
Số học sinh từ 10 đến dưới 20 học sinh/lớp 13.000
Số học sinh từ 1 đến dưới 10 học sinh/lớp 26.000
b) Đối với dạy thêm học thêm ngoài nhà trường:
GV dạy thêm tại các trung tâm, cơ sở được cấp phép và có đủ hồ sơ theo quy định. GV tự động dạy thêm ngoài nhà trường khi chưa được cấp phép là vi phạm quy định của ngành.
4.6. Công tác TDTT
         - Tham gia dự án TDTT an toàn, bình đẳng.
- Nhóm TD tập luyện cho HS bài TD giữa giờ, võ.
- Đ/c Huế, Sơn tập luyện cho HS dự thi TDTT theo KH của phòng GD&ĐT.
4.7. Công tác Công đoàn
- BCH công đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chuẩn bị chu đáo hội nghi CNVC vào trung tuần tháng 9/2019. (đ/c Vượng)
- Hoàn thành việc đăng ký thi đua của các CĐV.
- Thu thập ý kiến của anh chị em chuẩn bị HNVC.
4.8. Công tác hội cha mẹ học sinh
- Tổ chức họp đại diện cha mẹ HS các lớp vào 15h ngày 06/9/2019; Họp cha mẹ học sinh các lớp vào thứ 7 ngày: 07/9/2019 (15h bắt đầu)
- Thống nhất các khoản thu chi trong năm học.
4.9. Lịch tập huấn công tác chuyên môn tháng 9/2019: (Có văn bản kèm theo) - CB, GV tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thời gian quy định.
Trên đây là kế hoạch trọng tâm công tác tháng 9/2019, đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc. Nếu có sự thay đổi kế hoạch nhà trường sẽ thông báo trên bảng tin hoặc bằng tin nhắn điện tử.
 
Nơi nhận
- BGH;
- Cán bộ, GV, NV nhà trường để t/h;
- Lưu VT.
                      HIỆU TRƯỞNG

                    Nguyễn Thị Tố Quyên


 

 File đính kèm

Văn bản mới

9/2020

Công tác tháng 9/2020

Thời gian đăng: 04/09/2020

8/2020

Công tác tháng 8/2020

Thời gian đăng: 04/08/2020

7/2020

Công tác tháng 7/2020

Thời gian đăng: 04/08/2020

6/2020

Công tác tháng 6/2020

Thời gian đăng: 01/06/2020

5/2020

Công tác tháng 5/2020

Thời gian đăng: 03/05/2020

4/2020

Công tác tháng 4/2020

Thời gian đăng: 04/04/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập4
  • Hôm nay700
  • Tháng hiện tại26,736
  • Tổng lượt truy cập1,405,601
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây