THCS Phú Lãm, tổ 2, phường Phú lãm, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.  ĐT: 02433.533.528

Chào mừng các bạn đến với trang Web trường THCS Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Trang nhất » Tài liệu » Tài liệu » Tài liệu Dạy thêm, học thêm

Công khai việc Dạy thêm, Học thêm

Công khai việc Dạy thêm, Học thêm
PHÒNG GD& ĐT HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ LÃM
         Số …. /KH-THCS PL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Hà Đông ngày 01 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Dạy thêm, học thêm năm học 2019 -2020

         I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
- Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế;
- Căn cứ Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2013/QĐ –UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội;
- Căn cứ hướng dẫn Số 5898/SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở giáo dục và Đào tạo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội ;
- Căn cứ hướng dẫn Số 2962/SGDĐT -  GDPT ngày 16/7/2018 của Sở giáo dục và Đào tạo Quy định về việc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm;
- Thực hiện công văn số 755/PGD& ĐT - THCS  ngày 15/7/20189 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.
         -  Đơn xin học thêm của học sinh có chữ ký của cha mẹ học sinh.
           - Trường trung học cơ sở Phú Lãm xây dựng KH dạy thêm, học thêm năm học 2019-2020 như sau:       
II. Kế hoạch triển khai
1. Chuẩn bị cơ sở vật chất
Nhà trường bố trí phòng học hợp lý để tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.
2. Đội ngũ giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm
Đội ngũ giáo viên tham gia dạy thêm: 16 giáo viên (danh sách kèm theo) có trình độ năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, có trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong giảng dạy, quản lý học sinh.
3. Số học sinh tham gia học thêm theo nguyện vọng
Tổng số: 536 em.
4. Thời gian học
Khối 6 từ ngày 6/9/2019 đến ngày 15/5/2020
Khối 7, 8 từ ngày 15/8/2019 đến ngày 15/5/2020
Khối 9 từ ngày 15/8/2019 đến ngày 29/5/2020
         5. Môn học và thời lượng
STT Môn học Số tiết/tuần Ghi chú
1 Toán        5 tiết/tuần  
2 Ngữ văn 5 tiết/ tuần  
3 Tiếng Anh 2 tiết/ tuần  

6. Phân công giảng dạy  (Thời khóa biểu kèm theo)
7. Quản lý dạy thêm, học thêm
7.1. Quản lý dạy thêm, học thêm của BGH
- Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý chặt chẽ và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm.
- Phó hiệu trưởng điều hành GV và xếp TKB, quản lý CSVC, tổng hợp buổi dạy, quản lý hồ sơ dạy thêm; Tổng hợp danh sách cán bộ, giáo viên của đơn vị đăng ký tham gia dạy thêm để quản lý và báo cáo cấp trên.
       - BGH có trách nhiệm quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm quy định tại điều 3 Thông tư số: 17/2012/TT BGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêm theo quy định tại khoản 5, điều 8 Thông tư số: 17/2012/TT BGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường, định kỳ tổng kết và báo cáo tình hình dạy thêm học thêm với cơ quan quản lý và hội đồng trường.
7.2. Trách nhiệm của giáo viên tham gia thực hiện dạy thêm
- Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định tại văn bản về DTHT, các quy định chung của Ngành và các quy định liên quan.
- Có đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật.
- Nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp; hoàn thành trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học sinh trong và ngoài giờ chính khóa. Chuẩn bị kỹ nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học thêm.
- Không có bất cứ hình thức nào ép buộc học sinh lớp mình đang giảng dạy phải tham gia học thêm.
- Lên kế hoạch và soạn giáo án đầy đủ trước khi lên lớp dạy thêm.
7.3. Trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, kế toán, thủ quỹ
- Trưởng ban thanh tra nhân dân và Ban thanh tra nhân dân kiểm tra thu chi quỹ học thêm. Hiệu trưởng, Ban thanh tra nhân dân; Kế toán, thủ quỹ chịu trách nhiệm chung về thu chi quỹ học thêm.
- Đảm bảo mọi khoản thu, chi đều phải có kế hoạch, khi quyết toán phải có đầy đủ chứng từ, báo cáo đầy đủ với phòng tài chính và công khai trong hội đồng nhà trường, hội cha mẹ học sinh từng học kỳ, từng năm.
Kế hoạch dạy thêm học thêm được thông qua hội đồng sư phạm.
8. Đối với phụ huynh và học sinh
- Thực hiện đúng điều lệ trường học và nội quy của trường, lớp. Học theo nhu cầu.
- Phụ huynh tạo điều kiện để học sinh ôn tập đạt kết quả cao, đóng góp học phí theo đúng quy định.
- Học sinh tham gia đầp đủ các buổi học, có phương pháp học tập để tiếp nhận thông tin, kiến thức; Luôn có ý thức tự giác học tập, rèn kỹ năng làm bài.
9. Kinh phí tổ chức
9.1. Thu
- Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;
- Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2013 của UBND thành phố Hà Nội.  (Nhà trường miễn cho các em có hoàn cảnh khó khăn)
9.2. Chi
- Chi trả thù lao giáo viên trực tiếp giảng dạy: 70%
- Chi công tác quản lý DTHT của nhà trường: 15%
- Chi hỗ trợ tiền điện, nước, vệ sinh: 15%
        Trên đây là kế hoạch Dạy thêm, học thêm năm học 2019 - 2020, nhà trường đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh tổ chức thực hiện thực hiện tốt để việc học tập đạt kết quả cao./.

 
Nơi nhận:
  • Phòng GD&ĐT (để b/c);
  • Phó HT, TTCM (để t/h);
  • Trưởng ban TTND; Kế toán;
Thủ quỹ (để t/h)
  • Lưu VP.
                     HIỆU TRƯỞNG
                     
               
 
                  Nguyễn Thị Tố Quyên
 

 
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Công khai việc Dạy thêm, Học thêm
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Thị Tố Quyên (anhdao5101972@gmail.com)
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tài liệu Dạy thêm, học thêm
Gửi lên:
11/11/2019 07:31
Cập nhật:
11/11/2019 07:31
Người gửi:
c2phulam
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
154.19 KB
Xem:
190
Tải về:
3
  Tải về
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây