THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » Tài liệu Dạy thêm, học thêm

Kế hoạch quản lý dạy học của GV

Kế hoạch quản lý dạy học của GV
   UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM


   Số:          /KH -THCS PL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   

              Hà Đông, ngày  14 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆC DẠY HỌC
CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH
( Trong thời gian nghỉ dịch Covid-19)

Căn cứ văn bản 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19;
Căn cứ văn bản số 233/PGDĐT-THCS ngày 13/3/2020 của Phòng giáo dục Quận Hà Đông về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thơi gian nghỉ dịch Covid-19;
Trường THCS Phú Lãm xây dựng kế hoạch chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giao viên, học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 tại nhà trường như sau:
  1. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Để giúp học sinh tự ôn tập, tự học tập đạt kết quả cao về chất lượng các môn học.
- Hướng dẫn học sinh tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study cho học sinh lớp 6, 7. 8, 9 trên địa bàn Thành phố.
2. Yêu cầu
- 100% giáo viên các bộ môn nghiên cứu sách giáo khoa, cùng theo dõi bài dạy trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội (H1, 2) và các địa chỉ truy cập theo hướng dẫn tại Công văn 742/SGDĐT-GDPT ngày 11/3/2020 của Sở GDĐT Hà Nội.
- 100% học sinh các khối 6, 7, 8, 9 đều phải tham gia theo dõi học trực tuyến các môn học trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội (H1, 2), hoàn thành các nội dung ôn tập các môn không dạy trực tuyến do giáo viên biên soạn nội dung.
- Giáo viên các bộ môn không dạy trực tuyến xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập cho học sinh theo kế hoạch dạy học của nhà trường.
- Giáo viên lên KH và thực hiện dạy onlie báo cáo với BGH để xét duyệt nội dung giảng dạy.
  1. Tổ chức thực hiện
1. Công tác chỉ đạo, quản lý của BGH
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành phố, của Quận và của Ngành về việc phòng chống dịch Covid-19.
- Triển khai tới tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh về kế hoạch dạy học của giáo viên, lịch phát sóng hàng tuần, nội dung dạy trên truyền hình.
- Đối với học sinh lớp 6, 7, 8 học các môn học là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh được phát trên kênh 2 - Đài truyền hình Hà Nội từ thứ 2 đến thứ 7 bắt đầu từ thứ 5 ngày 19 tháng 3 năm 2020:
+ Lớp 6 bắt đầu học từ 8h30'.
+ Lớp 7 bắt đầu học từ 9h15'.
+ Lớp 8 bắt đầu học từ 10h00'.
- Đối với học sinh lớp 9 học các môn học là: Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh vào lúc 9h15' các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 và được phát trên kênh 1 - Đài truyền hình Hà Nội.
2. Công tác triển khai tới tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lịch phát sóng hàng tuần, nội dung dạy trên truyền hình
- Ban giám hiệu nhà trường triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Sở giáo dục Hà Nội, Phòng giáo dục quận Hà Đông về công tác nghỉ phòng chống dịch covid-19, về việc chỉ đạo quản lý việc dạy học trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid -19:
Văn bản số 679/SGDĐT-CTCT ngày 06/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về những việc cần làm để phòng chống bệnh dịch Covid-19 trong trường học;
Văn bản 742/SGDĐT-GDPT ngày 11/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi study;
Văn bản 769/SGDĐT-GDPT ngày 13/03/2020 của Sở GDĐT Hà Nội về chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19;
Văn bản số 233/PGDĐT-THCS ngày 13/3/2020 của Phòng giáo dục Quận Hà Đông về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thơi gian nghỉ dịch Covid-19.
3. Công tác chỉ đạo, quản lý việc dạy và học của giáo viên, học sinh
- Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục.
- 100% giáo viên các bộ môn nghiên cứu sách giáo khoa, cùng theo dõi bài dạy trên Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội (H1, 2) và các địa chỉ truy cập theo hướng dẫn tại Công văn 742/SGDĐT-GDPT ngày 11/3/2020 của Sở GDĐT Hà Nội.
- Chỉ đạo các đồng chí giáo viên trao đổi kinh nghiệm trong tổ nhóm chuyên môn, xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với nội dung bài dạy; gửi bài tập cho học sinh làm và chữa bài tập cho học sinh (Sáng thứ hai hàng tuần).
- Giao nhiệm vụ cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cập nhật việc học tập của học sinh lớp mình, kịp thời thông báo với nhà trường để khuyến khích, động viên kịp thời những học sinh tích cực, chủ động trong học và làm bài tập, đồng thời thông tin tới cha mẹ học sinh về tình hình học và làm bài tập của học sinh.
- Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh lớp 6, 7, 8, 9 tham gia đầy đủ 100% các buổi dạy học trên truyền hình (theo lịch phát sóng), ghi chép nội dung bài học và hoàn thành, gửi sản phẩm học tập cho giáo viên.
- Sau mỗi ca học giáo viên bộ môn các khối trao đổi, rút kinh nghiệm chuyên môn, nhận ý kiến phản hồi từ phụ huynh, học sinh để giải đáp thắc mắc và thống kê báo cáo BGH.
- Đối với các môn học không được phát sóng trên truyền hình, Ban giám hiệu chủ động chỉ đạo giáo viên bộ môn xây dựng đề cương hướng dẫn học sinh tự học, giao nội dung, bài tập và chữa bài cho học sinh, có biện pháp quản lý, kiểm tra, đánh giá quá trình tự học của học sinh (Chuyển nội dung vào email cho phụ huynh, đăng nội dung trên Webside của nhà trường).
4. Công tác quản lý, theo dõi và báo cáo số liệu học sinh tham gia học tập
- Giao quyền quản lý trên hệ thống cho các đồng chí giáo viên chủ nhiệm theo dõi cập nhật số lượng học sinh tham gia học tập hàng ngày, có trách nhiệm thông tin, nhắc nhở những học sinh chưa tham gia học tập
- Báo cáo Ban giám hiệu thường xuyên hoặc đột xuất về số lượng học sinh tham gia học tập và phản hồi ý kiến từ học sinh, phụ huynh sau mỗi ngày học, tuần học theo mẫu.
- Phân công đồng chí phó hiệu trưởng nhà trường phụ trách công tác quản lý việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, hướng dẫn tự học của học sinh, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình việc học tập của học sinh đơn vị mình. Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi của giáo viên, báo cáo định kỳ hàng tuần (bằng văn bản) hoặc đột xuất về bộ phận chuyên môn Phòng GDĐT quận.
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo, quản lý việc dạy - học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, đề nghị các đồng chí giáo viên, học sinh nghiêm túc thực hiện.
                                                                            HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- PGD (bao cáo);
- BGH (Chỉ đạo);
- GV, PH, HS( t/h);
- Lưu VT.                                                                        Nguyễn Thị Tố Quyên


 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Kế hoạch quản lý dạy học của GV
Phiên bản:
PHT
Tác giả:
Nguyễn Thị Tố Quyên (anhdao5101972@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu Dạy thêm, học thêm
Gửi lên:
19/03/2020 10:48
Cập nhật:
19/03/2020 10:48
Người gửi:
c2phulam
Thông tin bản quyền:
Ban giám hiệu
Dung lượng:
112.00 KB
Xem:
115
Tải về:
3
  Tải về
Từ site THCS Phú Lãm:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây